Utsatt: Fellesvandring på Vestleden: Vik til Norderhov

NB! Utsatt!
Vi utsetter fellesvandringen på Vestleden fra Vik til Norderhov den 24. februar til over påske.
Info om ny dato vil komme.