Pilegrimskontoret åpner dørene

by pil
Pilegrimskontoret åpner dørene

Vi er ikke helt der ennå, men ting begynner nå å røre på seg. I tråd med at restriksjonene og tiltakene i Oslo har blitt lettet på har vi besluttet å åpne pilegrimskontoret igjen.

Fra og med 3. juni vil vi holde dørene åpne hver torsdag fra kl 9 til 15 fram til juli.

Vi håper vi ses for en hyggelig prat.

Gjennomføring av årsmøte 2021

by pil
Gjennomføring av årsmøte 2021

På grunn av den pågående pandemisituasjonen gjennomføres årsmøte ved stemmeangivelse via epost.

For gjennomføringen av årsmøtet, les følgende dokument:
Gjennomfoering_av_aarsmoete_2021_i_PSJ.docx

Saksliste:

1.    Godkjenning av innkalling og saksliste
2.    Valg av ordstyrer og protokollførere
3.    Godkjenning av årsmelding
4.    Godkjenning av regnskap
5.    Budsjett for 2021 og fastsetting av kontingent
6.    Behandling av innkomne forslag.
7.    Valg av styre, revisor og valgkomite

Vedtektene til foreningen finner du her.

Dokumentene for årsmøtet finner du her:

Gjennomføring: Gjennomfoering_av_aarsmoete_2021_i_PSJ.docx
Saksliste: Innkalling_med_saksliste-Aarsmoete_i_Pilegrimsfellesskapet_St_Jakob.pdf
Årsmelding: Aarsmelding_2020_PSJ-signert.pdf
Valgkomiteens innstilling: Valg_ved_aarsmoete_2021.docx

Signert årsregnskap med noter og budsjett for 2021 kan fås ved henvendelse til foreningen på e-post: pilegrimskontor@gmail.com.

Det vil ikke bli avholdt et medlemsmøte etter årsmøtet.