Meg som pilegrim

På denne siden finner du nyttig informasjon om det å gå pilegrim, om hvorfor og hva det vil si å gå en camino.

Pilegrimskontoret vårt tilbyr vi god hjelp og veiledning til å gå på en pilegrimsvandring. Der har vi også kart, guidebøker og pilegrimspass for vandringen.

Bilder fra Caminoen