Bli medlem

by pil
Bli medlem

Vårt omfattende arbeid for pilegrimene med bevisstgjøring og informasjon om vandringer og pilegrimsveier i Norge og utenlands er ikke mulig uten medlemmenes lojale støtte.

Vårt kontor er nå lett synlig i Oslo sentrum.Kontoret er meget godt besøkt, og utgjør i seg selv et pilegrimsmiljø.

Vi formidler guidebøker, kart og annet materiell om pilegrimsvandring, og har et bredt kontaktnett som vi bruker aktivt til beste for våre medlemmer og andre interesserte.

Meld deg inn du også, ved å fylle ut skjema på siden. Medlemsskapet koster 450kr pr. år og alle medlemmer får tilsendt bladet Pilegrimen 3 ganger i året.

Fyll ut og send skjema på bli medlemssiden.

Velkommen til Pilegrimsfellesskapet St. Jakob

by pil
Velkommen til Pilegrimsfellesskapet St. Jakob

Pilegrimsfellesskapet St. Jakob er en ideell organisasjon med formål å spre kjennskap til og forståelse for pilegrimsvandringer nasjonalt og internasjonalt.Vi utgjør også et fellesskap av mennesker med interesse for pilegrimsvandringer og alle sider knyttet til dette.Vår forening arbeider på et felleskirkelig så vel som historisk, kulturelt og økologisk grunnlag.

Vi ser det som vår hovedoppgave å inspirere til pilegrimsvandring og å bidra med praktiske råd og informasjon om de ulike pilegrimsveiene.

Pilegrimsfellesskapet St. Jakob ønsker å være en aktiv pådriver i arbeidet med å videreutvikle pilegrimsveiene i Norge og infrastrukturen knyttet til dem.Vi understreker dessuten viktigheten av frivillig innsats som en bærende kraft i pilegrimsarbeidet.Vi ønsker å fremme idealer som enkelhet, respekt for naturen og andre vandrere, nærhet, gode opplevelser, sammenheng mellom ytre og indre vandring og en ærlig søken mot hellige mål.