AVLYST: Fellesvandring på Vestleden: Norderhov – Jevnaker

Grunnet for få påmeldte er fellesvandringen avlyst.