Fellesvandring på Vestleden: By i Lommedalen til Sundvolden

Jonsrud i Lommedalen – Sundvollen 14 km.
Oppstart Jonsrudgata (busstopp) kl 10.15.
Denne turen følger Gamle Kongevei over Krokskogen, fram til Kongens Utsikt , ned Krokkleiva til Sundvollen. Fin historisk turveg, stort sett på grus.
Vanleg turutstyr, matpakke og termos.
Frå Sundvollen går buss kvar time til Sandvika (med buss/ tog videre mot nord og
sør).
100 kr til PSJ for turen
Velkommen!
 • 00

  dager

 • 00

  timer

 • 00

  minutter

 • 00

  sekunder