Åpent hus: Jakobsåret/Helligåret 2022

Vi har igjen gleden av å invitere til Åpent Hus i pilegrimskontoret i Huitfeldtsgt. 11.

Onsdag 2. februar, kl 18:00.

Et hellig år, eller jubelår, er et jubileumsår som markeres hvert 25. år i Den katolske kirke. Skikken har sitt opphav i gammeltestamentlig tradisjon. I kristen tradisjon ble skikken innført i 1300. Det hele begynte med et rykte blant pilegrimer i Roma 1299 om at alle som besøkte Peterskirken neste år ville få full avlat. Paven kom til at dette kunne være en god idé, og proklamerte at 1300 skulle være et hellig år.
Noen få år senere kom det henvendelser til Klemens VI om at dette var for sjelden, ettersom mange ikke ville oppleve et hellig år i sin levetid. Han endret derfor frekvensen til hvert 50. år.
Omkring 1389 endret pave Urban VII frekvensen igjen, ettersom man så at selv med 50 års mellomrom ville svært mange av de som ble født rett etter et hellig år dø før det neste. Det ble bestemt at man skulle feire et hellig år hvert 33. år.
Som tiden gikk ble Hellig år feiret oftere og oftere, med stadig nye påskudd.
I I Santiago de Compostela feires det jubileum hver gang 25. juli faller på en søndag. Dette fordi St. Jakob døde nettopp den 25. juli, og det er dermed hans fødsel til himmelen. I Spania, er St. Jakob bedre kjent under sitt spanske navn “Santiago”. Det er et system i jubelårene og det er 5 til 11 år imellom. Siste jubelår var i 2021 og neste “riktige” jubelår er i 2027. I år feirer man Hellig år, men det gjorde man også i fjor! Hvorfor det spør du kanskje? Det får du svar på til onsdag.
Foredraget starter presis kl 18. Vi pleier å ta 100 kroner i inngangsbillett. PS, det lønner seg å komme litt tidlig, erfaringsmessig er foredragene populære og det er begrenset plass på kontoret.
Eivind Luthen som er foredragsholder.