Åpent Hus: Camino Mozarabe

Vi inviterer til Åpent Hus i Pilegrimskontoret, Huitfeldtsgate 11, Oslo.

Onsdag 7. desember kl 18:00.

Denne gangen vil Tarjei Næss Skrede fortelle om sin vandring på Camino Mozarabe.
Vel møtt!