Åpent Hus: Camino Levante

Vi inviterer til Åpent Hus i Pilegrimskontoret, Huitfeldtsgate 11, Oslo.

Onsdag 2. november kl 18:00.

Denne gangen vil Svein Harthor Andersen fortelle om vandringen sin på Camino Levante.
Vel møtt!