Åpent hus

Vi har igjen gleden av å invitere til Åpent Hus i pilegrimskontoret i Huitfeldtsgt. 11.

Onsdag 1. desember, kl 18:00.

På Åpent Hus vil Tormod Berger komme og fortelle om PSJ sin medlemstur til Etiopia i januar 2016.

Vi startet med et opphold i Addis Abeba, og reiste i den nordre delen i 9 dager. Vi besøkte en rekke kirker og historiske steder, og det sentrale var Timkat-festen 20 januar i Axum, helt nord i landet. Festen er til minne om Jesu dåp, og er nok like viktig som julefeiringen. Ellers var det særdeles spesielt å besøke stenkirkene i Lalibela, og Tana-sjøen som er kilden til Den blå Nilen.