Årsmøte

Årsmøte

Vi er nå inne i en tid som påvirker oss alle og som innebærer store begrensninger i aktivitet og livsutfoldelse. Styret i Pilegrimsfellesskapet St. Jakob har diskutert situasjonen og kommet fram til at det verken er forsvarlig eller i tråd med nasjonale pandemianbefalinger å gjennomføre et årsmøte ved fysisk oppmøte.

Årsmøtet for PSJ i 2020 gjennomføres derfor på e-post.

For gjennomføringen av årsmøtet, les følgende dokument:
Gjennomfoering_av_aarsmoete_2020_i_PSJ.docx

Saksliste:

1.    Godkjenning av innkalling og saksliste
2.    Valg av ordstyrer og protokollførere
3.    Godkjenning av årsmelding
4.    Godkjenning av regnskap
5.    Framlegging av budsjett og fastsetting av kontingent.
6.    Endring av vedtekter, § 6.1
7.    Behandling av innkomne forslag.
8.    Valg av styre, revisor og valgkomite

Vedtektene til foreningen finner du her.

Dokumentene for årsmøtet finner du her:

Det vil ikke bli avholdt et medlemsmøte etter årsmøtet (tidligere oppsatt åpent hus utgår).