Årsmøte

Årsmøte

Onsdag 6 mai kl 18 – 20

Avhengig av situasjonen rundt den
pågående coronavirus-epidemien,
vil årsmøtet enten bli holdt i
kontoret til
Pilegrimsfellesskapet St Jakob,
Huitfeldtsgate 11, Oslo
eller bli gjennomført
på epost

Saksliste:

1.    Godkjenning av innkalling og saksliste
2.    Valg av ordstyrer og protokollførere
3.    Godkjenning av årsmelding
4.    Godkjenning av regnskap
5.    Framlegging av budsjett og fastsetting av kontingent.
6.    Endring av vedtekter, § 6.1
7.    Behandling av innkomne forslag.
8.    Valg av styre, revisor og valgkomite

Vedtektene til foreningen finner du her.

Vi vil komme tilbake til hvordan årsmøtet vil bli gjennomført når datoen nærmer seg.
Det vil ikke bli avholdt et medlemsmøte etter årsmøtet (tidligere oppsatt åpent hus utgår).

 • 00

  dager

 • 00

  timer

 • 00

  minutter

 • 00

  sekunder

Dato

mai 06 2020

Tid

6:00 pm - 8:00 pm
Kategori