Nytt styre i Pilegrimsfellesskapet St. Jakob

by pil
Nytt styre i Pilegrimsfellesskapet St. Jakob

Nytt styre er på plass for Pilegrimsfellesskapet St. Jakob etter årsmøtet 6. mai.

Styreleder: Gry Folge.

Styremedlem: Eivind Luthen (daglig leder).
Styremedlem: Svein Harthor Andersen (medlemsregister).
Styremedlem: Dagfinn Jernes (kasserer).
Styremedlem: Tarjei Næss Skrede (webredaktør).

Varamedlem: Jorun Strøm.
Varamedlem: Bente Eliassen.
Varamedlem: Trond Kivijervi.

Pilegrimskontoret åpner dørene igjen

by pil
Pilegrimskontoret åpner dørene igjen

I tråd med at samfunnet sakte åpnes opp, åpner vi dørene til pilegrimskontoret igjen. Vi starter forsiktig og holder åpent på mandager og torsdager fremover. Åpningstidene er fortsatt fra kl 11 til 15.

Dere finner oss i Huitfeldts gate 11 i Oslo.

Gjennomføring av årsmøte 2020

by pil
Gjennomføring av årsmøte 2020

Vi er nå inne i en tid som påvirker oss alle og som innebærer store begrensninger i aktivitet og livsutfoldelse. Styret i Pilegrimsfellesskapet St. Jakob har diskutert situasjonen og kommet fram til at det verken er forsvarlig eller i tråd med nasjonale pandemianbefalinger å gjennomføre et årsmøte ved fysisk oppmøte onsdag den 6. mai. Da det er svært usikkert hvor lenge denne situasjonen vil vare, er det også umulig å si når vi vil kunne avholde et møte ved en ny utsettelse.

Årsmøtet for PSJ i 2020 gjennomføres derfor på e-post. Dersom det skulle være spørsmål knyttet til om det er lov å avholde årsmøte per e-post, så har styret i PSJ vurdert dette og kommet fram til at å tilpasse årsmøtet digitalt ikke er problematisk. Flere store organisasjoner og foreninger har valgt å gjennomføre årsmøter digitalt, og regjeringen har gitt føringer om elektronisk gjennomføring av årsmøter for blant annet sameier og borettslag.

Det er flere av punktene på sakslisten vi svært gjerne skulle ha formalisert. Det gjelder godkjennelse av regnskapet for 2019 (for å kunne søke om momsrefusjon), årsberetning for 2019, forslag til budsjett 2020 samt valg. For disse punktene har det ikke tidligere vært gjort endringer på styrets innstilling på årsmøtene. (Det betyr ikke at det ikke har skjedd at styret på bakgrunn av nye opplysninger har endret forslag til budsjett). Styret ber medlemmene derfor denne gangen om å godkjenne styrets forslag slik som fremlagt i sakspapirene.

  • Saksliste og sakspapirer er tilgjengelig på foreningens hjemmeside, og vil også sendes ut på e-post.
  • Eventuelle spørsmål knyttet til årsmøtesakene bes sendt oss pr epost innen utgangen av mandag 4. maipilegrimsfellesskapet@gmail.com. Styret vil besvare spørsmål fortløpende, og senest innen kl. 12.00 den 6. mai.
  • Innsigelser til styrets forslag til vedtak avgis på e-post innen mai kl. 16.00. Dersom du stiller deg bak styrets innstilling trenger du ikke foreta deg noe.

Dersom det er motforestillinger til dette skal vi selvfølgelig videreformidle til alle medlemmene før forslagene anses som vedtatt.

Styret håper på forståelse for at årsmøtet avholdes per e-post i denne spesielle tiden vi er inne i. Vi håper alle våre medlemmer kommer gjennom denne perioden på en god måte, og vi gleder oss til vi igjen kan møtes til Åpent Hus og andre arrangementer.

Saksliste:

1.    Godkjenning av innkalling og saksliste
2.    Valg av ordstyrer og protokollførere
3.    Godkjenning av årsmelding
4.    Godkjenning av regnskap
5.    Framlegging av budsjett og fastsetting av kontingent.
6.    Endring av vedtekter, § 6.1
7.    Behandling av innkomne forslag.
8.    Valg av styre, revisor og valgkomite

Vedtektene til foreningen finner du her.

Dokumentene for årsmøtet finner du her:

Det vil ikke bli avholdt et medlemsmøte etter årsmøtet (tidligere oppsatt åpent hus utgår).

Anbefalinger angående Covid-19

by pil
Anbefalinger angående Covid-19

I henhold til koronavirus-epidemien fraråder nå Regjeringen alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, i første omgang til 14. april. Dette betyr at det frarådes å reise på pilegrimsvandring i utlandet. Spania ‘stenger’ nå ned landet, etter først å ha stengt de fleste pilegrimsherbergene, samt at både katedralen og pilegrimskontoret i Santiago de Compostela ble holdt stengt for publikum. Italia har stengt grensene sine, og flere land vurderer nå det samme. For pilegrimsvandring i Norge, følg med på hva Nasjonalt Pilegrimssenter skriver på sine hjemmesider: https://pilegrimsleden.no/.

Vi anbefaler dere å følge med på hva Folkehelseinstituttet skriver om nytt koronavirus (coronavirus eller Covid-19) på deres hjemmesider: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/.

Nye hjemmesider

by pil
Nye hjemmesider
camino Frances

Vi jobber for tiden med vår nye hjemmeside. Tidene endrer seg og slik er det også med hjemmesider, for vår del har det lenge vært på tide med en oppgradering. Målet vårt med de nye hjemmesidene er å fremme og inspirere til pilegrimsvandringer, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til å gi informasjon om oss og arrangementer som vi holder.

For øyeblikket legger vi først vekt på å få opp en hjemmeside som inneholder den grunnleggende informasjonen som vi ønsker å presentere for våre lesere (eller pilegrimer). Vi ønsker å presentere oss som pilegrimsfellesskap, hvem vi er, hva vi gjør, arrangementer og kunngjøringer. Utover det kunnskap om hva det vil si å være pilegrim, hvilke pilegrimsleder og mål som finnes der ute, med hovedfokus på Norge og Spania.

Vår endelige hjemmeside har som mål å gi detaljrikt og kunnskapsrikt informasjon for dem som ønsker å gå på pilegrimsvandring, både for gamle og nye pilegrimer, samt et lite ønske om å utvide horisonten ytterligere for de som allerede har levd et rikt pilegrimsliv.

Hovedfokuset når det gjelder land er Norge og Spania, men vi ønsker også å spre kunnskap om pilegrimsleder og vandringer i andre deler av Europa, som Italia, Portugal, Danmark, Sverige, England, Frankrike og Tyskland. Målet er å gi god og nyttig informasjon om de mest kjente pilegrimsledene i de forskjellige landene, samt tips om de mindre kjente rutene som også kan være av interesse. Hensikten er å inspirere til å gå, samt å finne nye ruter man ikke er kjent med.

Pilegrimsfellesskapet St Jakob er også opptatt av inspirere og få nye pilegrimer ut på banen. Vi tenker derfor å gi nyttige tips til deg som ikke har tatt spranget ut i pilegrimsverdenen ennå, som lurer på hva det vil si å være pilegrim, hva man trenger og hva man vil oppleve på en pilegrimsvandring. Informasjon som og kan være like nyttig for de som har gått før og.

God vandring, Buen Camino!

Bli medlem

by pil
Bli medlem

Vårt omfattende arbeid for pilegrimene med bevisstgjøring og informasjon om vandringer og pilegrimsveier i Norge og utenlands er ikke mulig uten medlemmenes lojale støtte.

Vårt kontor er nå lett synlig i Oslo sentrum.Kontoret er meget godt besøkt, og utgjør i seg selv et pilegrimsmiljø.

Vi formidler guidebøker, kart og annet materiell om pilegrimsvandring, og har et bredt kontaktnett som vi bruker aktivt til beste for våre medlemmer og andre interesserte.

Meld deg inn du også, ved å fylle ut skjema på siden. Medlemsskapet koster 450kr pr. år og alle medlemmer får tilsendt bladet Pilegrimen 3 ganger i året.

Fyll ut og send skjema på bli medlemssiden.

Velkommen til Pilegrimsfellesskapet St. Jakob

by pil
Velkommen til Pilegrimsfellesskapet St. Jakob

Pilegrimsfellesskapet St. Jakob er en ideell organisasjon med formål å spre kjennskap til og forståelse for pilegrimsvandringer nasjonalt og internasjonalt.Vi utgjør også et fellesskap av mennesker med interesse for pilegrimsvandringer og alle sider knyttet til dette.Vår forening arbeider på et felleskirkelig så vel som historisk, kulturelt og økologisk grunnlag.

Vi ser det som vår hovedoppgave å inspirere til pilegrimsvandring og å bidra med praktiske råd og informasjon om de ulike pilegrimsveiene.

Pilegrimsfellesskapet St. Jakob ønsker å være en aktiv pådriver i arbeidet med å videreutvikle pilegrimsveiene i Norge og infrastrukturen knyttet til dem.Vi understreker dessuten viktigheten av frivillig innsats som en bærende kraft i pilegrimsarbeidet.Vi ønsker å fremme idealer som enkelhet, respekt for naturen og andre vandrere, nærhet, gode opplevelser, sammenheng mellom ytre og indre vandring og en ærlig søken mot hellige mål.