Gjennomføring av årsmøte 2021

Gjennomføring av årsmøte 2021

På grunn av den pågående pandemisituasjonen gjennomføres årsmøte ved stemmeangivelse via epost.

For gjennomføringen av årsmøtet, les følgende dokument:
Gjennomfoering_av_aarsmoete_2021_i_PSJ.docx

Saksliste:

1.    Godkjenning av innkalling og saksliste
2.    Valg av ordstyrer og protokollførere
3.    Godkjenning av årsmelding
4.    Godkjenning av regnskap
5.    Budsjett for 2021 og fastsetting av kontingent
6.    Behandling av innkomne forslag.
7.    Valg av styre, revisor og valgkomite

Vedtektene til foreningen finner du her.

Dokumentene for årsmøtet finner du her:

Gjennomføring: Gjennomfoering_av_aarsmoete_2021_i_PSJ.docx
Saksliste: Innkalling_med_saksliste-Aarsmoete_i_Pilegrimsfellesskapet_St_Jakob.pdf
Årsmelding: Aarsmelding_2020_PSJ-signert.pdf
Valgkomiteens innstilling: Valg_ved_aarsmoete_2021.docx

Signert årsregnskap med noter og budsjett for 2021 kan fås ved henvendelse til foreningen på e-post: pilegrimskontor@gmail.com.

Det vil ikke bli avholdt et medlemsmøte etter årsmøtet.