PILEGRIMSVANDRINGER


Skjematisk oversikt over de europeiske pilegrimsrutene med ferjeforbindelse Larvik – Hirtshals
og herfra i retning pilegrimsrutene mot Jerusalem, Roma og Santiago de Compostela.