Pilegrimsvandring i Norge

Arbeidet med å gjenopprette de norske pilegrimsveiene startet i 1994, og åpning av en del av Gudbrandsdalsleden skjedde i 1996. I løpet av disse 20 årene er det åpnet stadig flere pilegrimsveier – først og fremst takket være mange ildsjeler med tro på pilegrimstanken. Alle pilegrimsveiene er kompromiss med det historiske i den forstand at det ikke lenger er praktisk mulig å følge de gamle veiene, eller man vet ikke hvor de gikk. Denne oversikten omfatter bare pilegrimsveier med en viss lengde. Det er i dag etablert en lang rekke lokale pilegrimsveier beregnet på dagsvandringer, men disse er ikke tatt med her.

Oversikt over ulike leder i Norge finner du under.