Om oss

Pilegrimsfellesskapet St. Jakob er en ideell organisasjon. Vårt formål å spre kjennskap til og forståelse for pilegrimsvandring, først og fremst internasjonalt og deretter nasjonalt.

Foreningen består av av mennesker med interesse for pilegrimsvandringer, og alle sider knyttet til dette. I dette ligger det også et element av nyoppdagelser og utfordringer.

St. Jakob arbeider på flere plan, felleskirkelig, historisk, kulturelt og økologisk. Stiftelsesåret var 1996, og foreningen har sitt tilholdtsted i Oslo, Huitfeldtsgate 11. Vår hovedoppgave er fremst av alt å inspirere til pilegrimsvandring, samt bidra med praktiske råd og informasjon om de ulike pilegrimsveiene i Spania, Frankrike, Italia og Norge. Vi kan også bidra med andre land, men de nevnte er vårt hovedfokus.

Pilegrimsfellesskapet St. Jakob er en aktiv pådriver i arbeidet med å videreutvikle pilegrimsveiene i Norge og infrastrukturen knyttet til dem. Vi kan spesielt nevne Tunsbergleden og Pilegrimsveien til Røldal. Her er vi aktive med hensyn til å gå opp ledene, utvikle guider, samt etablere nettverk mot de lokale foreninger og kulturorganisasjoner.

Alt vårt arbeid er tufte på frivillighet, noe vi ser som en bærende kraft i alt pilegrimsarbeid.

De idealer vi setter fremst er: enkelhet, respekt for naturen og andre vandrere, nærhet, gode opplevelser, sammenheng mellom ytre og indre vandring og en ærlig søken mot hellige mål.

Foreningen er landsomfattende og er åpen for alle. Medlemskapet koster 500 kroner pr. år.

Vårt medlemsblad Pilegrimen utgis med tre nummer i året og viser et meget bredt spekter av pilegrimenes verden. I dette inngår presentasjon av aktiviteter, historisk stoff og annen viktig informasjon av interesse for pilegrimer. Nettsiden vår (www.pilegrim.no), forteller om dagsaktuelle saker og ferske nyheter. Blant annet at det er Åpent hus en gang i måneden, i tidsrommet januar til mai og september til desember. Her har man mulighet til å treffe likesinnede, samt foredrag om vandringer og andre interessante temaer.

Styret i Pilegrimsfellesskapet St. Jakob består av:

Styreleder: Eivind Luthen.
Styremedlemmer: Svein Harthor Andersen, Arne Vogt Rustad, Tarjei Næss Skrede, Bente Eliassen.
Varamedlemmer: Jorun Strøm, Fritz Solheim, Anne Britt Nilsen.

Ønsker du å bli medlem kan du melde deg inn ved å gå til denne siden. Husk også å melde adresseendring! 

Foreningen kan kontaktes via:
E-post: pilegrimskontor@gmail.com
Telefon: (+47) 400 21 199
Åpningstider: Onsdag kl. 13:00 – 17:30.

Kontoret er bemannet av frivillige hjelpere. De bidrar gjerne med informasjon om pilegrimsveier og praktiske spørsmål knyttet til vandringen. Her er det også et bra utvalg av brosjyrer, kart, pilegrimspass, guidebøker og annen litteratur for salg.

Vi gjør oppmerksom på at pilegrimskontorets telefonnummer bare er operativt i kontorets åpningstider.

Se også vedtektene for foreningen. Mer informasjon med blant annet nyttige e-adresser og telefonnummer finner du under Kontakt oss.

Pilegrimsfellesskapet St Jakob er offentlig registrert med organisasjonsnr.: 979 638 736
Kontonummer for medlemsskap, gaver, pilegrimspass, etc.: 6079 05 31208 eller Vippsnummer 632673

Ved betaling for medlemskap må navn, epost-adresse, telefonnummer og adresse fylles ut på innmeldingen,
ved betaling for pilegrimspass må navn og adresse fylles ut.
Innmelding i foreningen gjøres enklest ved å gå til denne siden.