Årsmøte og medlemsmøte for 2020 (AVLYST)

Velkommen til årsmøte

Onsdag 1 april kl 18 – 20
i kontoret til Pilegrimsfellesskapet St Jakob,
Huitfeldtsgate 11, Oslo 

Årsmøte med påfølgende medlemsmøte
er avlyst inntil videre.
Vi vil komme tilbake med mer
informasjon etter påske.

Forslag til saker må være styret i hende innen 15. februar.
Eventuelle saker som meldes inn blir publisert her på nettsiden.

Saksliste:

1.    Godkjenning av innkalling og saksliste
2.    Valg av ordstyrer og protokollførere
3.    Godkjenning av årsmelding
4.    Godkjenning av regnskap
5.    Framlegging av budsjett og fastsetting av kontingent.
6.    Endring av vedtekter, § 6.1
7.    Behandling av innkomne forslag.
8.    Valg av styre, revisor og valgkomite

Vedtektene til foreningen finner du her.

 

Velkommen til medlemsmøte

– som holdes umiddelbart etter årsmøtet

Entre kr. 50,-
NB: Vi tar ikke kort, og ber om at du har med kontanter.

Vi har utlodning, og som vanlig blir det servering av ost og kjeks.

En ting i tiden som begynner å ta om seg er det å starte å gå rett ut fra sin egen dør.
På medlemsmøtet etter årsmøtet vil Mari Haga komme og fortelle om sin vandring fra egen dør og helt ned til Santiago de Compostela.