Årsmøte 2022


Velkommen til årsmøte for Pilegrimsfellesskapet St. Jakob 2022.

Årsmøtet vil holdes lørdag 19. mars kl 18:00. Sted: Huitfeldsgt. 11.

Man kan fortsatte melde seg på, ved å sende en epost til pilegrimskontor@gmail.com, men det er satt et tak på 20 personer.

Årsberetning for 2021 finner du her: PSJ_Aarsberetning_2022.pdf.