logo

nordisk pilegrimstreff

 

 

Program

Presentasjon av
medvirkende

Påmelding

Praktisk/kontakt

hjem

Tonsen kirke, Oslo
30 januar - 1 februar 2009

Sårbar vandring


Det første Nordiske pilegrimstreffet ble arrangert i Viborg januar 2008. Det var ikke planlagt som et nordisk treff, men da opplysningene om treffet ble kjent blant pilegrimer i de andre nordiske landene ville vi også være med og det utviklet seg til å bli et Nordisk treff. Suksessen var stor og det ble tydelig for oss at dette treffet møtte et behov.

Det er en glede å ønske pilegrimer fra hele Norden velkommen til Nordisk pilegrimstreff i Oslo. Vi har fått med oss foredragsholdere med både teoretisk og praktisk innsikt . Her blir det mulig å vinne ny kunnskap og dypere forståelse for pilegrimstradisjonen slik den fremstår i dag. Fremfor alt blir dette treffet et møtested for pilegrimer og pilegrimsinteresserte!

Medvirkende:
Jonas Ahlner, Pilegrimsprest og forsamlingsprest i St Olofskyrkan i Simrishavn
Hans-Erik Lindström,  Pilegrimsprest i Vadstena
Eivind Luthen, Daglig leder av pilegrimskontoret i Oslo
Harald Olsen, Seniorrådgiver Universitetet I Agder
Berit Schelde Christensen,  Påtroppende pilegrimsprest I Nidaros
Per Uddu,  Prosjektleder i kulturdepartementets pilegrimssatsning
Helga Samset, Forteller
Åsmund Reistad Musiker
Alexandra og William Riggins, Pilegrimer

Pris: kr 500,- inkludert kulturkveld og mat.


Webutvikler
Torgunn Wøien