Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
19. desember 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

Pilegrimskontorets åpningstider i juletiden

En hommage
til
Pilegrimskontoret

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Sett fra Son
Sist oppdatert 08.05.2017 20:59
 

Når jeg tenker meg om så er broer fantastiske innretninger, virkelig.

Ikke bare fordi mange av dem er praktfulle byggverk, men også fordi broer representerer noe av det ypperste vi mennesker har skapt. Så er det naturen selv som bygger den første broen, simpelthen ved at et tre faller over en elv.

Og så er man i gang.
Resultatet av alt dette er jo formidabelt. Mennesker treffer mennesker. Språk, kunnskap, kreativitet, tradisjoner og egentlig all mellommenneskelig aktivitet flyttes fra sted til sted raskt, og uten filter. Altså et evolusjonsverktøy av ypperste klasse.

Og i denne evolusjonsprosessen var det faktisk kirken som førte an. En hovedgrunn var selvfølgelig å gjøre veien tryggere og lettere for reisende. Synergieffekten av dette var som Goethe sier:» Europa ble født på veien til Santiago.» Med dette sier han at ved å underlette datidens logistikkutfordringer medvirket man til å samle Europa – rundt felles kommersielle, militære og kristne interesser og verdier. Dette reflekterer man nok ikke mye over nå, annet enn den rent estetiske opplevelsen en bro kan gi, på hvilken som helst vandring i Europa.

Det å bygge broer ble altså oppfattet som viktig i en tid hvor pilegrimens idealer blir skapt. Sjansen for at «pilegrimsnøklene» er «et ektefødt barn» av de mellomfolkelige strømningene er også absolutt til stede.

mitt relativt korte pilegrimsliv har opplevelsen av enhet og samhandling pilegrimene imellom gitt gode opplevelser. Ydmykhet og respekt i møte med «de navnløse» fra flere land har gitt det økumeniske fellesskapet troverdighet. Her er det snakk om «brobygging» i vid skala.

Og her er jeg ved sakens kjerne.
Brobygging i ordets videste betydning er relasjonsskapende. Man kan oppnå god kommunikasjon tuftet på gjensidig respekt og ydmykhet. Det å lytte til hverandres fortellinger fyller til slutt ut et helhetlig bilde. Et bilde hvor alles øyne rettes mot det sentrale i pilegrimsideologien, vandringen mot helligdommen.

For det er vel derfor vi trekker oss tilbake fra det kjente, vante livet, for å søke en dypere forståelse av oss selv, og vårt indre. Dette gjør vi faktisk i en økumenisk sammenheng. Med dette som bakteppe burde «brobygging» være en kjent øvelse for pilegrimer, og som kjent «øvelse gjør mester». «Det er når tanker og meninger brytes at det gror», sies det.

Visjonært tankegods mars er som kjent en risikofylt øvelse. Realiseringspotensialet minsker proporsjonalt med dagene som går. Mange har vel følt på at man liksom ikke finner tid eller anledning til å virkeliggjøre gode tanker og forsett.

Her har Pilegrimsfellesskapet St. Jakob en gyllen mulighet til å fremstå som «brobygger». Som landets eldste og største «byggelaug» har man allerede en kompetanse som er et resultat av 20 års aktivitet. Et «byggende» initiativ vil kunne motivere nåværende medlemmer til økt aktivitet på ulike plan. Synergieffekten ved å fremstå synlig i ulike sammenhenger vil kunne gi flere medlemmer.

«Lytt til røynd» sier vi på nordvest landet. Dersom man tar seg tid til å lytte til pilegrimsfellesskapets «mestre» oppdager man lett en blanding av bunnsolid idealisme og dugnadsånd. Denne innstillingen er det fullt mulig å implementere i dagens medlemsmasse.

Derfor er det nå tid og rom for samhandling på tvers av «laugene».  Sammen vil de forskjellige «pilegrimslaugene» kunne fremstå slagkraftig i spørsmål som relateres til en mer enn tusenårig tradisjon. Tidspunktet er jo ideelt. Martin Luthers kreative oppslag på kirkedøra i Wittenberg resulterer i et solid jubileum i 2017. Her er det grobunn for felles samlinger på tvers av pilegrimsfellesskapene. St. Jakob burde stille seg i front for dette. Nestorene i norsk og nordisk pilegrimssammenheng har et ansvar for at samhandling blir tema.

2017 burde være et samlingens år hvor Luthers modige kvantesprang kunne være motivasjon til et nasjonalt felles stormøte relatert til pilegrimssaken. En «budstikke» fra St. Jakob med tanker rundt felleskapsideen kunne avstedkomme uante resultater i en tid hvor vandring mot noe større enn en selv synes å være «inn».

Per Gunnar Larsen
Santiagopilegrim på sin hals

PS: Sonslauget har fasiliteter til det meste.


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.