Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
18. februar 2020


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Ønske om vandrefølge på Via de Francesco


Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på
Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017Tilbake til nyhetsoversikten

_______________________________________________________________________


Norske pilegrimsveier
Sist oppdatert 09.04.2019 21:57
 
En oversikt over norske pilegrimsveier som er tilrettelagt for langvandring

Arbeidet med å gjenopprette de norske pilegrimsveiene startet i 1994, og åpning av en del av Gudbrandsdalsleden skjedde i 1996.

I løpet av disse 20 årene er det åpnet stadig flere pilegrimsveier – først og fremst takket være mange ildsjeler med tro på pilegrimstanken.

Alle pilegrimsveiene er et kompromiss med det historiske, i den forstand at det ikke lenger er praktisk mulig å følge de gamle veiene, eller man vet ikke hvor de gikk.

Denne oversikten omfatter bare pilegrimsveier med en viss lengde. Det er i dag etablert en lang rekke lokale pilegrimsveier beregnet på dagsvandringer, og disse er ikke tatt med her.

Når du klikker på dette oversiktskartet kommer du inn i Googles kartverk. Det betyr at du kan zoome deg inn på den pilegrimsveien som er av interesse. Hvis du ønsker mer detaljert informasjon enn det du kan få av oversiktskartet må du bruke de lenkene som kommer frem når du klikker deg inn på den enkelte pilegrimsveien. Foreløpig er ikke alle detaljkartene ferdig utarbeidet.

Gudbrandsdalsleden
Den første etappen av pilegrimsveien ble innviet i 1996. Det skjedde i Nord-Sel.  I 1997 ble pilegrimsveien i sin helhet åpnet for vandring ved ruinene av Mariakirken i Gamlebyen i Oslo. Den går gjennom Bærum, over Ringerike, nordover gjennom Gudbrandsdalen, over Dovrefjell, ned Orkladalen og til Nidaros. I 2001 ble det åpnet et østlig alternativ fra Oslo og nordover gjennom Groruddalen, Romerike, Eidsvoll og Hamar. Den forener seg med den vestlige veien ved Øyer (eller Hamar/Lillehammer).
Den nye, østlige, ble kalt ”Den historiske veien”, mens den vestlige fikk betegnelsen ”Den kulturelle veien”. Denne pilegrimsveien er 643 km lang.

6 sept 2015 ble det åpnet en pilegrimsvei fra Valldal i Sunnmøre som knytter seg til Gudbrandsdalsleden ved Fokstugu på Dovrefjell.

Se kart over ruten
Kart over rutene i Akershus - for nedlasting


Østerdalsleden
Østerdalsleden starter ved grensen til Sverige ved Oddheim, sør for Trysil. Østerdalsleden går helt frem til Trondheim, og ble åpnet år 2000. Den er 379 km lang. I 2012 ble det åpnet en annen gren av Østerdalsleden, fra Rena i Åmot kommune via retreatstedet Lia gård til pilegrimssteinen på Åkre i Ytre Rendal. Der møtes de to grenene av Østerdalsleden.

Se nærmere beskrivelse av østerdalsutene
Her finner du oversikt over overnattingssteder, butikker, severdigheter osv
Se kart over ruten


Nordleden
Nordleden er den nordligste pilegrimsveien mot Nidaros. Den går fra Gløshaug kirke i Grong via Megard til Stiklestad. Den er mye knyttet til Olavstradisjonen, både i form av kirkebygg og kirkekunst, hellige vannkilder og andre tradisjoner. Hver sommer bruker det å være en fellesvandring fra Gløshaugen til Stiklestad.

Se kart over ruten
Se hva Grong historielag har skrevet om Nordleden

 

Romboleden
Romboleden kan med sikkerhet sies å være en gammel rute for pilegrimer. Denne pilegrimsveien starter i Vadstena, og knytter dermed to helgener sammen, den hellige Birgitta og Olav den hellige. Ved Skarddøra, på grensen mellom Sverige og Norge, knyttes Romboleden sammen med Jämt-Norgeleden. På norsk side går pilegrimsveien ned gjennom Tydalen og Neadalen mot Selbu. Videre via Malviks skoger og til Nidaros. Gjennom de uberørte fjellområdene på svensk side er telt eneste overnattingsmulighet.

Se kart over ruten i Norge


St Olavsvegen
Pilegrimsveien mellom Borgsjö i Sverige, via Östersund og Stiklestad til Nidaros ble merket og klargjort i 2007 som et felles norskt-svenskt prosjekt. Den svenske delen er senere utvidet helt til Selånger ved Bottenviken, og hele strekningen er nå på 564 km. Det var nettopp ved Selånger at Olav Haraldsson gikk i land for å overta kongsmakten i Norge i 1030. Han fulgte sannsynligvis mye av den samme veien som dagens pilegrimer. 

Se kart over ruten i Norge
En gruppe pilegrimer fulgte denne pilegrimsveien fra Duved i Sverige i 2008.
Dette var samtidig en markering av karolinernes tragiske felttog mot
Trondheim i 1718. De fugte en del av den gamle pilegrimsveien
.


Borgleden
Merking og beskrivelse av pilegrimsveien gjennom Østfold skjedde i 2004 – 2005 som et fylkeskommunalt prosjekt. Pilegrimsveien starter ved grensen til Sverige ved Holtet i Idd, og har der forbindelse med Bohusleden på svensk side. Fylkeskommunens prosjekt ble avsluttet i Moss, men en pilegrimsvei videre inn til Oslo ble beskrevet i guideboken Halden – Oslo (Verbum 2006). Denne delen er senere blitt justert og merket, og har fått navnet ”Folloleden”.

Kart over Borgleden 
Turkart Østfold med pilegrimsleden
Pilegrimsleden gjennom Halden kommune
Les reportasje fra en dagsvandring fra Rygge til Moss i 2009 
og om vandringen 2014 fra Son til VestbyTunsbergleden og Nesjarleden
En pilegrimsvei fra Tønsberg til Oslo ble gått opp og beskrevet av Eivind Luthen i en guidebok fra 2003. Denne pilegrimsveien går forbi et stort antall middelalderkirker og flere gamle pilegrimsmål. Merking av veien har imidlertid tatt tid, men i enkelte kommuner har ildsjeler sørget for å få merkingen på plass, som i Lier (se link nederst). En nystiftet forening, Tunsbergledens venner, har nå revidert leden i forhold til det som er beskrevet i denne guideboken og det samme har Pilegrimsfellesskapet St Hallvard av Lier gjort i sitt område.

Se Google-kart over Vestfoldleden - NB: Bruk zoom-funksjonen + og -  Det anbefales at man veksler mellom kartversjon og satellitt/hybrid versjon da google map ikke er så tydelig å lese utenfor bebygde strøk.

Kart og beskrivelse av pilegrimsveien mellom Vardåsen i Asker og Bragernes kirke, med mange lenker.
Det gjøres oppmerksom på at St Jakobs led i dette området har noen avvik fra St Hallvard Liers rute som er delvis merket. 


Vestfold fylkeskommune har tatt initiativet til å få på plass resten av merkingen i eget fylke og planlegger at dette er ferdig fram til Larvik i løpet av 2019. Offisiell åpning av den ferdig merkede leden er satt til 3 august. 

NB: Tunsbergleden er ennå ikke merket i sin helhet. Den kan imidlertid følges ved hjelp av Google-kartet, evt ved hjelp av GPS

En pilegrimsvei til Larvik knytter de norske pilegrimsveiene til resten av Europa, og muliggjøre vandring fra Nidaros til Santiago de Compostela – eller omvendt. Ferge fra Hirtshals til Larvik knytter leden til den danske Hærvejen sørover fra Hirtshals.

Tunsbergledens venner har i tillegg gått opp en ny led, Nesjarleden, fra Larvik ut til Mølen med endepunkt i Helgeroa. Denne er en naturlig fortsettelse av Tunsbergleden og går forbi Tanum kirke og Berg gamle kirke i Brunlanes før den kommer ut på Mølen med sine gravrøyser. Derfra svinger den nordover og følger Kyststien mot Helgeroa med utsyn over Langesundsfjorden der slaget ved Nesjar stod i 1016.
Starter eller ender man i Helgeroa, vil man i sommermånedene også kunne ta ferge videre til Langesund og derfra til Hirtshals.

Røldalsveiene
Pilegrimsveien Seljord – Røldal ble prøvegått i 2003, og er senere blitt merket. I 2007 kom det ut en guidebok som beskriver denne pilegrimsveien. Pilegrimene går gjennom sentrale deler av Telemark og går over Haukelifjell før en fin nedstigning mot Røldal. Hver sommer arrangeres en fellesvandring som kombineres med feiring av Røldalsstemnet i helgen nærmest gamaljonsok (6 juli). Individuell vandring krever nøye planlegging, da det er få overnattingssteder og butikker underveis.


Pilegrimsveien fra Hovden til Røldal går i fjellterreng, og det påstås at man kan oppleve alle årstider på en dag. Det arrangeres en eller flere vandringer hver sommer langs denne veien som er på 80 km. Pilegrimene langs denne veien møter vandrerne fra Telemark i Røldal.

Det er også mulig å vandre fra Bergen via Odda til Røldal, riktig nok med hjelp av et par ferjeforbindelser. Den siste delen, fra Odda til Røldal, er brukt av en gruppe pilegrimer de siste årene, og denne vandringen knyttes sammen med de andre vandringene til Røldalsstemnet.

 

De siste årene har vi fått en gjenoppfriskning av den gamle pilegrimsveien fra Stavanger til Røldal. Denne baserer seg på båt- og biltransport med kortere vandringer. Det arrangeres felles pilegrimsturer langs denne pilegrimsveien hver sommer, og disse pilegrimene kommer også frem til gamaljonsok.

Se detaljert Google-kart over Røldalsrutene. Bruk zoom-funksjonen!


Jærveien
Pilegrimsveien fra Åna-Sira via Egersund går for det meste langs kysten, og deler av den følger Nordsjøløypa og Kongeveien. Det er arrangert felles vandringer fra Egersund til Stavanger hvert år siden 2012, og det gjennomføres også en del lokale vandringer på denne ruten. Stavanger bispedømme har utarbeidet et oversiktlig kart over denne veien og andre pilegrimsveier i Rogaland. 


Valdresvegen
Arbeidet med organisering og merking av denne pilegrimsveien startet i 2004, og en egen guidebok for Valdres ble utgitt i 2006. Vandringen starter ved Hedalen stavkirke og har St Thomaskirken på Filefjell som mål. Underveis besøker pilegrimene fem stavkirker, tre middelaldersteinkirker, seks nyere kirker, fire olavsminner, to relikvieskrin og mange andre kulturminner. Det arrangeres en fellesvandring og flere gruppevandringer hver sommer på den 162 km lange strekningen.
Det er også mulig å vandre denne veien etter eget opplegg. Oversikt over 30 overnattingsmuligheter og 10 dagligvareforretninger er tilgjengelig for dem som ønsker det.

Les vandringsprogrammet for Valdres 2016
Les også reportasjen i Vårt Land fra vandringen 2014: Med Thomaskirken som målSunnivaleia
Øya Selja er Norges eldste pilegrimsmål, etter at Olav Tryggvason utropte stedet som helligsted allerede i år 996. De gamle klosterruinene og Mikaelshulen, hvor sagnet sier at St Sunniva oppholdt seg, oppsøkes av mange pilegrimer hvert år.  
Sunnivaleia knytter sammen de to øyene Kinn og Selja.

Pilegrimsveien går nordover langs kysten med båt via Florø, over Bremangerlandet, via Vågsøy til tettstedet Selje hvor det går båt over til klosterøya Selja. Det arrangeres fellesvandring hver sommer.

Se program for årets pilegrimsvandring - Over sjø og land

Sunnmørsleia
Også denne pilegrimsleden har Selja som mål, med start ved Giske utenfor Ålesund.  Sommeren 2015 ble første seilas og vandring gjennomført på Sunnmørsleia, og det tas sikte på organiserte pilegrimsferder hver sommer.
Du finner årets program her


Pilegrimsveier fra nord

En prosjektgruppe arbeider nå med å etablere en pilegrimsvei langs kysten fra Trondenes til Nidaros.   Det er også tatt initiativ til en innlandsvei gjennom Nordland


Kystleden
Den gamle kystleden omfatter hele Norges kyst, fra Sverige til Russland, og det er mange gamle pilegrimsmål og spennende historiske steder langs kysten. Det er naturligvis ikke mulig å følge en merket pilegrimsvei her, og den enkelte må legge opp sin egen ferd.
Vi har laget en omfattende omtale av hele Kystleden med detaljert  Google-kart.  

ToBe


Pilegrimskontorets
åpningstid:

mandag-torsdag
kl 11-15 -
eller etter avtale


Husk!
Pilegrimspass
til vandringen


 


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.