Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
15. desember 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

Pilegrimskontorets åpningstider i juletiden

En hommage
til
Pilegrimskontoret

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Røldal
Sist oppdatert 12.07.2012 00:13
 
Prostidiakon Eilev Erikstein har atter
en gang ledet en stor gruppe pilegrimer over fjellet fra Seljord til Røldal. Han har skrevet en meget fyldig rapport fra årets vandring, dag for dag. Her er et utdrag fra første vandringsdag:
Utanfor Seljord kyrkja gjekk eg å talde og talde på fingrane for å finne ut kor mange gonger ein har arrangert turar mot Røldal.

Fyrste gong var i 2003.

Men med hjelp av endå fleire fingrar vart det klart at årets pilegrimsvandring er den tiande. Rett og slett ei jubileumsvandring.

Utanfor Seljord kyrkja samla det seg etter kvart femten påmeldte pilegrimar. I år var det far og son Tveiten frå Edland som hadde bagasjekøyring. Ole Simon tok fyrste køyringa. Dette fungera kjempebra.

I kyrkja var det pilegrimsgudsteneste ved underteikna og soknediakon Svanhild Rui Gustavsen. Kyrkjeverje Jon Svartdal sørgja for ringinga og følgde oss som vanleg til St.Olavs kjelda i Brunkeberg.Kviteseid-organist Dagfinn Køhn gav oss flott musikalsk følgje .


Ved kyrkjekaffien vart det ønskt velkommen av sjefen for vandringa Margit Gjørv. Varden journalist Andreas Soltvedt fotografera oss ut kyrkjeporten, og kl.12.05 var me i gang. I tillegg til femten påmeldte var det sju ekstra. Mellom anna Torstein Eidem Nordal frå Agder og Telemark bispedømmeråd.

Ved kjelda i Brunkeberg fekk Jon Svartdal pilegrimstaup, (ikkje minst for si flotte Draumkved –tolkning ved Ramskeid) , men ingen Emanuel Riis var å sjå. Når me møtte han i Brunkeberg kyrkje kunne han fortelje at han hadde ikkje registrera at vegen er noko omlagt dei siste åra. Emanuel hadde venta på oss ved Heggtveit.

Godt og koma til Brunkeberg kyrkje, og bli teken imot av soknerådsleiar Bjørg Nordlien og tre medhjelparar. Elles vart med ønskt velkomen til Kviteseid av sokneprest Hallvard N. Jørgensen. Han følgde med oss til Morgedal. I kyrkja fekk me ei flott omvisning ved kjentmann Riis. På tunet på Hemmestveit vart med flott teken imot av Stig og Ellen Margrete Bang før med kom fram til Morgedal Camping kl.19.35 .

På campingen var det middag levert av Halvor og Ellen Nordal.I Eilev Eriksteins meget fyldige rapport fra årets pilegrimsvandring kan du lese om små og store hendelser hver dag under den ni dager lange vandringen. Eilev har ledet denne vandringen 10 ganger, og har regnet ut at 300 pilegrimer har

deltatt i disse vandringene til Røldal. På slutten av rapporten reflekterer han litt over dette, og han uttrykker en dyp og inderlig takk til Agder og telemark bispedømmeråd som ba han om å være bispedømmets kontaktperson når det gjelder pilegrimsvandring. At de våget å satse på han. Han sier selv at pilegrimstjenesten har utvidet hans diakonliv, og har gitt han mye glede

Eilev Erikstein trekker også frem de mange frivillige hjelperne underveis, folk som stiller opp år etter år, som sørger for alle de praktiske oppgavene som må løses, eller som bidrar til gode opplevelser under selve vandringen. Han nevner spesielt styret som har jobbet med disse vandringene, og likeså Ragnvald Christenson og Una Høydal, og ikke minst Margit Gjørv, administrativt ansvarlig for årets vandring. 
I Røldal møttes pilegrimsvandrere fra Seljord, Hovden, Stavanger og Odda til stor feiring av gamaljonsok i og rundt stavkirken. I alt var rundt 100 pilegrimer samlet denne helgen. Tilbudet om pilegrimsvandring fra Odda er nytt av året. Les omtale av denne vandringen her.
 
Eilev avslutter sin rapport med følgende betraktning:

Den siste etappen på vegen. Gjennom grønfarger att. Eit førtitals pilegrimar er ikkje nok til å halde oppe kulturlandskapet. Geitene kan det, men dei vert stadig færre. Sjølve Skaparverket er truga gjennom menneskeskapte klimaendringar, og me synest ute av stand til å ta naudsynte grep. Fordi me alle vil ha meir?
Kva ein milliard kinesarar vil tør eg ikkje tenkje på.

Så finn tankar og tru atter ei slags ro når eg ser Røldalskyrkja. Godt å høyre kyrkjeklokkene klemte for oss. Som Guds velsigna hjarteslag, synest eg.

Audmjukt stig me inn. Krusifikset, som denne natta var sagt å utsondre livgjevande sveitte, som ei helsing frå Den Allmektige. Han me fekk kjenne gjennom Menneskesonen og etterlot sin Heilage Ande då han for heim.

Forstår ein meir no?
Nei. Men ein dirrar mindre.
Ein er like ordlaus overfor dei store gåtene, ein vonar framleis å ikkje bli spurd.( Frå Båten om kvelden)

Om det er framleis er ord, gåter og ting ein ikkje kan bli spurt om og mykje ved livet eg ikkje forstår. Men mottakinga i Røldal gjev meg denne gode kjensla av å ha kome heim. Enno ein gong.

”Det er som om skiftande tider ikkje fanst, ” for å slutte med diktaren.

Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.