Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
16. januar 2019


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på
Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017Vintervandring i Vestfold,
og nytt
digitalt kart


Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Godt pilegrimsinitiativ fra prosten i Valdres
Sist oppdatert 29.07.2010 10:56
 

Vi i Pilegrimskomiteen i Valdres har vært heldige med våre proster. Georg Espolin Johnson, som ble pensjonist i fjor, var en ivrig deltaker og ikke overraskende gikk kollekten ved hans avskjedsgudstjeneste til Pilegrimsvegen. Den nye prosten Anne Hilde Øigarden er om mulig enda ivrigere, og nå vil hun engasjere fotfolket i praktisk arbeid. I februar sendte hun i samarbeid med pilegrimskomiteen ut dette brev til alle sokneråd og menighetsråd i Valdres:

Signa år og arbeid for den lokale kyrkja i Valdres!
 Med denne sendinga til alle sokne- og menighetsråd i Valdres ynskjer eg å gjere dykk merksame på det høve at vi alle er ein del av ein gamal pilegrimstradisjon i landet vårt og i heile Europa. I kristen symbolsk forstand er vi pilegrimar heile livet – der vi vandrar frå vugge til grav, eller rettare sagt frå dåp til oppstandelse.
 Sumaren 2006 vart pilegrimsvegen gjennom Valdres gjenåpna. Delar av vegen nyttast kvart år i kyrkje-skule samarbeid og i konfirmantarbeidet. Kvar sumar sidan gjenåpninga har det vore arrangert ei fellesvandring over 8 dagar. De gjer vel i å merke dykk at denne vandringa er no vorte ei av dei best organiserte av alle fellesvandringar på pilegrimsvegar i landet vårt. I tillegg veit vi at vegen nyttast av eit ukjent antal enkeltvandrarar som tek turen på eige initiativ.

 Pilegrimsvegen har ingen eigar. Kommunane, Kyrkja, sokna, grunneigarane, alle som bur langs vegen, alle som ynskjer å bruke han, eig vegen saman. Komiteen som driv arbeidet med pilegrimsvegen består stort sett av entusiastar og tidlegare vandrarar. Komiteen er leia av Jahn Børe Jahnsen, som er tilsett ved Valdres folkemuseum. Prosten er med i komiteen og vil truleg fungere som ”pilegrimsprest” under fellesvandringa til sumaren

For å oppretthalde vegen trengs eit årleg ettersyn. Komiteen for pilegrimsvegen ynskjer å vende seg til sokneråda for å freiste dykk ut på tur! Vi byr på god mosjon, fantastisk naturoppleving, historisk og kulturell kunnskap og eit nærare kjennskap til heimkommune og dalføre! Vegen er godt merka frå Hedalen stavkirke gjennom Sør Aurdal, Nord Aurdal, Vestre Slidre og Vang til St. Thomas kyrkja på Filefjell. I Etnedal og Øystre Slidre knytter lokale vegar seg til. Det er fritt fram å ta seg ein tur på eige hand eller i små grupper! Om de samstundes kunne utføre eit ettersyn langs vegen, bidreg de til at eigaren av vegen kan ynskje barn og unge, lokale bygdefolk og tilreisande velkomen på tur gjennom Valdres! Detaljane i behov for ettersyn finn de vedlagt.

Vedleggene var en detaljert liste over sokne- og kommunegrensene langs Pilegrimsvegen, samt om det er sti eller veg, slik at soknerådet vet hvor de skal ta fatt. Her var også en oppfordring til å holde vegen ved like, særlig holde stiene ryddet og merket, ved maling eller med stolper, stikker og merker, som komiteen har på lager. Fellesvandringene har alltid med kjentmann. Vi ønsker flere enkeltvandrere og for at alle som går på egen hånd skal finne fram, må vi ha god merking. Vindfall og kvist bør ryddes.

Over fjellet er det alltid behov for at noen bærer med seg og setter opp merkestikker, legger steiner der det er myrlendt, osv. Prinsippet er at man i godt vær skal se fra en merkestikke til den neste, i tåke må man alltid være forsiktig i fjellet. På vegstrekningene skal det stå merker i alle kryss, dette kan kontrolleres med bil.
Oppfordringen er: ”Kan soknerådene eller andre glade vandrere man kjenner (foreninger, hyttefolk osv.) ta en dugnad for Pilegrimsvegen hver vår, gjerne som en søndagstur, så vegen kan leve?”

Ta gjerne kontakt med

Jahn Børe Jahnsen
jahnbore@kammiz.com
tlf 91817950

PS. En av fjorårets pilegrimer, Hans Enger fra Fagernes, laget etter turen en flott bildebok ”Pilegrim gjennom ”Norges blomsterdal” 2009”, med over 250 fotos fra en uke i fantastisk vær. Dessverre er slike fotobøker i små opplag dyre, men biskopen og pilegrimspresten i Hamar fikk en bok og svarte slik: Hjertens takk fra biskopen og meg for den fine og innholdsrike boka - "Pilegrim gjennom Norges blomsterdal"! Den var veldig flott og en viktig reklame for vegen gjennom Valdres.
 


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.