Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
20. oktober 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

The Eagle
has
landed

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Østerdalsleden/Rendalen og Lia gård
Sist oppdatert 21.12.2009 15:54
 

Østerdalsveien/Rendalen
Notater fra innlegget til Toril Andreassen, kultursjef i Rendalen kommune

Innledning
Bakgrunnen for arbeidsseminaret var at ulike pilegrimsmiljøer var invitert til Nidaros pilegrimsgård, med mål om å sette fokus på miljøer som ikke ble nevnt som prioriterte i statsbudsjettet 2010.  Vi var invitert til å si noe om status og videre planer. Og hvordan vi kan bidra til nettverksbygging og videreutvikling av pilegrimsarbeidet i Norge?

Det å bli invitert til en slik samling er en god start, og en bekreftelse på den rikdom, forskjellighet og det engasjement som er i pilegrimsfellesskapet i Norge. Og den bekrefter den kraft som kan ligge i møtet med et nei!

Det er viktig at vi tar vare på denne forskjelligheten, at vi lager et lærende og støttende fellesskap, ikke noe norgesmesterskap.  Vi kan gjøre hverandre gode, lære av hverandres erfaringer og være hverandres ambassadører.  I møte med de forskjellige miljøene er det mye inspirasjon og kunnskap å hente.

Status
Mine betraktninger har mest fokus på Hedmarks del av Østerdalsleden, og mest egen kommune. 

Rendalen har stort lokalt enga-sjement og godt fellesskap med nabokommunene langs Østerdals-leden. Vi har arrangert pilegrims-seminarer, laget informasjons-hefte, etablert Barnas pilegrimssti og har 10 mil merket led. Vi har organisert lokale vandringer i forbindelse med langvandringer, og ukesvandringer i samarbeid med Lia gård. Vi jobber med tilknytning sørfra fra Åmot (Hamar), via Lia gård til pilegrimssteinen på Åkre.

Vi opplever nasjonalt lite fokus på Østerdalsleden.  Det er få langvandrere og vi har svært knapt med økonomiske ressurser.

Vårt særpreg er det enkle. Mye natur, kultur og særlig utmarksrelaterte kulturminner. Vi har erfaring med organiserte turer, og kan utvikle dette mye mer. Vi har erfaring fra fellesskap mellom lokale vandrere og vandrere utenfra. Overnattingstilbudet er mangelfullt

Østerdalsleden er 10 år i 2010. Vi vil bruke jubileumsåret til å sette Østerdalsleden på kartet

Pilegrimsforum i Rendalen med representanter fra Lia gård, kirken, friluftslivet,
historielaget, frivillige & Rendalen kommune, og ikke minst det gode samarbeidet med nabokommunene har vært viktig for det arbeidet vi har gjort.

Lia gård har arbeidet med pilegrimsarbeid lengre enn de fleste. De har et unikt kontaktnett, kontakt mellom ulike trossamfunn og over landegrenser og er allerede et ”pilegrimssenter”. De har både etablerte opplegg, og ideer og planer om nye mulige måter å tenke på. Vi er overbevist om at virksomheten her vil ha stor betydning for videreutviklingen av Østerdalsleden og at Lia Gård kan tilføre pilegrimsarbeidet nasjonalt nyttige erfaringer og spennende kunnskap. 

Ikke minst er spørsmålene om hva er det å være pilegrim, og hva er et pilegrimsmål? - viktige spørsmål


Lia gård som pilegrimssted knyttet til Østerdalsleden
Av Sigmund Bø, daglig leder

Det som i dag betraktes som pilegrimssteder/ pilegrimsmål har som regel både en lang dokumentert historie, samt bygninger/ ruiner/ diverse fortidsminner. Rendalen har dokumentert pilegrimstradisjon og pilegrimshistorie. Vi har ikke dokumentasjon for at Lia gård har vært mye besøkt av pilegrimer i gammel tid, selv om dette er ganske sannsynlig.

Lia gård er Norges største og mest besøkte retreatsted. Retreatbevegelsen har hentet inspirasjon fra klostertradisjo-nen. Klostrene stod sentralt også i vår pilegrimshistorie, både som pilegrimssteder, pilegrimsmål og bærere av pilegrimstradisjonen. Dette var noe av det vi mistet gjennom reformasjonen. Vi kan ikke vinne tilbake det vi tapte bare ved å ta vare på og besøke våre flotte ruiner og gamle kirker.

I tillegg til "hovedkirken" har Lia gård fem kapell, to på gården og tre "ute i skogen". Disse er mål og rasteplasser for kortere vandringer - og vil også bli det for langvandrere. Det er også planer om å bygge en stavkirke og kanskje et slags pilegrimssenter ca. 1 km fra gården. Vi funderer over begrepet Hellig landskap - og ser det vokse frem

Husfolket på Lia gård, for tiden ni fastboende, lever sammen i en slags kommunitet, et liv som gjør at vi føler oss i slekt med klosterfolket. Vi lever tett, og er sammen både om arbeid, bønneliv, måltider og mye av fritiden. Som i klostrene har også vi et regelmessig tidebønnsliv. Tre ganger om dagen samles vi i kirken. Og som klostrene var det - og er - er vi et sted med senger og mat, med muligheter for fellesskap og samtaler, et sted der mennesker bor og er til stede.

 Et pilegrimssted eller pilegrimsmål? Kanskje et sted som Lia gård er med på å gjøre vårt pilegrimslandskap mer helt?


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues


Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.