Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
23. oktober 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Guidebok
for
Den smale vei

      

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Mona B Solhaugs orientering om "På spor av Gud?"
Sist oppdatert 16.12.2009 23:18
 


Boklansering, Kulturhistorisk museum, Oslo, lørdag 12.12.2009 
”På spor av Gud? - Pilegrimsreiser i middelalderens kristenhet”
NOVUS forlag

Målet med boken      
Pilegrimsreiser har forekommet i mange religioner og har hatt svært forskjellig karakter. Det foreligger en stor samling litteratur om pilegrimer og pilegrimsreiser som tar for seg slike reiser både i fortid og nåtid. Kan det da være behov for enda en bok? Jo, vi som har laget boken mener det – fordi dette bidraget om pilegrimsreiser er annerledes. Det tar nemlig utgangspunkt i de gjenstandene som hadde betydning for hellige reiser i tidligkristen tid og i middelalderen.
 
Felles for slike reiser er at alle handler om mennesker som har anstrengt seg fysisk for å nå et åndelig mål. Målet med boken har nettopp vært å bruke de fysiske sporene, fokusere på det materielle, og bruke gjenstandene til å belyse de miljøene som omga de kristne pilegrimene i middelalderen. Et stort antall slike gjenstander finnes i samlingene ved Kulturhistorisk museum. Det er først og fremst disse som danner grunnlaget for tekstene i boken.
 
Pilegrimsreiser er et tema som ligger i grenselandet mellom det materielle og det åndelige. De utvalgte gjenstandene knytter sammen fysiske steder og religiøse overbevisninger. Historien og sammenhengen som gjenstandene inngikk i, gir oss en dypere forståelse av hvordan middelalderens pilegrimer levde, hva de så og opplevde.

Tittelen ”På spor av Gud?”
henspiller både på den fysiske reisen som middelalderens pilegrimer foretok, og på den åndelige søken etter Gud, ved å komme så nær mulig hellige personer, i det som var bevart i deres graver og relikvier.

I bokens første kapitler stiller vi spørsmål om hva en pilegrim var. Drivkreftene bak pilegrimsreiser er svært sammensatte, men i all hovedsak handler det om anstrengelse i håp om å oppnå frelse, om å gjøre bot for sine synder, og om å vinne sjeler for Gud.

Reisen er en metafor for livet - en meningsfylt, fysisk erfaring. For pilegrimsreisen er det konkrete geografiske målet en materiell betingelse. Ved en slik reise krysser man over fra en materiell til en åndelig verden. Man befinner seg underveis i et slags grenseland, hvor reisen danner en form for bro mellom det ytre og det indre. Dette gjør at pilegrimsreisen fremstår med flere lag - og bokens tittel kan også forstås slik.

Pilegrimenes verden
Boken fortsetter med en beskrivelse av middelalderens verdenskart, mappae mundi, som viser hvordan verden ble strukturert etter pilegrimsreisene. Den geografiske fremstillingen av pilegrimsruter og de hellige stedene gir et bilde av den verdensanskuelsen som middelalderens pilegrimer hadde. Gjenstandene som pilegrimene kom i kontakt med, kan delvis forklares ut fra kartene og kulturene som de møtte. I middelalderens hellige reiser stod det kroppslige sentralt, slik det fremdeles gjør i katolisismen.

Både kartene og den teologiske innsikten bidrar til å sette gjenstandene i de neste kapitlene inn i en meningsfylt sammenheng. Disse gjenstandene er hovedsakelig helgenbilder, gravmateriale fra helgengraver, relikvier, mynter, pilegrimsmerker og suvenirer. Det meste er funnet her i Norge. Tanken har vært å skape en forståelse for gjenstandene som inngikk i pilegrimenes verden, ikke å gjenskape pilegrimsledene i Norge.

Norges nære tilknytning til kontinentet blir understreket i bokens siste del. Den omhandler noen av de viktigste pilegrimsmålene i middelalderen. Disse tiltrakk seg også nordiske pilegrimer og viser nettopp hvor tett forbindelsen var mellom Norge, Europa og Middelhavsområdet på den tiden da gjenstandene ble laget og brukt.

Sammen med Nidaros danner Roma, Jerusalem, Santiago de Compostela og Vadstena et kors gjennom Europa. Gjenstandene som blir omtalt, er hentet fra flere steder langs disse rutene.

Pilegrim – i middelalderen og nå
Mye ved middelalderen appellerer til mennesker i dag. Til tross for at vi i vår tid og i den vestlige del av verden lever med en velstand som ingen generasjoner før har sett maken til, er det stadig flere som foretar pilegrimsreiser for å nå et åndelig mål.

Erkjennelsen av at vår tid på jorden er kort og at vi skal forlate alle materielle goder, var en av drivkreftene bak valfarten mot hellige mål i tidligere tider – som i dag. Samtidig utgjør gjentagelsen av et historisk mønster etablert i middelalderen en viktig side ved den moderne pilegrimens identitet. En pilegrimsreise er således et ritual som knytter mennesker sammen på tvers av tid.

Allikevel er det utvilsomt store forskjeller mellom middelalderens og nåtidens pilegrimer. Den største er kanskje at i middelalderen kunne de fleste ikke velge bort slitet og forsakelsen under reisen. Dagens pilegrimer velger den fysiske anstrengelsen fordi det gir dem en følelse av kultur og natur på samme tid. Man møter ikke lenger bare medlemmer av de laveste samfunnsklassene langs for eksempel caminoen til Santiago, men også kunnskapsrike kulturturister.
 
I katolske land og blant katolikker har helgenvalfart og pilegrimsreiser stadig levd videre. Slike reiser har en mektig oppblomstring i dag. Når pilegrimsvandringene de senere år er tatt opp igjen i ny form i Norge, har tilstrømningen vært stor. Dette appellerer til mange mennesker i vår tid, og gir nye meningsdimensjoner til moderne spiritualitet. De historiske gjenstandene i boken ”På spor av Gud?” gir oss små glimt av mennesker på søken etter det åndelige - til inspirasjon og ettertanke.

På vegne av redaksjonen
Mona Bramer Solhaug, dr.philos.
førsteamanuensis
Kulturhistorisk museum,
Universitetet i Oslo


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.