Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
20. juni 2019


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Ønske om vandrefølge på Via de Francesco


Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på
Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017Sommerinfo:

Lang sommerferie for nettsiden

Pilegrimskontoret er stengt i juliFelles vandring i Portugal uke 41Tilbake til nyhetsoversikten

_______________________________________________________________________


20 års innsats for pilegrimer
26.06.2016 17:06
Pilegrimsfellesskapet St Jakob ble stiftet i håp om å få det norske folket opp av godstolen og ut på pilegrimsveien. Etter 20 år kan vi trygt si at dette har lykkes, og 5. november inviterer vi til stor jubileumsfest!

Drivkraften var ønsket om en bevisstgjøring av vår egen kultur, historien knyttet til Olav den hellige og middelalderens fromhetsliv, og ikke minst: den spanske pilegrimskulturen knyttet til Santiago de Compostela.

Den person som hadde disse tankene var Eivind Luthen, og hans navn er som spikret fast til den nyere norske pilegrimssatsningen. Det betyr ikke at han har stått alene i dette, og det betyr slett ikke at han bare har hatt folk med seg.

For 20 år siden hadde noen få enkeltpersoner og grupper prøvd seg på pilegrimsvei mot Nidarosdomen, men vår katedral ble ikke knyttet til pilegrimer i folks bevissthet.

Dette ville Luthen gjøre noe med; Olavsarven skulle løftes frem, katedralen skulle være landets pilegrimskirke, og han sørget for at pilegrimer som fullførte vandringen hit skulle få sitt Olavsbrev.


Dypdykking og det første møte med Santiago de Compostela
For Eivind Luthen vokste pilegrimsinteressen sakte frem gjennom en del bevisste valg helt fra ungdommen. Han elsket å sitte på biblioteket i hjembyen Tønsberg og drømme seg ut i verden og bakover i historien. Da tiden var moden studerte han historie, kunsthistorie og religionshistorie, og han reiste til mange av de stedene han hadde drømt om og lest om. Tjenesten som militærpoliti i NATO-hovedkvarteret passet ypperlig for en ung mann med eventyrlyst.

Han reiste ikke hjem som de andre soldatene under de lange permisjonene, men valgte å oppleve Europas spennende historie, dvs med de stramme begrensningene som fantes på den tiden. Innimellom studiene begynte han å arbeide, som folk flest. Vel, ikke helt - han passet kanskje ikke helt inn i A4-formatet. Han ble stillasbygger på et verft en periode, og var nordsjødykker i en meget kritisk tid hvor sikkerheten var laber.

Så kom en tid hvor oljeindustrien ønsket å fremstå med et miljøvennlig ansikt. Det fant de hos Eivind Luthen, og han ble ansatt som tekstforfatter og redaktør i et av oljeselskapene.

Eivind Luthen var fascinert av seiling, og hadde dessuten lagt seg opp litt  penger. Dermed kjøpte han en havseiler sammen med en kamerat og dro på lange tokt.

En av hans seilturer gikk til Spania, og der oppdaget han Santiago de Compostela, praktisk talt fra ”baksiden”, og kort tid etter gikk han selv pilegrimsveien. Den gang, på slutten av 1970-tallet, var pilegrimsvandring, selv i Spania, en sær sak som kun hadde appell til noen få. Antall besøkende til Santiago var noen titalls i året, og en infrastruktur for pilegrimer fantes ikke.

Eivind Luthens pilegrimssatsing
Pilegrimshistorien passet som hånd i hanske for en person med Luthens faglige bakgrunn, noe hans hovedoppgave knyttet til Olavstradisjonen og Nidarosdomen bekrefter til fulle. I tillegg var han mer enn normalt opptatt av arkitektur og kulturhistorie, og han utviklet tidlig en annen viktig egenskap, formidlerens.
Bilderesultat for eivind luthen pilegrim

Kort tid etter sin Santiago-opplevelse begynte han å skrive på en bok om pilegrimenes historie, primært i Norge. Det skulle ta 15 år før boken, I pilegrimenes fotspor var klar, men det skjedde omsider i 1992. Han hadde laget et praktverk av en bok med mange flotte illustrasjoner, og den vakte stor begeistring.

Den gamle pilegrimssaken var nå løftet ut av middelalderens noe diffuse mørke og til moderne mennesker på vei inn i et nytt årtusen.

Boken førte til at pilegrimsvandring var tema på en utstilling på Norsk veimuseum i Fåberg, og i 1994 ble pilegrimsvandring for første gang en politisk sak da miljøvernminister Thorbjørn Berntsen bestemte at den gamle pilegrimsveien mellom Oslo og Nidaros skulle reetableres. 

Enkeltmennesker og foreninger av mange slag ville vite mer, og folk ville ut og gå!

Nesten ”alle” hengte seg på, men Den norske kirke viste i utgangspunktet liten interesse. Dette tok seg heldigvis opp etter hvert, som f eks med ansettelse av pilegrimsprester i Nidaros og Hamar.

Med merkingen av den første pilegrimsveien ivaretatt av offentlige myndigheter kunne Eivind Luthen konsentrere seg om andre viktige sider; å spre informasjon, skape entusiasme og bidra til mange glade pilegrimer.

Hans strategi var å bygge opp tre pilarer for pilegrimsarbeidet: et pilegrimskontor som en fysisk møteplass og informasjonssenter, et blad som formidlet informasjon om pilegrimsfenomenet og en forening av pilegrimsvenner.


Han betjente selv kontoret, han skrev medlemsbladet stort sett alene, og det er vel ikke helt galt å si at foreningen også var styrt av han. I tillegg holdt han et meget høyt tempo med foredrag, reiser og bokutgivelser. Det medførte at kontoret i lange tider sto ubemannet, og det var tidlig klart at denne virksomheten ikke kunne baseres på én mann.

 

Pilegrimskontor og pilegrimsforening
Pilegrimskontoret ble etablert i Oslo allerede i 1994, og foreningen ble startet i 1996, året før pilegrimsveien mellom Oslo og Nidaros ble offisielt åpnet.

Det første nummeret av medlemsbladet så dagens lys omtrent på den tiden. Navnet på de første numrene var Peregrinus, men skiftet snart til dagens navn Pilegrimen.

Den fjerde pilaren for virksomheten kom i 2001, og det var foreningens nettside, www.pilegrim.no.


Opprettelse av Pilegrimsfellesskapet St. Jakob var en naturlig konsekvens av Luthens ønske om at pilegrimsvandring skulle berøre mange mennesker. Samtidig som han selv sto sentralt og ville sette sin klare signatur på det foreningen drev med hadde han et inderlig ønske om å fordele oppgavene på flere skuldre, men også at andre skulle være med å sette agendaen. Den eneste av de fire pilarene som han i stor grad har overlatt til andre er nettsiden.

Eivind Luthen har inntil de siste årene fremstått som den naturlige talsmann for pilegrimsvandring i vårt land, og med sin faglige styrke og formidlingsevne har han skapt tillit. Men det er nok av dem som mente at andre burde få en plass i solen, og opplevde skyggen fra Luthen som plagsom.

Opp gjennom årene har det vært en del offentlige feider hvor Eivind Luthen og ”hans” forening er blitt oppfattet som å stå meget sterkt, for ikke å si steilt. Mange merkelige påstander har kommet frem, også beskyldninger uten rot i virkeligheten. Det har ikke alltid vært enkelt å tilbakevise disse sakene.

En sak som han kjørte med stor innsats, og som fortsatt er knyttet til Eivind Luthens urokkelighet, er spørsmålet om den rette veien ut av Oslo, nordover eller vestover mot Trondheim. Etter at den offisielle pilegrimsleden fra Oslo til Nidaros ble lagt via Bærum og Ringerike tok han saken i egne hender, bokstavelig talt. Han tok med en boks gul maling og pensel og malte gule piler hele veien fra Tønsberg via Oslo til Hamar.
Pilegrimsfellesskapet St. Jakob ble etablert for å gi folk en opplevelse, for å få dem opp av sofaen og ut på pilegrimsveien. Filosofien var at det enkle livet er det beste, og at det venter en rekke gode opplevelser på dem som gjør oppbrudd fra sitt vante liv og kommer seg ut på pilegrimsveiene. Samtidig var de hellige stedene og deres historie, samt alle historiene underveis en viktig drivkraft som er helt annerledes enn det man får med en vanlig tur.

Viktige verdier
Foreningen har fra første stund ønsket å markere at pilegrimsvandring er noe annet enn en vanlig reise eller vandring, og det er andre verdier som er viktige. Grenselinjen mot det å være turist er ikke alltid klar, og det understrekes stadig at folk må selv definere seg inn i pilegrimsverdenen.

Bilderesultat for eivind luthen pilegrim
Pilegrimsfellesskapet har i løpet av 20 år utformet noen stabbestener for en god og meningsfull pilegrimsadferd, og så får den enkelte selv vurdere hva han eller hun ønsker å ta til seg av dette. Ingen avvises eller fordømmes for ikke å ha den rette innstillingen. Tvert om, det å velge sin egen pilegrimsdefinisjon er like selvsagt som å velge sin egen pilegrimsvei.
Dette gjelder selvsagt også selve basisen; opplevelsen av det hellige. Ingen skal avkreves noen form for kristen troserklæring, men hvis man ikke er åpen eller interessert i de hellige stedene, og kan møte disse med et åpent sinn for å ta imot det de har å gi, så kan man heller velge en annen måte å reise på, elle bare gå en tur. Og det er greit, det er ikke noe mindreverdig med å være turist, også vi som er pilegrimer opplever oss i blant som turister.
Vi er alle underveis mot noe i våre egne liv, og som pilegrimer ligger det til rette for å fokusere på den åndelige dimensjonen. For mange er dette en klar prosess knyttet til kristen tro, for andre er det kanskje de første steg på en vanskelig vei hvor man trenger tid og ro, og kanskje hjelp av gode medvandrere. Og for noen er det historien, kulturen og kunsten som er viktigst, og kanskje gleden over storheten og prakten i mange kirkebygg.

Parallelt med tanken om at hvert menneske må få definere sin egen pilegrimsvandring ønsker Pilegrimsfellesskapet St. Jakob å snakke om viktige verdier, og gjerne om pilegrimsvandring som noe mytisk.

Vi snakker om den indre vandringen som vi oppfordrer alle til å ha med seg som en følgesvenn sammen med den ytre vandringen. Vi snakker om stillhet, om muligheten for å tenke en tanke ferdig, noe mange ikke får til i dagliglivets strevsomme verden. Og samtidig ligger forholdene til rette for gode møter og personlige samtaler. Ikke som en plikt eller forventning, men som en åpen mulighet.
Ingen skal få styre hvor langt en pilegrim vil gå, men vi understreker samtidig langvandringens hemmelighet. Det skjer noe med kroppen når man vandrer i flere uker, og dermed skjer det også noe med sinnet. Ikke like klart for alle, og kanskje ikke så lett å forklare. Det handler om å kople fra og kople til, og da trenger man tid. For mange er dette helt konkret knyttet til fysiske utfordringer, ofte smerter i begynnelsen av en vandring, og gleden over at kroppen etter hvert nærmest fungerer av seg selv. 

Vi snakker også om å gå inn i naturen, være en del av skaperverket – ikke bare en observatør. Vi understreker ofte at enkelhet og vandring med et åpent sinn i Guds frie natur representerer den mest miljøvennlige adferd i dagens verden. Og hvis reisen til og fra vandringens start- og stoppunkter kan skje uten forurensende transportmidler er det enda bedre. Som pilegrimsorganisasjon som vil støtte disse gode verdiene prøver vår forening å oppmuntre til enkle og billige løsninger.

Vi ønsker herberger som er enkle og funksjonelle, og gjerne skaper en god ramme om pilegrimenes sosiale og åndelige behov. Vi etterlyser åpne kirker langs de norske pilegrimsveiene, men vi er skeptiske til at pilegrimer skal fores med underholdning og kulturtilbud underveis. Når det gjelder pilegrimsveiene i Norge har vi prøvd å påvirke lokale og sentrale myndigheter til å legge traseene slik at vi unngår omveier og vanskelige partier.

Vi har også i alle år hatt et mantra: ”Merkingen må bli bedre!”. Dette har heldigvis tatt seg opp i det siste.


Informasjon og motivasjon
Pilegrimsfellesskapet St Jakob ønsker å være en røst som markerer gode og viktige verdier knyttet til pilegrimsvirksomheten.

Men det viktigste er likevel å veilede, informere og motivere egne medlemmer til vandringer. Vi har i flere år hatt en medlemsmasse på ca 1100 medlemmer, og det er viktig for oss at medlemmene både føler at de er med i et fellesskap og at de har direkte nytte av medlemskapet.

Dermed kommer de tre andre pilarene inn i bildet. Medlemsbladet Pilegrimen har nettopp informasjon og motivasjon som hovedelementer. Bladet gir et meget vidt og dyptpløyende bilde av pilegrimsvirksomheten, med både historisk og dagsaktuelt stoff.  Foreningens nettside er naturligvis tilgjengelig for alle, og her satses det mer på nyheter og dagsaktuelle saker. Vi presenterer også informasjon om pilegrimsaktiviteter som arrangeres av andre enn vår forening.  Nettsiden er meget godt besøkt (med et gjennomsnittlig dagsbesøk på ca 500), og når altså ut til en stor krets utenom vår egen forening
Pilegrimskontoret i Oslo flyttet våren 2013 til Huitfeldts gate 11. Kontoret har inngang rett fra gaten, og lokalene er lyse og innbyr til fellesskap og en god prat. Her er det mulig å skaffe seg guidebøker, kart og pilegrimspass, og her finner vi landets mest omfattende samling av pilegrimslitteratur.
Kontoret er blitt et viktig ansikt utad for Pilegrimsfellesskapet, og her møter vi pilegrimer med alle slags behov og ønsker. Vi holder kontoret åpent fem dager i uken, og de dagene ikke Eivind Luthen selv er til stede har vi en gjeng med frivillige som trår til.
Hver eneste dag i vandresesongen kontaktes Pilegrimskontoret av folk som ønsker informasjon om pilegrimsvandring i Frankrike, Spania og andre land, og vi ekspederer flere hundre av våre egne, vakre pilegrimspass hvert år.

Pågangen er også merkbar resten av året, og vi tar også imot pilegrimer fra mange land som vil vandre i Norge.

Vi registrerer dessuten at erfarne pilegrimer ønsker å prøve nye veier, enten det gjelder de mange caminoene i Spania eller pilegrimsveier i andre land.

En viktig del av informasjonsarbeidet består i formidling av relevant litteratur. Foreningen og daglig leder har produsert flere guidebøker og en rekke andre bøker for pilegrimer, og vi har arbeidet aktivt med pilegrimsveiene i Østfold og Vestfold.

Foreningen vår  har også markert pilegrimssaken med en egen pilegrimsskulptur som har vært på rundreise i landet vårt og nå er plassert i Tønsberg. 

Pilegrimsfellesskapet St. Jakob og Pilegrimskontoret får ikke en krone i støtte fra myndighetene. Selv om den servicen som vi tilbyr folk flest utføres av frivillige, så er det kostbart med slike kontorlokaler som vi nå har. Men dette er en del av vår filosofi; medlemskapet er med på å finansiere en utadrettet service som er gratis for dem som får hjelp.
Vi regner med at medlemmene ser det idealistiske elementet i denne viktige delen av foreningens arbeid. Og så satser vi på at noen av dem som besøker oss i neste omgang melder seg inn i foreningen.


Vandringer og turer
Pilegrimsfellesskapet St. Jakob arrangerer pilegrimsreiser, men ikke ordinære vandringer, hverken i Norge eller andre land. Men vi deltar i en del dagsvandringer og en rekke lokale pilegrimsarrangementer. Vi oppmuntrer også til deltakelse i de årlige langvandringene i Norge, og vi samarbeider med aktører som gjennomfører vandringer i Spania.

Vi har en filial i Trondheim, Jakobskontoret, som i mange år har gjort en stor innsats med å spre informasjon om pilegrimsvandringer i Spania.
De har gitt ut en rekke guidebøker, spesielt med tanke på noen av de viktigste caminoene, og har organisert vandringer i Asturias og Galicia. 
Foreningen har arbeidet for å fremme ulike former for terapivandringer, og tok for drøyt ti år siden initiativet til den første pilegrimsvandringen for innsatte. En gruppe fra Bastøy fengsel vandret fra Oslo til Nidaros, og dette ble gjentatt i flere år. Senere har innsatte fra andre fengsler fulgt liknende opplegg.
Et særmerke for foreningen er at vi i mange år har gjennomført medlemsturer til spesielle historiske steder, særlig med tilknytning til pilegrimer. Vi har vært i Armenia, Georgia, Solovki i Kvitsjøen, Cuba, Tyrkia og Etiopia. I 2015 arrangerte vi en spesiell reise i vårt eget land, da seilte vi med en gammel frakteskute fra Stavanger til Selje. Og denne sommeren fortsetter turen videre til Trondheim.
Hver enkelt av disse reisene har hatt et unikt opplegg spesielt for oss, og med Eivind Luthen som meget entusiastisk og kunnskapsrik formidler av kultur- og kirkehistorie. 


Fremtiden for Pilegrimsfellesskapet St. Jakob
Foreningen seiler fortsatt i medvind. Interessen for pilegrimsvandring synes å vokse, noe vi merker tydelig på stadig økende henvendelser til Pilegrimskontoret. Besøkene på nettsiden er økende, og mange gleder seg over solide artikler i Pilegrimen. Vi har mange spennende utfordringer videre fremover. 

Nye ønsker og økte forventninger fra medlemmer og andre som henvender seg til kontoret medfører at vi stadig må heve vår egen kompetanse. Vi må også følge med i utviklingen av pilegrimsveier og ny litteratur knyttet til disse. Vi har god kontakt med andre lands pilegrimsforeninger og pleier et nært forhold med det spanske turistkontoret i Oslo.
Foreningen har nå opprettet en egen reiseklubb som skal vurdere fremtidige reisemål og planlegge gjennomføringen av turer. Alle medlemmer i vår forening er automatisk medlem i reiseklubben som ledes av et eget styre. Mange har forslag og ideer om spennnende turer, og foreløpig er det planlagt tre turer i 2017.
Pilegrimsfellesskapet St Jakob har et aktivt styre ledet av Trond Muri, og mange frivillige påtar seg oppgaver i foreningen. Dette gjelder ikke minst Pilegrimskontoret som er blitt en fin møteplass både i kontortiden og ofte på kveldstid. En kveld i måneden holder foreningen Åpent hus med et aktuelt tema, og stort sett fullt hus. Dette vil vi fortsette med, og foreningen har oppfordret flere til å påta seg praktiske oppgaver knyttet til kontorvirksomhet, turer osv.


Jubileumsfest i Bøler kirke
5. november inviterer vi alle venner av vår forening til en storslagen Jakobsfeiring. En festkomite er i full gang, og mer informasjon kommer etter hvert.

            

Siste stopp er Bøler nye kirke

Sett stort kryss i almanakken for 5. november!

Tormod Berger


Pilegrimskontorets
åpningstid:

mandag-torsdag
kl 11-15 -
eller etter avtale


Husk!
Pilegrimspass
til vandringen


 


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.