Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
18. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

OBS: Pilegrimskontoret holder stengt torsd 15 november

Nettverksmøte
med innspill til
ny langtidsplan

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Pilegrimer mellom himmel og jord
08.11.2015 00:05
”Dette har vi aldri gjort før, så dette skal vi klare!” Sist torsdag var vi representert for første gang på Trosopplæringskonferansen i Lillestrøm, og der klarte vi oss veldig bra!    

Himmel og jord må vel være midt i blinken for oss pilegrimer? Denne fagkonferansen om trosopplæring arrangeres hvert år, og målgruppen er naturligvis folk som driver med nettopp dette i menigheter over hele landet. Dagsprogrammet besto av flere fellessamlinger, en gedigen felles lunsj for 1700 deltakere,og en rekke seminarer. I tiden mellom disse programpostene myldret folk rundt og pratet eller besøkte de rundt 80 utstillerne.

Ett av de mange seminarene dreide seg om pilegrims-vandring, og nettopp det fikk vår forening til å tenne på ideen om å delta. Den beste måten å gjøre det på var selvsagt å ha vår egen stand på Torget. Og slik ble det, riktignok en stor økonomisk investering for en frivillig forening som vår, men vi valgte altså å prøve dette i år.
Vi var en av mange organisasjoner og instanser som mener at vi har noe å tilføre både Kirken og alle som jobber innen dette store området. Og vi opplevde faktisk at dette fungerte, at det var midt i blinken for oss.

Vårt bidrag: Indre og ytre vandring
Vi hadde forberedt standen vår lenge og grundig, vi tre pilegrimene som var klare til å informere de 1700 besøkende om pilegrimsvandring som en del av trosopplæringen. Samtidig ville vi fortelle om pilegrimsvandring i Norge og Spania og andre steder, og ikke minst: vi ville fortelle om vår egen forening.  Den fyller snart 20 år, og har gjennom alle disse årene spilt en vesentlig rolle i å vekke og nære pilegrimsinteressen hos det norske folk.

Vi hadde produsert i alt sju brosjyrer som ble delt ut. I tillegg hadde Kjersti Marken med seg opplegg om pilegrimsvandring som del av trosopplæringen for ulike aldersgrupper, Bente Berg hadde to hefter med samling av ord for dagen som hun har brukt under vandringer i Spania, og jeg presenterte et pilegrimsopplegg for konfirmanter. Brosjyrene med opplegg til tidebønner, velsignelser og bønner forsvant raskt. Vi hadde også en presentasjonsbrosjyre om Kristuskransen som var populær.
Og vi hadde bunker med en oppdatert brosjyre om de norske pilegrimsveiene og en rykende fersk om de viktigste spanske caminoene. Og selvsagt var vår grågrønne lille presentasjon om oss selv lett synlig på bordet. Disse brosjyrene er også tilgjengelig på Pilegrimskontoret, i ny og oppdatert versjon.

Julemysteriet og Spania-vandringer
Mange stanset opp og studerte de mange bøkene som vi også presenterte, eller de forsynte seg med brosjyrer. Vi registrerte begeistring hos enkelte: ”Akkurat det vi er på jakt etter”. Så får vi håpe at noen av disse blir brukt.
Mange stusset over at vi hadde lagt ut Julemysteriet av Jostein Gaarder, og ble revet med i historien om vår styreleder Trond Muri som hvert år går en etappe etter anvisning av denne boken med Betlehem som mål. Det var også mange andre spørsmål; om foreningen vår, om Pilegrimskontoret, om hvorfor vi har kamskjell som symbol og mye annet. Bente hadde hengt opp et stort Spania-kart med nesten alle caminoene, og mange ville vite mer om dem. Hun presenterte også sin nye bok, Caminominner, og de seks guideheftene for ulike caminoer. 


Vi opplevde i det hele tatt at vi fikk meget god kontakt med folk, og tror at vi fylte en viktig funksjon på konferansen.Tilfeldigvis hadde vi fått en meget strategisk plassering, mellom de to utgangene fra den store fellessalen, og nær en av kaffestasjonene, hvor folk kunne hente gratis kaffe hele dagen. Noe vi satte meget stor pris på!

Innholdsrikt pilegrimsseminar
Vi var også til stede på pilegrimseminaret, sammen med overraskende mange andre. Må din vei komme deg i møte var tittelen, og vi fikk fine innlegg om forskjellige sider ved pilegrimsvandring relatert til trosopplæring. Roger Jensen, senterleder i Oslo, fortalte om pilegrimsvandring i Norge i dag og reflekterte litt rundt spørsmålet om veien eller målet er viktigst. Han understreket betydningen av at vi skal ha et tilbud for folk som ”søker”, også dem som ikke vet helt konkret hva de søker etter. Han mener at alle teoriene om at religionene er mer eller mindre døde er helt feil, men interessen for de institusjonelle religionene er fallende. Og der kommer pilegrimsvandring inn som et spennende og aktuelt tilbud.

Trond Hem Stenersen fortalte at i hans menighet, Lunner på Hadeland, har de hatt pilegrimsopplegg for barn og unge i mange år. De starter med 4-åringer, og lar kreativitet og undring stå i sentrum. ”Gud er ganske flink, men det er vi også!” Pilegrimsvandringen med barna foregår selvfølgelig ute i skaperverket, og det legges opp til en godt gjennomtenkt vandring i skaperverkets kronologi. De har også spennende opplegg for 7. klassinger og for konfirmanter. Stenersen er opptatt av betydningen av et sentralt ord for de ulike pilegrimsoppleggene. Begrepet lengsel er drivkraften i all pilegrimsvandring, og dette brukes aktivt for de eldre barna. For konfirmantene er det håp og ønsker som står sentralt. 
   
Anne Berit Evang er prest i Grorud, og har et interessant opplegg i Groruddalens fantastiske villmark, Gjelleråsen. Hennes tilbud er knyttet til skolen, og favner selvsagt barn med tilhørighet til alle religioner. Pilegrimsvandring er jo et felles begrep i alle de store religioner, og hun har med elementer som er godt kjent for mange. Dette gjelder bl a å gå barbent. Minst ett skritt, men de fleste vil være tøffe og går langt. De skal også prøve hvordan det er å gå i stillhet, noe som kan være en utfordring for enkelte.

Dette opplegget skjer i samarbeid med Fortellerhuset, og her lærer barna på en meget billedlig måte om middelalderen, helgenkongen, gamle ferdselsveier og naturen som de nå er en del av. Pensjonister fra menigheten er med og forteller om Groruddalen i gamle dager. Dette prosjektet utvides nå til å gjelde hele Oslo-skolen.

Trosopplæring – også aktuelt for voksne
Eilev Erikstein, prostidiakon i Vest-Telemark, er en gammel venn av vår pilegrimsforening. Han har i mange år ledet den årlige vandringen mellom Seljord og Røldal, og i de siste årene har han satset på spesielle vandringer for psykiatriske pasienter, sorggrupper og andre. Han kaller dette vandring med håp, og har lansert et nytt begrep: pilegrimsvandring med diakonalgang. Han fortalte om en interessant erfaring:

På pilegrimsveien viskes forskjellen på mentalt friske og syke bort, alle er like, alle kan oppleve en grad av mestring, og vannblemmer og muskelsmerter slår ned hos alle. Diakoner og annet helsepersonell får ofte større plager enn pasientene. Eller kanskje de beklager seg mer høylydt? 
(Fv: Anne Berit Evang, Trond Hem Stenersen, Eilev Erikstein og Roger Jensen)

Et interessant moment med Eilevs innslag var at han snakket om trosopplæring i et videre perspektiv, også for voksne. Det hørte vi ikke så mye om på denne konferansen. For det er vel klart: Vi er ikke ferdig utlært i dette med kristen tro selv om konfirmanttiden for lengst er passert.    

Vi som representerte vår pilegrimsforening slapp også til med noen tanker og erfaringer i spørreperioden etter innleggene. Og med henvisning til den kjente definisjonen på hva en pilegrim er kunne Eilev lansere et fint pilegrimsordtak: Du er ikke fremmed lenger enn til du blir tatt imot!

ToBe

Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.