Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
20. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

NB! Pilegrimskontoret holder stengt onsdag 21 november

Velkommen til
adventsfest
onsdag 5 desember

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Granavollen pilegrimssenter nedlegges
23.10.2015 21:01
Som en følge av reduksjon i statens bevilgning til Nasjonalt pilegrimssenter (NPS) har styret ved NPS vedtatt å legge ned Pilegrimssenter Granavollen


Bevilgningen til NPS er i år på drøyt 13 millioner kroner. I forslaget til statsbudsjett som nylig ble fremlagt er beløpet redusert til fattige 11 millioner. I et intervju med NRKs distriktskontor for Hedmark og Oppland for et par dager siden uttalte fungerende styreleder Karen Espelund at styret ønsker å legge ned Granavollen fra årsskiftet. Driften av dette pilegrimssenteret utgjør 900 000 kroner i året, så dermed har man kommet omtrent halvveis i det som må kuttes.

Resten av nedskjæringene spres utover på driftsbudsjettet, og flere planlagte satsninger skyves frem i tid.

Ingen kan i dag si hva man kan vente av utvikling videre fremover for den offentlige pilegrimssatsingen. Styrelederen opplyser til NRK at hele strukturen med de fem, dvs snart fire, gjenværende pilegrimssentre må gjennomgås nøye. Hun kan dessuten opplyse at ansvaret for pilegrimene nå er flyttet over til Kulturdepartementet, og blir der underlagt Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.

Etter hennes oppfatning gir dette muligheter til å hente ut synergieffekter gjennom den etablerte organisasjonen. Samtidig vet vi at det nasjonale senteret i Trondheim er blitt styrket, og at det arbeides for et nytt pilegrimssenter på Stiklestad som skal delfinansieres gjennom de midlene NPS har til rådighet.

Senterleder Jane Dahl Sogn må altså forlate sitt usedvanlig trivelige kontor om to måneder. De siste dagene har hun fått mange sterke og klare støtteerklæringer fra både sitt eget styre, fra kommunen og kulturetaten og selvsagt også fra pilegrimsforeningen for Ringerike, Hadeland og Toten (RiHaTo). Prosjektleder for pilegrimsarbeidet i Oppland, Olger Rønningen, skryter i det nevnte NRK-programmet av det fantastiske arbeidet som er nedlagt på Granavollen.  

Han trekker frem hele rekken av gode tiltak, som tilrettelegging, lokalt samarbeid, merking av pilegrimsveier, personlig hjelp og støtte til pilegrimer osv. Jane har også vist en spesiell evne til å få frivillige ildsjeler til å stille opp og ta en skikkelig tørn. Og han tilføyer: ”En nedleggelse av Granavollen vil være veldig leit for alle som elsker å vandre.” 

Vi i Pilegrimsfellesskapet St Jakob står helt utenfor denne prosessen, men vi har prøvd etter fattig evne å støtte pilegrimssenteret på Granavollen og den usedvanlig dynamiske senterlederen.

I januar besøkte Eivind Luthen Granavollen og holdt et foredrag om Draumkvedet for en forsamling som nesten sprengte lokalet, og vi hadde nå flere planer om prosjekter som kunne støtte opp om satsingen på dette stedet.

Vi håper at noe av dette kan gjennomføres, samtidig som gode krefter mobiliseres for å bevare det særdeles gode pilegrimsmiljøet i hele dette området, og vi ønsker fortsatt å bidra til dette. Jane har gitt signaler om at hennes pilegrimssatsing ikke er sluttført ved årsskiftet. Vi kan jo minne om at det finnes mange levedyktige pilegrimsmiljøer rundt om i vårt land som ikke får en krone i statsstøtte.

Det er all grunn til å tro at Granavollen kommer til å bestå som et senter for pilegrimer i fremtiden – med eller uten statlig støtte.  

ToBe
 

Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.