Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
16. januar 2019


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på
Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017Vintervandring i Vestfold,
og nytt
digitalt kart


Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Pilegrimsåret 2014
31.12.2014 23:47
2014 har vært et aktivt år for Pilegrimsfellesskapet St Jakob. Her kan du se noe av det viktigste vi har drevet med dette året


Pilegrimskontoret – en viktig møteplass
Pilegrimskontorets nye plassering på bakkenivå i Huitfeldts gate har gjort oss synlig i bybildet i Oslo. Vi flyttet hit våren 2013, og la ned mye tid og penger i å få et funksjonelt møtested for pilegrimer. Dette er altså både et kontor for daglig leder Eivind Luthen, men også et sted hvor pilegrimer møtes.

Her har vi et godt utvalg av saker og ting som pilegrimer trenger på sin vandring, som guidebøker, og ikke minst pilegrimspass. Vi har også landets mest omfattende samling av pilegrimslitteratur, og vi har tid til å prate med folk som kommer innom. Noen har spørsmål, noen vil bare hilse på, og andre har lyst til å fortelle om sine opplevelser. I alle fall; det er tydelig at Pilegrimskontoret fortsatt har en viktig funksjon.

I dette året fikk vi forresten en fin gave til kontoret: et kunstnerisk utformet pilegrimskart over Europa, montert som en roll-up som også lett kan tas med på tur.


Fra begynnelsen av året innførte vi en ordning med frivillig bemanning av kontoret enkelte dager. Dermed fikk Eivind Luthen en mulighet for å si ja til andre utfordringer samtidig som vi har klart å holde kontoret åpent fem dager i uken praktisk talt hele året. Som en bonus på dette kan vi nevne at de frivillige kontormedarbeiderne har uttrykt stor glede over å betjene kontoret enkelte dager.

Og det viktigste er selvsagt de gode møtene med besøkende pilegrimer.

Den gamle skikken med medlemsmøte om høsten ble allerede i fjor erstattet med kveldsmøter på Pilegrimskontoret. Dette fungerte så bra at opplegget med Åpent hus ble videreført i 2014, og alt tyder på at det vil fortsette.

Antall fremmøtte har ligget på rundt 20, og det passer godt for vårt lokale.


Vi hadde seks slike samlinger i år, med aktuelle temaer knyttet til våre turer og diverse vandringer. I desember hadde vi dessuten et førjulstreff, et skikkelig spleiselag med uhøytidelig stemning og mye godt humør.     

To meget vellykkede medlemsturer i 2014
Dette året ble det arrangert to meget innholdsrike utenlandsturer. Den første foregikk allerede i januar, og målet var Cuba. Her ble vi meget godt kjent med kultur og historie, og vi kunne fastslå at Cuba er ulikt alt annet. Vi ble nærmest dratt inn i det sydende livet; maten og musikken, sukker og sigarer, rom og Cola og blide mennesker overalt.

Vi besøkte flere byer og mindre steder og erfarte også mangfoldet. Og så besøkte vi selvsagt flere av de kjente pilegrimsmålene i dette landet.

Denne turen ble kombinert med et fotokurs for dem som ønsket det, og det var mange! Det var et omfattende og krevende opplegg med meget dyktige instruktører for dem som ville lære mer om fotokunstens hemmeligheter.

Også i Tyrkia i september var det mye å oppleve for en gruppe pilegrimer fra Norge. Hver dag i 12 dager var vi på reise til nye mål og nye opplevelser med et fantastisk spenn. Bakgrunnen vår var fjorårets pilegrimsreise til Armenia med den uhyggelige historien om folkemordet på armenerne i det ottomanske riket, dvs i dagens Tyrkia.

Vi ønsket den gang å se nettopp dette området, og det fikk vi meget god anledning til. Her fikk vi også med oss mye annen historie – ja, vi fikk et blikk inn i menneskenes tidligste kultur, 12 000 år tilbake.    

Styret
Det skal være trivelig å delta i styret for Pilegrimsfellesskapet St Jakob, og vi prøver å kombinere det hyggelige med det nyttige, så langt det er mulig. De fleste møtene holdes på Pilegrimskontoret, men i våres tok vi en felles tur til Budapest og fikk mange gode opplevelser i tillegg til selve styremøtet som ble holdt i en av Europas fineste kafeer.

Før jul var styret samlet til en meget hyggelig lutefiskfest hjemme hos Lisbeth – etter et meget effektivt styremøte.  De norske pilegrimsveiene
Vårt engasjement for Kystleden, og samarbeid med lokale instanser, har resultert i et nydelig pilegrimspass – som dessuten kan brukes til lands. Vi var også med på åpningen av den delen av Kystleden som strekker seg fra Stavanger til Nidaros. Pilegrimskontoret har produsert stempler for noen av pilegrimsstedene langs kysten, og vi har her på nettsiden lagt ut en samlet oversikt over hele Kystleden, fra svenskegrensen til russergrensen.

Dessuten har vi med stor interesse fulgt kajakkpadler Lars Verket på hans lange pilegrimsferd langs Kystleden fra Tønsberg. 

I høst presenterte vi for første gang en samlet oversikt over alle de norske pilegrimsveiene. Detaljkartene er ennå ikke ferdig uttegnet for alle rutene, men arbeidet er i gang.

Videre planer går ut på å få lagt ut tilsvarende kart for de spanske pilegrimsveiene, og håpet er å få ut dette i løpet av de nærmeste månedene. 

Det var godt å oppleve gleden og engasjementet blant pilegrimsvenner i Østerdalen da jeg var med på nettverksmøtet i oktober. Lia gård er et særdeles aktivt pilegrimssenter langs denne pilegrimsveien, men dekkes ikke av den offentlige satsningen. Senterleder og nettverksleder Ingeborg Bø gjør en fantastisk, frivillig jobb for pilegrimssaken. På bildet ser vi to pilegrimsentusiaster fra Trysil.Stort nettverk
Vår forening samarbeider med mange instanser. Det gjelder ikke minst flere av herbergevertene og senterlederne langs pilegrimsveiene. I Hamar var vi med å arrangere vandring i Alf Prøysens fotspor, og her på nettsiden har vi også denne gangen formidlet noe av det som skjer på Fokstugu.

Vi har omtalt alle de organiserte langvandringene og informert om en rekke dagsvandringer i Østlandsområdet.  Vi har aktive medarbeidere som jobber med merking og videreutvikling av Vestfoldveien (inkludert Buskerud og Akershus).

Danskene fikk i sommer forlenget Hærvejen gjennom Jylland frem til Hirtshals, så snart er det en ferdig sammenhengende merket vei mellom Nidaros og Santiago de Compostela (eller Roma), riktignok med bruk av ferje mellom Danmark og Norge.

På østsiden har pilegrimsgruppen i Son gjort en fin innsats. Pilegrimsveien fra Halden til Oslo var bare merket frem til Moss, men nå skjer det en fin utvikling videre nordover. Og det viktigste av alt: pilegrimsveien brukes!

Ellers har Østfold fylkeskommune startet et nytt pilegrimsprosjekt med opprustning av den ti år gamle pilegrimsveien gjennom fylket.

Vi har i alle år hatt et nært samarbeid med det spanske turistkontoret i Oslo. I år var vi engasjert i den spanske reiselivsmessen og prinsesse Kristina-utstillingen.

Vi tar også med pilegrimsserien som Vårt Land gjennomførte i sommer, og hvor vår daglige leder var konsulent for avisen. De fleste artiklene ble gjengitt her på nettsiden, og de er fortsatt tilgjengelige.

      


Medlemsbladet og nettsiden
Informasjon om pilegrimsvandring med en lang rekke guidebøker, kart, brosjyrer, bøker og pass er naturligvis en sentral oppgave for vår forening. Mye skjer via personlig kontakt på Pilegrimskontoret eller når vi besøker foreninger og lag av ymse slag rundt om i landet.

Men de viktigste inforasjonskanalene er utvilsomt medlemsbladet og nettsiden.Medlemsbladet vårt, Pilegrimen, har kommet ut med fire nummer også i år. 48 sider er fylt opp med mye aktuelt stoff innen et meget bredt område, og det er gledelig at flere bidrar med gode innlegg.

Bladets stil er endret en del det siste året, og vi har fått overveiende positive reaksjoner på det. Det er også tatt inn mange pilegrimsrelaterte annonser.


Nettsiden er fortsatt godt besøkt, med et gjennomsnitt på 370 besøk pr dag, og totalt gjennom året har de besøkende lastet ned ca 780 000 sider med informasjon fra nettsiden. I år har det vært liten variasjon av antall besøkene gjennom året. Det er lagt ut 60 nyhetssaker, noe som er en del mindre enn tidligere år.  

Vi er avhengig av støtte!
Vi minner om at Pilegrimsfellesskapet St Jakob er en frittstående organisasjon som ikke får tildelt noen økonomiske midler fra de millionene som det offentlige bruker på pilegrimsvirksomhet. Det er et viktig prinsipp at veiledning og informasjon gis gratis til dem som besøker oss eller ringer til vårt kontor. Dette klarer vi takket være medlemmer som lojalt støtter arbeidet ved å betale sin kontingent.

Derfor avsluttes denne årskavalkaden med et bilde fra siste årsmøte av styreleder Trond Muri og styremedlem Lisbeth Stigen som er ansvarlig for penger og medlemsregistrering.  En stor takk til alle dem og dere som gjør en frivillig innsats for pilegrimssaken, og – ikke minst: til alle våre medlemmer!

Godt nytt pilegrimsår 2015!  

ToBe


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.