Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
23. oktober 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Guidebok
for
Den smale vei

      

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Grasrot i Brøttum
12.10.2013 11:32
En gruppe pilegrimer var samlet til ”grasrotseminar” på Johannesgården i Brøttum en helg i september. Det ble et stort spenn i temaer, fra Røldal til Østfold, fra Valdres til Santiago de Compostela

Poenget med Grasroteminaret var nettopp at vi skulle ta oss god tid til å snakke om aktuelle saker som berører pilegrimer og pilegrimsaktører. Det viste seg at samtlige deltakere hadde pilegrimserfaring, og alle ønsket å dele med seg av egne opplevelser og tanker om pilegrimsvandring. 

Vi fikk oppdatering om noen av årets vandringer og om arbeidet med merking av nye pilegrimsveier. Vi fikk høre om herberget og retreatstedet Johannesgården hvor vi gjennomførte dette seminaret, og vi tok også for oss noen andre temaer. Temaene på dette seminaret var lagt opp etter hvem som meldte seg på.Rett vest
Margit Gjørv ga oss et godt bilde av årets våte vandring rett vest - fra Seljord til Røldal. Vi fikk også en oppdatering av historien knyttet til dette pilegrimsmålet, og vi fikk høre om den fantastiske frivillige innsatsen som legges ned her. Pilegrimsmålet Røldal er selvsagt knyttet til gammaljonsok og det årlige stemnet, og nå har det i flere år vært vandringer også fra andre retninger til Røldal. Det begynner å bli mange pilegrimer som møtes akkurat denne helgen, og om noen år står forhåpentligvis et nybygd pilegrimssenter klart til å ta imot dem.   
Gammel helgen med ny kirke
Historikeren Jahn Børe Jahnsen ga oss en historietime – om Thomas Becket, engelsk erkebiskop og rikskansler på 1100-tallet - og helgen! Pilegrimsmålet i Valdres er nettopp kirken som er viet til denne helgenen, men nå i en ny utgave, fra 1971. St Thomas kirke er således et eksempel på at et pilegrimsmål ikke behøver å være så gammelt.

Vandringene hit ble ikke stanset ved reformasjonen, men fortstatte helt til 1808. Prøvevandringen på den nye pilegrimeveien skjedde i 2005, og guideboken ble utgitt i 2006.

Det er satt et tak på 30 deltakere på de årlige fellesvandrimgene. I tillegg gjennomføres det også hvert år en vandring for innsatte. I Valdres er det dessuten mulig å finne overnatting for dem som vil gå på egen hånd, noe det foreløpig ikke er lagt opp til på veien til Røldal. Det er 30 overnattingssteder langs pilegrimsveien i Valdres, og 5-10 enkeltvandrere benytter seg av denne muligheten hvert år.

Det er god kontakt med lokalpressen i Valdres, og pilegrimene har sin faste stand på den årlige rakfiskfestivalen. Pilegrimene betraktes som et åndelig pustehull i en kommersiell verden.Retreatsted og herberge
Vår vertinne denne helgen, Karen Graaten, overtok familiegården for drøyt 30 år siden. År 2000 kjente hun et kall for å etablere et åndelig sted på gården i Brøttum, og startet Johannesgården retreatsted for 10 personer. I 2008 tok hun imot fangepilegrimene fra Bastøy som ble ledet av Eivind Luthen, og ble sterkt motivert for å starte med pilegrimsherberge.
Dette måtte imidlertid knyttes til omlegging av pilegrimsveien fra Moelv, og hun satte i gang med det arbeidet selv. Snart fikk hun imidlertid kommunens støtte til det arbeidet. I år har hun hatt 100 pilegrimer, og trives veldig godt med dette tilbudet. Krakow og Vestfold - og litt Østfold
Eivind Luthen kom litt utpå dagen på lørdag, etter en begivenhetsrik Kulturnatt i Oslo. Han hadde mye å fortelle fra kveldens og nattens arrangement med stor tilstrømning av besøkende til Pilegrimskontoret.

Han hadde nylig vært i Krakow på internasjonal konferanse for Jakobs-foreninger, hvor i alt 17 nasjoner var representert.


Eivind kom også litt inn på det oppsatte temaet om Vestfold og Østfold, dvs mest om Vestfold denne gang. Merkingen der er nå gjort ferdig i tre kommuner, og da er det ikke lenger så mange hvite flekker på Vestfold-kartet. Tønsberg gjenstår, og det har vokst frem et sterkt ønske om å få merket ruten Larvik – Tønsberg. Så gjenstår deler av veien videre til Oslo, eller som Eivind gjerne vil si: fra Oslo og sørover, med tanke på at vi nå snart har en ferdig pilegrimsvei fra Nidaros via Oslo og Larvik, så over til Danmark. Derfra går det nå sammenhengende pilegrimsveier til Santiago de Compostela.

Pilegrimsveien i Østfold er ferdig merket for mange år siden, og i året som gikk kom en ny trase gjennom Follo, altså i Akershus fylke. I deler av denne er det nå flere valgmuligheter. Dessuten ble det foretatt en prøvevandring fra Tomasgården ved Kornsjø i fjor, og det viste seg å være et bra alternativ til pilegrimsveien fra Holtet helt i sør. Ellers står informasjon og bevisstgjøring hos folk om pilegrimsveien i Østfold høyt på ønskelisten.
Pilegrimskvalitet
Kan vi snakke om kvalitet for pilegrimer? Og hvem skal sette kvalitetskravene? Jeg innledet om dette emnet, og svarte selv at det bør være en selvfølge at brukerne, dvs pilegrimene bør høres om trasevalg, merking, herberger, informasjon osv.

Her er det naturlig at en organisasjon som Pilegrimsfellesskapet St Jakob spiller en viktig rolle overfor de nasjonale pilegrimsmyndighetene.

Pilegrimsarrangørene i Røldal og Valdres får direkte tilbakemeldinger som de prøver å gjøre noe med.

Når det gjelder pilegrimsveien til Nidaros har Pilegrimskontoret i mange år fått reaksjoner fra norske og utenlandske pilegrimer om feil og mangler, men i år har det for første gang vært stille. Det er all grunn til å berømme det arbeidet som er utført på denne pilegrimsveien. Pilegrimsvandring i Spania
Bente Berg fortalte om hvordan hun hadde opplevd å være språkløs og fremmed på sin første vandring i Spania, men at dette hadde medført en sterk avhengighet av andre. Hun var blitt bedt om å arrangere vandringer i Spania, og sammen med Gunnar Hokstad i Jakobskontoret i Trondheim har de nå årlige tilbud om organiserte vandringer til Santiago og Covadonga i Asturias.           


Den indre vandringen
Det er forskjell på pilegrimer og turister, og den indre vandringen - dimensjonen av tro, er noe som særmerker pilegrimen. Vi har alle en lengsel, og vi er en del av en levende historie. Bente Berg hadde klare tanker om dette, og at den åndelige dimensjonen skal nå inn til pilegrimer med til dels ulik bakgrunn. Hun er ikke tilhenger av tradisjonelle tidebønner, og på hennes organiserte vandringer i Spania har de i stedet et opplegg med "Dagens ord".
Det kan være et dikt, et bibelord eller en bønn. Ofte kommer pilegrimene selv med innspill. Bente fortalte også at de har noen prinsipper for samtaler mellom medlemmer av gruppene. Blant annet at åpenhet er en frivillig sak, at man har taushetsplikt, og at man får lov å sette egne grenser for hva man skal si og høre.
Vandring på lørdag
I likhet med tidligere seminar av denne typen var det også denne gang satt av tid til vandring på lørdag. Vi gikk de siste kilometrene av den nye pilegrimsveien frem til Johannegården, og fikk også med oss et besøk i Brøttum kirke.

Gode samtaler
Vi hadde satt av god tid til samtaler om saker som deltakerne ønsket å bruke tid på. Vi snakket en del om praktiske sider med gruppevandringer, og vi registrerte at det er ulike syn på om en gruppe bør holdes mest mulig intakt, eller om man skal ha et opplegg med at folk henger seg på underveis.
 


Det var også aktuelt å snakke om tilrettelegging for enkeltvandrere og praktiske spørsmål om overnatting, mat, informasjon og historisk informasjon underveis. Vi drøftet behov for markedsføring av vandringene, og i hvilken grad pilegrimsmål egner seg som identitet eller merkevare. Dessuten tok vi opp spørsmål om priser for ulike typer av vandringer og for overnatting.Retreatstedet Johannesgården
Dette stedet egnet seg meget bra for et seminar av denne typen, og med kun 13 deltakere. Det var fine rom, intime og praktiske lokaler, og meget god mat. Karen Graaten tok i det hele tatt godt vare på oss, og hun stilte opp med bil for å hente og bringe fra og til toget i Lillehammer.

ToBeNyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.