Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
18. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017


Vandring
langs
Caminho da Costa

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Vellykket seminar på Kjelsås
14.04.2013 20:08
Dette har vi aldri gjort før – så det blir sikkert bra!


Slik burde man selvsagt tenke, men vi som sto bak gårsdagens seminar hadde nok en del usikkerhet og sommerfugler i magen. Vi visste likevel at det ble i alle fall fire innledere pluss meg som møteleder og et par til som møtte opp, og da kunne i alle fall vi få en god prat sammen. 

Men  - så ble vi 30!! Akkurat passe antall for den gamle ventehallen på Kjelsås stasjon, som for øvrig disponeres av min arbeidsgiver, Telemuseet. Mange av deltakerne hadde mange mil bak seg på pilegrimsveiene, og kunne bidra med egne erfaringer og gode spørsmål.

Ellers var meningen denne gang at vi ikke skulle dvele for mye med pilegrimshistorie, kultur eller religions- historie, men holde oss til konkrete og aktuelle spørsmål: Hvor bør jeg gå? Bør jeg gå alene eller i en gruppe? Hva koster dette, hvordan bør jeg forberede meg, hva bør jeg ha med, hvordan er standarden på herbergene?

Vi satt med et inntrykk av at de fremmøtte fikk svar på det meste, og de som ønsket mer personlig veiledning fikk muligheter for det.

Vi hadde også lagt frem mye pilegrimslitteratur, og bokbordet ble flittig besøkt. Trond Muri hadde f eks en egen kasse med en unik samling av bøker og kart som han har brukt ved planlegging av sin Betlehemsvandring. Vi opplevde at etterspørselen etter guidebøker var overraskende stor.Eivind Luthen innledet med å fortelle om ulike pilegrimsmål og pilegrimsveier. Han snakket om forskjeller ved vandringer i f eks Spania og Norge, om merking og herberger, om gleder og smerte, og han kom inn på langvandringens hemmelighet. Altså det som skjer når man går mer enn en uke eller to, når kroppen har kommet i skikkelig vandrer-modus.

En etappevis pilegrimsvandring på f eks en eller to uker hver sommer gir andre verdier som også er viktige. Han advarte mot at vi skal si at noe er rett og noe annet er galt når det gjelder pilegrimsvandring.     

Trond Muri
opererer på et annet spor, og det går østover mot det eldste pilegrimsmålet Jerusalem, dvs for hans del er det Betlehem som er målet. Trond følger Jostein Gaarders bok Julemysteriet på sin vandring, og har delt opp hele strekningen fra Steen og Strøm i Oslo til Betlehem i 24 etapper. Men hovedpoenget nå var å fortelle om en vandring i ensomhet, utenom etablerte pilegrimsveier, med omfattende forberedelser. Trond fortalte at han tok beslutningen om denne vandringen på et seminar for lærere for en del år siden, der alle ble oppfordret til å sette seg et personlig mål. 

Trond planlegger hver dagsetappe nøye, og vet på forhånd hvor han skal sove. Han går ca 3 mil hver dag, og lurer seg ikke unna ett eneste skritt. Han anbefaler å ta en hviledag i uken, men følger ikke helt den oppfordringen selv. Hans søndagsvandring blir i stedet over en noe kortere distanse.

Han fortalte også at han ikke møtte en eneste pilegrim før han hadde gått i fem år, og det var i St Bernhard-passet mellom Sveits og Italia. Den pilegrimen han da møtte har han fortsatt kontakt med. Vi fikk også vite at Tronds pilegrimsvandring har endret litt på hans holdninger og tanker. Han oppsøker bevisst kirkene underveis, og opplever å komme nærmere både Gud og seg selv. Han har blitt tryggere på seg selv, mer åpen for omverdenen, og mer bekymringsløs.

Han har reflektert mye over kontrastene mellom ensomhet og fellesskap, savn og glede – spesielt over å møte sin kjære Beate ved avslutningen av hver etappe.

Bente Berg bor litt utenfor Trondheim, og har sammen med Gunnar Hokstad etablert et Jakobs- kontor der. Herfra hjelper de pilegrimer som primært ønsker å vandre i Spania med gode råd, guidebøker og pilegrimspass. Men det viktigste for oss på dette seminaret var det Bente hadde å si om det å vandre i gruppe. For det å vandre i flokk gir vanligvis også gode muligheter for å gå med sine egne tanker. Ofte blir man enige om samlingspunkter, gjerne for hvile eller mat, og så går man som man selv vil til dette stedet. Og for sikkerhets skyld har man en leder foran og en bak.

De fleste gruppevandringene er ikke som en pakkereise for turister. Her har pilegrimene et felles ansvar for gruppen, og det forventes at man tilpasser seg.


Det er mange aktører som tilbyr pilegrimsvandringer i Spania, og noen av dem organiserer overnattinger og reiser til og fra vandringen, pluss bagasjetransport. Opplegget til Jakobskontoret er at det også er med ledere under hele vandringen. Dessuten er gruppene små. Vandringene til Santiago de Compostela starter i O’Cebreiro, og varer i ca to uker, inklusive et opphold ved målet. På disse vandringene er det relativt høy standard på overnattingen.

Bente fortalte også at hun selv hadde vært svært spent den første gangen på hvordan det ville fungere å vandre alene i Spania uten å kunne språket, og hennes konklusjon var at hun og andre språkløse pilegrimer klarer seg aldeles utmerket.

Lokalbefolkningen og andre vandrere hjelper til så godt de kan hvis man trenger hjelp til noe. Nå kan hun litt spansk, og er i stand til å hjelpe andre. Hun påpekte også at det er trygt å vandre alene i Spania, også som kvinne. Prisen pr døgn hvis man går alene og bor enkelt kan dreie seg om 20 €.

Sven Aasmundtveit leder hvert år en annen type fellesvandring, nemlig til øya Lindisfarne på den skotske østkysten. I år tar han en liten pause fra dette programmet, men regner med at det fortsetter fra neste år.

Lindisfarne har en befolkning på ca 70 mennesker, og det spesielle med denne øya er at den er knyttet til fastlandet ved lavvann. Da kan man gå dit relativt tørrskodd på bare ben. Det er mange turister som besøker øya, men de oppholder seg der bare en kort stund, dvs slik at de rekker tilbake før det flør. Svens pilegrimer blir der i fire retreat-dager, deltar i klosterlivet og vandrer rundt på øya. 

Sven ønsket å presisere at det er en vesentlig forskjell på pilegrimer og turister. Turistene er fokusert på kvalitet, og spør hva de får igjen for det de har betalt. Pilegrimene ser utfordringer og fokuserer på mulige opplevelser underveis, og er innstilt på at gruppen skal fungere godt sammen. Og folk som deltar i Lindisfarne-vandringene er begeistret! Det som kanskje noen trodde var en botsgang viser seg å være en festreise. Noen av pilegrimene legger faktisk på seg under vandringen, selv om man går daglige etapper på 2,5 mil, og en del av terrenget er ganske kupert.

De første vandringsdagene er viktige for å få en godt samkjørt gruppe. Sven ser gjerne at pilegrimene skal kjenne på egne grenser, og gjerne prøve å presse seg litt. På den annen side åpner han for bruk av kollektiv- transport for vandrere som får problemer med de daglige etappene. I likhet med Bente og mange andre gruppeledere legger Sven opp til bruk av bagasjetransport, og det legges vekt på gode måltider på restauranter. En Lindisfarne-vandring koster ca 6000 kr.

Vi fikk en meget aktiv utveksling av erfaringer og informasjon etter innledningene. Det ble opplyst en del om andre pilegrimsmål i Norge og andre land, og ikke minst ble det mye snakk om vandringer i Spania. Vi snakket en del om forskjellen på vandringer i Norge og andre land, og om individuell vandring kontra gruppevandring.

Flere uttrykte interesse for deltakelse i årets langvandring fra Oslo til Nidaros, og vi kunne opplyse om at den starter fra Mariakirke-ruinene i Gamlebyen 16 juni, og at det er helt greit å delta i bare en del av vandringen, noe som gjelder de aller fleste. (Mer informasjon om denne vandringen finnes her

Tidsskjemaet sprakk, noe som vi ser som et godt tegn. Flere var med på en hyggelig felles lunsj i kafeteriaen på Teknisk museum etterpå. Og helt til slutt dro noen av oss til sentrum og besøkte de nye kontorlokalene i Huitfeldts gt.

ToBeNyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.