Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
21. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

NB! Pilegrimskontoret holder stengt onsdag 21 november

Velkommen til
adventsfest
onsdag 5 desember

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


400 år siden vi stanset skottehæren
18.08.2012 17:02
Midt på pilegrimsveien gjennom Gudbrandsdalen utførte norske bønder og ei lurblåsende jente en stor bragd. Nå feires jubileet i stor stil   ...

Somaren i 1612 var god, vêre var drivandes og onnine kom tidleg. Tord Hamar, som var einsleg å kalle, for med onnearbeide, dreiv på spreng seint og tidleg og spara ikkje kreftine. I næraste dagom fyre slåtten var han tvo vendur på Fron hjå futen Lars Gram på Steig — det galdt fyrst greie etter kvar einaste utreidsle som stod att og så verta innskrivin som leiglenning på «Kongsteigen», den jordloten av garden, som ein av mennom på Hamar langt atti tidom hadde vangla under krona, men likevel teki att bygselretten så den høyrde odelsjordi til.

Slik begynner Ivar Kleivens historie, Slage i Kringom fra 1935 om hendelsene like sør for Otta. Den skotske hæreavdelingen, ledet av oberstløytnant Alexander Ramsey og kapteinene George Sinclair og George Hay var på vei til Sverige for å delta i Kalmar-krigen. De ble landsatt ved Åndalsnes, og hadde valgt å gå ned Gudbrandsdalen. Dette til tross for at de hadde etterretningsinformasjon om risikoen ved nettopp Kringen, en trang passasje med Lågen på den ene siden og en bratt skrent på den andre. Kringen sett med fredlige, nasjonalromantiske øyne
De skotske soldatene besto stort sett av straffanger og lykkejegere som hadde latt seg friste til et vågalt eventyr i Sveriges tjeneste i krigen mot Danmark-Norge. Denne militæraksjonen var stikk i strid med synet til Englands konge Jakob I. Han ville støtte vår side i krigen, og han prøvde å stanse hele aksjonen.   

Skottehæren for brutalt frem. Det ble stjålet og brent, voldtatt og drept. De skapte et dypt og inderlig hat der de dro frem, og dette var nok viktigere for bøndene i dette området enn hva som foregikk i og rundt Kalmar.

Og så gikk det dem riktig ille! Lensmann Lars Hågå fikk i all hast mobilisert 300 bønder fra Vågå, Lesja og Sel. De sperret av veien, som allerede var trang, og gikk til angrep fra skrenten over veien med stokker, stein og våpen. Det det ble påstått at bøndene var bedre utrustet med moderne og effektive våpen enn skottehæren. De skottene som klarte å svømme over Lågen ble drept på den andre siden. Skottehæren ble grundig slått, og det sies at bare noen få slapp unna i live. Sinclair og Hay mistet livet, men Alexander Ramsey og tre av hans offiserer slapp unna. De ble ført til København, og skulle stilles for riksrett. Men de slapp unna, takket være de rette kontakter i maktapparatet. 

I ettertid er det blitt fremhevet at dette var en unødvendig og brutal nedslakting av fiendens soldater, ja, den verste krigshandling som vi nordmenn har utført noensinne. Diskusjonen er allerede i gang rundt 400 års-jubileet. 

kringen.jpg

Historien om slaget ved Kringen har gitt grunnlag for mange sagn og historier. En av de mest kjente dreier seg om den lurblåsende Guri, som varslet bøndene om skottenes ankomst. I Andreas Austlids historie fra 1879 om slaget kan vi lese:

Det var med ei gjente, heitte Guri, dei kallad ho Pillar-Guri; ho var innerleg god til aa blaasa i bukkhornstuten. Ho reiste tvert yver Logen og gjekk uppaa ein fjelltopp, heiter Selsjordskampen. Der stadnad ho og saag nord og sud, vidt yver dalen. Men naar ho fekk sjaa Skotteheren, skulde ho taka paa aa laata; ho skulde faa dei til aa gaa i andre tankar. Og paa armom hadde ho eit langt kvitt haandklæde hengjande; det skulde ho svinga umkring armen og stytta, etter som heren foor fram og kom næmare og næmare. Alt dette saag bønderne og høyrde.

Stor markering
26 august i 1612 er den offisielle datoen for denne hendelsen, og den samme datoen i år blir det naturligvis stor feiring. Biskop Solveig Fiske leder en fredsmesse og det blir mange lokale arrange-menter, også med skotsk delta-kelse. De som liker sekkepipe bør absolutt ta seg en tur til Sel.

Sinclairklanen kommer også til å legge sin verdenssamling til Otta i år. I Kvam er det en utstilling av gamle våpen fra skottehæren på Vertshuset Sinclair, og i Otta ble det åpnet en utstilling i Samfunnshuset i dag, lørdag 18 august

Også mer moderne artillerister vil delta. Gruppen Den skottske Fenniken af 1612 vil bidra til å gjenskape slaget fra den gang på en mest mulig troverdig måte.

Kong Haakon legger ned krans ved det nyreiste monumentet 26 august 1912


Egne frimerker
Slaget i Kringen er tema for en frimerkeserie som ble sluppet i dag, og som bare selges på Otta samfunnshus. En filatelistisk godbit! Salget avsluttes på selve jubileumsdagen 26 august. 

Zinklars vise
Jeg avslutter med Edvard Storms Zinklars vise, som vi i min generasjon selvsagt lærte på skolen. Sangen ble skrevet allerede i 1781,og gjengis her i en lett modernisert spåkdrakt

Herr Sinklar dro over salten hav,
til Norrig hans kurs monne stande,
blant Gudbrands klipper han fant sin grav,
der vanket så blodig en pane.
Vel opp for dag!
Vi kommer vel over den hede.

Ved Romsdals kyster han styrte til land,
erklærende seg for en fiende;
ham fulgte fjorten hundrede mann,
som alle hadde ondt i sinne.
Vel opp...osv...

Og barnet ble drept i moderens skjød,
sa minnelig lidde hennes midje
men rykte om denne jammer og nod
vil kjernene blande gis det.

Baunen lyste og budstikken løp
fra granne til nærmeste granne;
dalens sønner i skjul ei krøp
det måtte Herr Sinklar sanne.

De bønder fra Våge, Lesje og Lom,
med skarpe økser på nakke,
i Bredebygd tilsammen kom.
Med skotten ville de snakke.

Frem, bønder, frem, I norske menn!
Slå ned, slå ned for fote!
Da ønsket seg skotten hjem igjen,
han var ei rett lystig til mote.

Ei noen levende sjel kom hjem,
som kunne sin landsmann fortelle
hvor farlig det er at besøke dem
der bor iblandt Norges fjelle.

End kneiser en støtte på samme sted,
som Norges uvenner mon true.
Vee hver en nordmann, som ei bliver hed,
så tidt hans øine den skue!

Andre lenker:
Maihaugen    
Nationen    
Gudbrandsdølen Dagningen  
NRK  

ToBeNyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.