Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
20. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

NB! Pilegrimskontoret holder stengt onsdag 21 november

Velkommen til
adventsfest
onsdag 5 desember

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Min vei til fire store pilegrimsmål
06.05.2012 23:27
Jerusalem, Roma, Santiago de Compostela og Nidaros er fire store pilegrimsmål som jeg ønsker å komme inn på, og få inn i livet mitt

Jerusalem har vært kristenhetens viktigste pilegrimsmål siden Jesu tid. Bibelen er full av beretninger om vandringer, rasteplasser, oppbrudd og møter på veien. Jesus selv gjorde lange vandringer. Siden ble Roma et selvfølgelig mål for de kristne, byen der både Paulus og Peter ble martyrer. Paulus var den største vandringsmannen av alle der han gikk tusenvis av mil i grenselandet mellom tre verdensdeler. Og over Peters grav ble kristenhetens største kirke Peterskirken bygd. Allerede i middelalderen  var Santiago de Compostela et selvfølgelig mål for vandringen, slik som for de som foretar pilegrimsvandringer i dag. Legenden om Jakob knyttes til dette målet, disippelen Jakob som hadde misjonert i Spania etter korsfestelsen og  ble alle pilegrimers særskilte helgen. Pilegrimsmålet Nidaros kjenner vi nordmenn svært godt, og Nidarosdomen i dagens Trondheim ble som kjent bygd over relikviene til Olav den hellige.  

Personlig har jeg i den senere tid blitt klar over hvor tett jeg egentlig allerede er knyttet til disse pilegrimsmålene. Tilknytningen for mitt vedkommende er at arbeidsoppdrag førte til at jeg kom til Jerusalem, bryllupsreisen min gikk til Roma, i Trondheim (Nidaros) er jeg født, og Santiago er for meg som mange andre et ultimate mål å vandre til før eller senere.  Med et slikt utgangspunkt er det nok incitamenter til å gjøre en ekstra bekreftelse for den store vandringsdrømmen, og den bekreftelsen vil stort sett arte seg som pilegrimsvandringer til disse målene. Jeg har lagt en grandios plan som jeg allerede er godt i gang med å virkeliggjøre, men det er langt fram, kanskje 2 eller 3 år.

Først om Jerusalem. Å vandre hele veien til Jerusalem fra vårt eget land er det få som tenker på i vår travle tid, langt og tidkrevende som det ville være. Jeg og min kjære nå avdøde kone Marit fikk gleden av å komme til Jerusalem, to korte arbeidsoppdrag i henholds-vis Ramallah og Jerusalem i 1999 og 2000 for henholdsvis Palestina og Israel ga oss muligheter til å bli kjent i det bibelske landskapet med steder som vi leser om i Bibelen, som Betlehem, Nasaret, Genesaret-sjøen, Kapernaum, Jeriko osv,
og Jerusalems indre og ytre omgivelser. I begge tilfelle valgte jeg å bo i Jerusalem, første gang sammen med kolleger på ”det norske hus” i Øst-Jerusalem, andre gang sammen med Marit på hotell Jerusalem sentralt i byen. Det andre møtet med Jerusalem ser jeg på som en bekreftelse på å komme tilbake til pilegrimsmålet Jerusalem. Denne delen av min plan kan sies gjennomført mer enn ti år tilbake.

Nidaros. Dette er både min og Marits hjemmebane, jeg er født i Trondheim på 5 km avstand fra Nidarosdomen, Marit født i Skaun, stedet som er startsted for siste etappe inn til Nidarosdomen for de sprekeste av pilegrimene. Da Marit døde i juli 2010, ville skjebnen det at jeg rett etter begravelsen startet på en vandring som senere på høsten skulle bli en fullført pilegrimsvandring hele strekningen fra Oslo til Trondheim.
Denne handling så jeg først som en minnevandring for henne, terapi for meg selv, men vandringen ble så mye mer etter som jeg fikk øynene opp for hva jeg hadde begitt meg ut på, det religiøse aspektet, de overveldende naturopplevelsene og stort sett i godvær, gode møter med mennesker underveis, lokalhistorie og kulturlandskap tett inn på livet, i det hele tatt et fantastisk prosjekt som også ble en gripende sjelelig opplevelse. Jeg avviklet denne turen min måte, pilegrimsvandret i periodeetapper, opptil 6 dager i hver bolk, der hele avstanden Oslo-Trondheim ble tilbakelagt på 22 dager, lange etapper hver dag, men så hadde jeg godvær i 20 av disse dagene. Da jeg hadde min siste overnatting i Skaun, Marits hjembygd, følte jeg i dobbelt forstand at bekreftelsen var nådd, i det kjente mål, også personlige, ble nådd to dager på rad.

Så nå er Roma neste mål. Marit og jeg gjorde vår første ”valfart” hit sammen i 1969, på vår bryllupsreise hit. Den store pilegrimsvandringen nordover i 2010 har nå motivert meg til å foreta en pilegrimsvandring sørover, og det helt til Roma. Igjen vil jeg ha Marit med meg i tankene og få bekreftet det som vi sammen opplevde den gang for over 40 år siden, og på vei veien dit det  Europa som ligger imellom (Danmark, Tyskland, Sveits og Italia),
der vi i de siste tiårene har hatt en masse opplevelser sammen. Jeg satte vandringen i gang i 2011 ved å gå 8 dagsetapper fra Oslo først til Drammen, så nedover Vestfold til Larvik, og deretter mine tre første dager utenlands  sørover fra Frederikshavn til Hobro nær Viborg på Jylland. Det siste har gitt meg noen nyttige erfaringer i planleggingen av fortsettelsen, som tenkes gjennomført i bolker i annenhver måned utover 2012. Etter en relativt forsiktig dose i starten, to bolker gjennom Danmark og en i Nord-Tyskland (til Lübeck), blir det lengre bolker utover våren og sommeren gjennom Tyskland (til Konstanz) og kanskje enda litt lengre bolker utover høsten gjennom Sveits og Italia fram til selve målet. Min plan i tall for Oslo-Roma basert på godværsdager og gitt at den fysiske formen ikke settes betydelig tilbake er 8 dager i Norge, 9 i Danmark, 28 i Tyskland, 11 i Sveits og 20 i Italia, til sammen 76 dager, eller 2 ½ måneder.

Til sist Santiago de Compostela. ”Alle” snakker om å gå den meget omtalte pilegrimsveien nord i Spania, gjerne med start så vidt inne på fransk område. Jeg har spart denne til senere av flere grunner, dels for å vandre sammen med en venn som har vokst opp i disse trakter, og dels fordi jeg ville ha Roma-vandringen som et opplevd bakteppe for denne siste delen av pilegrimsprogrammet mitt.
Marit og jeg snakket om å foreta denne spesielle pilegrimsvandringen sammen når vi ble pensjonister, men det ble altså ikke slik. En annen tilknytning ligger i det forhold at jeg fikk komme og se Jakobs grav (han vendte tilbake fra Spania) i Nablus på Vestbredden den gangen i 1999. På denne berømte pilegrimsvandringen nord i Spania, er det også et spørsmål om å gi seg tid til å starte i et ”veidele” helt oppe i Nord-Tyskland for å dekke Vest-Europa og Frankrike også. Det ville bety at den fjerde vandringen blir den lengste og mye lengre enn fra det vanlige startpunktet i Pyreneene.

Rammen på fire deler er trukket opp, og jeg er nå i gang med tredje del. For å komme helt fram vil en god del av de to neste årene måtte tilbringes på dette vis ute i et Europa som jeg tidligere har hastet gjennom på vanlig vis. Nå skal Europakontinentet i stedet møte vandrerens nærsynte fokus og bli opplevd på en helt annen måte. Jeg gleder meg sterkt, men er også realist og vet at min hittil gode fysiske utrustning og kondisjon kan komme til å bli utfordret og sette begrensninger når programmets endelige mål først er mulig å nå idet jeg runder mine 70 år!             

Erling Joar Fløttum


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.