Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
17. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

OBS: Pilegrimskontoret holder stengt torsd 15 november

Nettverksmøte
med innspill til
ny langtidsplan

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Sommerprestene på Fokstugu
18.04.2012 22:47
Hver dag hele sommeren holdes det tidebønner i Guds Huset på Fokstugu fjellstue på Dovrefjell. Hver tidebønn ledes av en prest, og i alt er det 12 prester som vil gjøre tjeneste på Fokstugu denne sommeren

           På forsommeren 2010 ble kapellet Guds Huset meget høytidelig innviet. Da hadde den gamle, restaurerte stabbursklokken allerede vært i bruk en tid, og sendt sin vakre klang utover fjellet, nå som kirkeklokke. Vertskapet, Christiane og Laurits Fokstugu kaller det for angelusring-ing, et tegn på at det er tid for å søke roen og freden, enten man oppsøker Guds Huset eller er ute i fjellheimen.

Antall uker med betjening av prest på Fokstugu har i år økt til 12, fra 8 i fjor. Dette betyr at praktisk talt hele van-dringssesongen er dekket, fra 13 juni til 2 sept. Vertskapet forteller at de hadde mange fine møter med pile-grimer i fjor, og håper på enda flere besøkende i år. Vi må jo legge til at Fokstugu fjellstue også er et trivelig herberge med en meget spesiell atmosfære.

Her kan du se en bildeserie fra Fokstugu med spesiallaget musikk av Rolf Røsok: www.fokstugu.no.
Hvis du vil lese historien om kapellet og Angelusklokken kan du se her
Og her har vi lagt ut en omtale av innvielsen for snart to år siden     
  
Andaktslivet følger denne daglige rytmen:
08.00  Laudes
20.30  Completorium
08.00  Enkel messe med nattverd i tilslutning til laudes  på søndager
 
Tidene er valgt med hensyn til vandrernes behov og dagsrytme. 
 

Tidebønnene følger ordningen for de økumeniske tidebønner som har vært bruket i Nidarosdomen i mange år, utarbeidet av teolog Margot Abildsnes og førsteamanuensis Irene Bergheim. Messen blir en forenklet gudstjeneste med nattverd etter en liturgi som er spesielt sammensatt for bruk i Guds Huset av biskop Finn Wagle.
 
Angelus-ringingen sker hver dag kl 8, kl 12 og kl 18.
 
 
Fjellstueprestene 2012 

Uke 24 (13 - 17 juni): Berit Lånke
Berit Lånke er direktør ved Nasjonalt Pilegrimssenter. Hun har lang erfaring som menighetsprest. Hun har arbeidet med økumenikk og pilegrimstradisjoner på nasjonalt og internasjonalt plan i mange år. Hun har også vært daglig leder ved Nidaros pilegrimsgård.

Uke 25 (18 - 24 juni): Bjarte Leer-Salvesen
Bjarte Leer- Salvesen er fungerende sokneprest i Dovre, og ser på Guds Huset som et særdeles viktig kristent, meditativt og økumenisk helligrom hivs betydning strekker seg langt utover vår bygd. Guds Huset har inspirert ham som troende og søkende menneske. Bjarte er 33 år og har disputert på et praktisk-teologisk arbeid om prestens forkynnelse ved gravferd.
 
 

Uke 26 (25 juni - 1 juli): Biskop emeritus Ole D. Hagesæther 
Ole D. Hagesæther (f. 1941) var biskop i Bjørgvin fra 1994 til 2008. Han har vært sykehusprest, menighetsprest og prost. I seks år var han fakultetslektor ved Menighetsfakultetet, der han underviste i sjelesorg og prekenlære.
 
 

Uke 27 (2 - 8 juli): Rolf Martin Synnes
Rolf Martin Synnes har lang erfaring som prest og sjelesørger. Han var pilegrimsprest i Nidaros fra 2003 til 2008, og opplevde at lange vandringer gir mulighet for positiv livsforandring. I dag er han fengselsprest ved Ringerike fengsel.

Uke 28 (10 - 15 juli): Biskop Solveig Fiske
Solveig Fiske har vært biskop i Hamar bispedømme siden 2006. Hun var tidligere blant annet residerende kapellan i Elverum og sokneprest i Løten i flere år. Biskop Fiske har et engasjement for, og er opptatt av, å utvikle pilegrimsarbeidet i Norge.

Uke 29 (16 - 22 juli): Trond Hem Stenersen
Trond Hem Stenersen arbeider med pilegrims-vandring som metode innenfor trosopplæringen i Lunner kirke, og vandrer med 4-åringer, 7. klassinger og konfirmanter.  Gjentatte ganger har han vandret med konfirmanter og menighetsgrup-per til Nidaros. Trond har arbeidet 3 år som områdesekretær for Det Norsk Misjonsselskap i Gudbrandsdalen.

Uke 30 (23 - 29 juli): Kari Nedgård
Kari Nedgård har vært prest i 11 år, og er fengselsprest i Tromsø fengsel og studentprest ved universitetet i Tromsø. Hun har vidareutdanning innen sjelesorg og åndelig veiledning, og har mangeårig retreaterfaring.
 

Uke 31 (30 juli - 5 aug): Jan-Otto Eek
Jan-Otto Eek er pensjonert prest i Tunsberg. Var feltprest i Nord-Norge fra 1972, res kap i Narvik fra 1976, res kap og sokneprest i Nedre Eiker og Mjøndalen i til sammen 26 år. Har deltatt i retreater i Norge og Sverige og gått 15 mil av Caminoen til Santiago de Compostela. Ledet vandregudstjenester i Eiker og arbeidet med lokal økumenikk og tidebønner. Er med i bønnefellesskapet Ordo Crucis.
 

Uke 32 (6 - 12 aug): Rune Minde
Rune Minde, prest i Bergen fengsel siden 2005. Han har bl a hatt hovedansvar for to pilegrimsvandringer til Nidaros med innsatte fra Bergen fengsel. Tidlegere har han jobbet 13 år som menighetsprest i Meland, og 5 år i hovedadministrasjonen i Det Norske Misjonsselskap, med hovedansvar for TenMisjonsfestivalen.

Uke 33 (10 - 19 aug): Øystein Endal
Øystein Endal er fra Nordfjord og er bosatt i Oslo. Han har i flere år jobbet som prest i Forsvaret, men har også jobbet noen år i Frelsesarmeen. Han er nå feltprest ved Heimvernets skole- og kompetansesenter på Dombås. 

Uke 34 (20 - 24 aug): Elling Erichsen 
Elling Erichsen har jobbet som prest i Forsvaret i mange år, men har også erfaring som menighetsprest og kretssekretær i KFUK/KFUM. Han har besøkt Iona Community flere ganger, og er engasjert av keltisk kristen spiritualitet. Han jobber nå som sjefsprest for Heimevernet og tjenestegjør ved Terningmoen kapell på Elverum. 

 

Uke 35 (24 aug - 2 sept): Biskop emeritus Finn Wagle og Ellen Mediaas Wagle
Som biskop i Nidaros arbeidet Finn Wagle aktivt for å fornye pilegrimsarbeidet i Norge. Sammen med Ellen har han deltatt i mange vandringer, både nord og sør for Dovre. I tidsrommet 2004-2007 vandret han hele leden fra Oslo til Nidaros.  
Reserve-fjellstueprest : Ragnhild Koren
Ragnhild  Koren har hatt prestestillinger i Oslo bispedømme i 27 år. Hun har vandret pilegrimsleden fra Lillehammer til Nidaros, og fra Pamplona til Santiago de Compostela. Våren 2011 var hun reiseleder langs den nyåpnede Jesus Trail i Galilea.


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.