Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
17. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

OBS: Pilegrimskontoret holder stengt torsd 15 november

Nettverksmøte
med innspill til
ny langtidsplan

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Paradiset i Valdres var stølen
28.03.2012 11:22
Stølen (eller setra) var knyttet til valdrissenes oppfatning av paradiset. Historiker og pilegrimsentusiast Jahn Børe Jahnsen hadde mye å fortelle fra Valdres i Kampen menighetshus forrige lørdag


 

På medlemsmøtet etter årsmøtet hadde vi to programposter i tillegg til hyggelig prat med vin og ost og kjeks. Jimmy Ginsby besøkte oss også i fjor, og vi hørte gjerne mer av hans sanger og hans refleksjoner rundt sangene og livet sånn generelt. Jahn Børe Jahnsen er initiativtaker og leder for Valdres-vandringene, og han hadde mye på hjertet – både om Valdres og om pilegrimer i alminnelighet.

Jimmy
Jag är inte lat, det er bara brist på passande sysselsätning!
Jimmy Ginsby siterte Dan Andersson da han ble kritisert for å sluntre unna praktiske oppgaver som var forventet av en voksen mann. Han var en av Sveriges mest folkekjære forfattere og poeter, og noen av hans viser er fortsatt godt kjent, både i Sverige og Norge. Vi fikk høre den utrolige og sørgelige historien om Dan Anderssons brå død på et hotell i Stockholm i 1920, da han ved et uhell ble cyanidforgiftet.

Ellers hadde Jimmy med seg sanger av Anders Frostenson og Kolbein Falkeid, som han nå oversetter til svensk. I fjor holdt han på med oversetting av Erik Byes tekster.

Du kan høre en av Jimmy Ginsbys sanger, Torka dina tårar, her  

Vandring i Valdres
Jahn Børe Jahnsen fortalte om pilegrimsveien gjennom Valdres og hvilke tanker man gjorde seg om valg av trasé.

De startet arbeidet med Valdresvandringen i 2004, og fikk da samlet representanter fra alle de aktuelle kommunene. Det var et ønske om å ha en lokal vandring, dvs ikke knyttet til Nidaros eller andre nasjonale pilegrimsmål. Dette betød at riksantikvaren ikke ville godkjenne pilegrimsveien, dvs at de ikke fikk lov å bruke Olavs-merket.

 
Men ildsjelene i Valdres lot seg ikke stoppe av det! Nå opplevde de at de sto fullstendig fritt. De kunne velge traseen og målet etter eget skjønn, og de fikk sitt eget merke, en kombinasjon av det keltiske korset og det gamle innvielseskorset som ble brukt på mange kirker i middelalderen.

Målet er St Thomas-kirken på Filefjell. Kirken er bygget i 1971, på samme sted hvor den gamle St Thomas-kirken ble revet på 1800-tallet. Pilegrimsveien er på 162 km, og går innom mange av de gamle og viktigste kirkene i Valdres, bl a 5 stavkirker. Det er også flere Olavsminner langs pilegrimsveien.Veien og vandringene
Valdresvandringen starter fra Hedalen stavkirke, og Jahn Børe kunne fortelle at denne kirken feirer 850 år neste år. Dette er dessuten en av de norske kirkene som har beholdt mest av utsmykningen fra katolsk tid.

Det fortelles ulike fantastiske historier om hvorfor de kongelige kontrollørene som skulle påse at kirkene ble renset etter reformasjonen aldri kom frem til Hedalen.


 Det arrangeres en årlig fellesvandring i Valdres, og det har vært med opp til 40 deltakere. Nå setter de strek ved 30, og årets vandring var altså fulltegnet allerede i februar. Det tyder jo på at dette er et meget populært tilbud.

Jahn Børe fortalte litt mer om vurderingene som lå til grunn for organisering av pilegrimsvandringene. Det er gjort bevisste valg om at man på den ene siden skal unngå de store kjøreveiene, og på den annen side skal ikke dette være en fjellvandring. Der har man like gjerne bruke DNT-rutene. Samtidig har man valgt en ”vandringseffektiv” vei, som bl a medførte at enkelte historiske minner måtte prioriteres ned. I tråd med keltisk tankegang er det et ønske om å vandre med nærhet til naturen, og i taushet.

 


Enkeltvandringer
Det er foreløpig få enkeltvandrere langs Valdresveien, men den er merket og klar for å ta imot pilegrimer som våger seg oppover på egen hånd. En liste med 30 overnattingssteder er tilgjengelig.I tillegg til den årlige vandringen om sommeren arrangeres det kortere vandringer, spesielt for menigheter og kirkegrupper, konfirmanter og innsatte. Jahn Børe er spesielt glad for at han har god støtte av prosten i Valdres, Anne Hilde Øigarden, som pilegrimsprest.


Guideboken
Jahn Børe er en beskjeden mann, så han skrøt ikke selv av den guideboken som han ga ut i 2006. Men det er likevel all grunn til å minne om denne flotte boken; at den er meget innholdsrik, beskriver vandringsveien i detalj og har et praktisk format. Han hadde med seg noen eksemplarer som han tilbød for salg.

Tilknytninger til andre pilegrimsveier?
Vi fikk se et kart over de fleste pilegrimsveiene i Sør-Norge. Her var selvsagt  Valdresveien tegnet inn, og Jahn Børe lanserte noen ideer om å knytte Valdres til de andre pilegrimsveiene. Dette gjelder selvsagt vandringsveiene til Nidaros, men også Røldal og Selja, via Eidfjord og Lærdal.

Han ser i det hele for seg et nettverk av pilegrimsveier i Sør-Norge, men innser at det er langt frem før det kan realiseres. Det enkleste er sannsynligvis tilknytning til den vestre pilegrimsveien fra Oslo mot Nidaros via Hønefoss. Noen refleksjoner
Vår venn fra Valdres stilte enkelte spørsmål som følge av egne refleksjoner rundt pilegrimsvandringer, og han forventet ingen direkte svar fra forsamlingen. Ett av spørsmålene var om målet eller veien er viktigst. Etter Jahn Børes oppfatning er veien viktigst. ”Målet blir ofte et antiklimaks” mente han, og tilføyde: ”Det beste er som regel det du har foran deg”.

Han stilte også spørsmålet om pilegrimsmålene alltid må være gamle kirker. I Valdres har de en moderne kirke, St Thomas-kirken, som mål for vandringen, og pilegrimene synes ikke at dette er noe merkelig. Nå er jo vandringsleder Jahn Børe spesialist på middelalderkirker, så vandrerne får sikkert noen gode doser med historie underveis.

Et aktuelt spørsmål er om man skal gjennomføre flerspråklige vandringer, dvs invitere ikke-skandinaver, og bruke f eks engelsk som felles språk. Jahn Børe hadde erfaring med dette, og syntes ikke at det var noe særlig heldig. Han hadde også gjort seg noen av de samme erfaringene som vi har hørt fra andre vandringer i Norge, at det er meget store forskjeller i forutsetninger, forventninger, og ikke minst utrustning hos pilegrimer fra forskjellige land.

Jahn Børe fortalte til slutt om den balansen som er nødvendig mht livssyn. Det er naturlig med en kristen markering under pilegrimsvandringen, men samtidig skal alle være velkommen med sine egne oppfatninger. Han funderte litt over om pilegrimsvandring er en ny form for kirke som passer bra for oss nordmenn.

Og helt til slutt fikk vi opplyst at Valdres-pilegrimene har sin egen informasjonsbod under den årlige rakefiskfestivalen på Fagernes.

Årsmøtet
Årsmeldingen viste stor aktivitet siste året, og det ser ut til at årlige medlemsturer til relativt ukjente eller nye utenlandske pilegrimsmål er i ferd med å bli en tradisjon. Det ble lagt frem et regnskap i balanse, og frembrakt en stor takk til Lisbeth Stigen som har overtatt dette ansvaret. Vi fikkogså en orientering om nettsiden og medlemsbladet. Det har etter hvert utviklet seg et pilegrimsmiljø i Drammens-området, og nå er det ønskelig å få et hyggelig møtested også i Oslo. Tanken er å treffes uformelt et par ganger i halvåret.    

Trond Muri hadde sagt seg villig til å fortsette som leder av vår forening ett år til, og det var ikke vanskelig å få årsmøtets aksept for det. Nytt styremedlem ble Elisabeth Haarstad, og årsmøtet aksepterte også et ekstra varamedlem til styret, nemlig Ellen Haugvad.

ToBe
         
  


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.