Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
18. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

OBS: Pilegrimskontoret holder stengt torsd 15 november

Nettverksmøte
med innspill til
ny langtidsplan

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Noen små og ett litt større jubileum
05.02.2012 00:28
Det moderne pilegrimsengasjementet startet med en bok som kom ut for 20 år siden, og har jubileum i år. Men vi kan også markere noen andre jubileer omtrent på denne tiden


Fotsporene – 20 år
I pilegrimenes fotspor til Nidaros
er en praktbok, og samtidig en fantastisk kilde til gamle pilegrimshistorier og norgeshistorie.

Olavshistorien står sentralt, og de ulike veiene til Nidaros er nøye beskrevet. Men forfatteren Eivind Luthen har også tatt med andre pilegrimsmål og pilegrimsveier, som St Thomaskirken, Selja og Røldal. Alle de gamle pilegrimsmålene langs kysten mellom Stavanger og Trondheim er beskrevet, og likeså både Oslo og pilegrimsmål i Vestfold.

Denne boken er full av detaljinformasjon, og har dessuten et utrolig bra register. Den har forslag til hvor traseen til hver enkelt av pilegrimsveiene kan gå, og den er, på hver eneste side, en bevisstgjøring om hva pilegrimsvandring egentlig er. Det eneste beklagelige er at boken, som altså kom ut i 1992, for lengst er utsolgt.


En ung og entusiastisk pilegrimsarbeider

Religions- og kunsthistorikeren Eivind Luthen hadde selv blitt inspirert og tent på pilegrimsideen da han besøkte Santiago de Compostela i 1978, og han hadde også før det brukt mye tid på studiereiser rundt om i Europa. 

Denne boken sammenfattet for første gang de middelalderske pilegrimsveiene i Norge. Den fikk bred støtte da den ble produsert, og den vakte meget stor interesse.


Nasjonal pilegrimsvei – 15 år
Sommeren 1992 hadde den nyåpnede Statens vegmuseum på Fåberg en særskilt presentasjon av norsk pilegrimshistorie og de gamle norske pilegrimsveiene, tilrettelagt av Eivind Luthen. Dette fikk sneballen til å rulle; Odd Kjærem ved miljøvernkontoret hos fylkesmannen i Oppland ble en pådriver, og med klar henvisning til nettopp den nylig utgitte pilegrimsboken og utstillingen i Fåberg fikk han fylkesmannen med seg på en oppfordring til daværende miljøvernminister Thorbjørn Berntsen. Kjærem hadde allerede opprettet kontakt med riksantikvarens kontor, Direktoratet for naturforvaltning og Landbruksdepartementet.

 
Poenget var å få en opprustning av deler av pilegrimsveien i dette sentrale området på vei til Nidaros. Flere historielag i fylket hadde allerede gjort en innsats med merking av gamle vandringsveier, så det var skapt et grunnlag som man nå kunne bygge videre på.

Nå kom det frem et ønske om gjennomført rydding og enhetlig merking. Miljøvernministeren tente meget raskt på denne saken, og med stor entusiasme ga han klarsignal for å tilrette-legge for vandringer til Nidaros. Og sommeren 1997 var den vestre pilegrimsveien fra Oslo til Nidaros ryddet, merket og klar for pilegrimsvandring.

Det betyr at vi altså kan markere 15 år for den moderne pilegrimsvandringen i vårt land i 2012. – også et jubileum

 I 2001 kom omsider den "historiske" pilegrimsveien på plass, dvs den østlige over Romerike og forbi Hamar. Det ble markert med et 10 års jubileum i fjor. Ellers har det vært 10 års markeringer både for vandringer i Østerdal og til Røldal, og 5 års markering for Valdresvandringen. 

Pilegrimskontor og pilegrimsfellesskap –
15 år og vel så det
Parallelt med den offentlige satsingen, organisert under miljøverndepartementet og riksantikvaren, fortsatte Eivind Luthen sin personlige informa-sjons- og inspirasjonsvirksomhet for å bevisstgjøre det norske folk. I 1994 opprettet han sitt eget pilegrimskontor i Oslo, noe vi markerte med en liten 15 års fest i 2009.
 
To år etter, altså året før den store langvandringen fant sted, ble vår forening Pilegrimsfellesskapet St Jakob etablert. Den ble skikkelig feiret med en stor fest i 2006, men noen spesiell 15 års markering har det ikke vært.Nettsiden har jubilert i stillhet
Det har vært flere jubileer som ikke er markert skikkelig. Herværende nettside ble startet opp sommeren 2001, og kunne altså arrangert et skikkelig 10-års kalas i 2011. Men siden vi er litt beskjedne, spesielt på egne vegne, ble dette forbigått i stillhet. Men når saken likevel nå bringes på bane kan vi jo berette følgende:

John Vedde var vår første nettredaktør ved oppstarten høsten 2001. Alt som den gang ble lagt ut er tapt, dvs hvis det ikke finnes noen der ute som har tatt kopi. Vi aner altså ikke hvordan nettsiden så ut, eller hva den inneholdt de første årene.

September 2004 overtok Øystein Berg som nettredaktør. Vi byttet samtidig nettoperatør, og nesten alt som er lagt ut siden den gang er spart. Her er introduksjonen som ble skrevet til den nye nettsiden i 2004: http://www.pilegrim.no/news.php?id=1095346575. Senhøstes overtok undertegnede som nettredaktør, og det betyr at jeg kunne ha feiret et minijubileum på 5 år før jul, men det gjorde jeg ikke.

Enda et jubileum
Men vi har et viktig jubileum som ligger foran oss: Vårt medlemsblad Pilegrimen fyller 15 år i år. Dette vil ganske sikker bli markert i bladet, men nå er det nevnt. Første nummer kom altså ut høsten 1997, og hadde til å begynne med navnet Peregrinus. Bladet var på 32 sider, og Eivind Luthen var redaktør helt fra første nummer. Han åpnet med en refleksjon rundt det som hadde skjedd denne sommeren, nemlig åpning av den merkede pilegrimsveien mellom Oslo og Nidaros, og langvandringen 21 juni – 28 juli.

Redaktøren hadde både håp og forventninger knyttet til pilegrimsvandring på den nye veien, og ønsket sterkt at pilegrimene skulle få oppleve en meningsfull indre vandring parallelt med den ytre. Han advarte allerede i det første nummeret mot at pilegrimene skal betraktes som turister, og håpet at de skulle lære seg å sette pris på det enkle livet og de gode møtene.

Det første nummeret la an tonen med informasjon om historie og kultur, personlige erfaringer fra vandringer, bokanmeldelser og refleksjoner. Her finner vi også en fyldig rapport fra den første langvandringen, og det var selvsagt også med stoff fra caminoen.

Dermed gratulerer vi hverandre med en hel bukett av blomster, for alle våre jubileer!

ToBe


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.