Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
21. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

NB! Pilegrimskontoret holder stengt onsdag 21 november

Velkommen til
adventsfest
onsdag 5 desember

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Vi trenger frivillige!
16.06.2011 13:41
Pilegrimsvirksomheten er helt avhengig av frivillig innsats, og dette gjelder ikke minst for vår organisasjon. Hvis du vil spandere noe av din tid på dette arbeidet så har vi mange oppgaver som venter

Pilegrimsvandring har vind i seilene, og hvert år er det stadig flere som velger å bruke noen dager eller uker på vandring i Norge eller utenlands. Pilegrimsfellesskapet St Jakob har i 15 år stått sentralt i arbeidet med å informere, motivere og tilrettelegge for pilegrimsvandring, og dette ønsker vi å fortsette med – gjerne i samarbeid med andre aktører.

Vi er i dag for få arbeidere i denne viktige virksomheten, men tror at det er mange av våre medlemmer som har tid og lyst til å gjøre en konkret, frivillig innsats for foreningen - og for pilegrimene.

Torgrim,_Rose,_Berit,_Eivind.jpg - 39.35 KB

2011_-_Malere.jpg - 23.43 KBVår kontorsjef Eivind Luthen trenger hjelp til kontoret, det er behov for hjelp til arrangementer, det er behov for praktisk arbeid med pilegrimsveiene, og det er behov for flere medarbeidere til vår mangesidige informasjons-formidling.

 Vi opplever dessverre stadig oftere at vi ikke får fulgt opp informasjonsutfordringer eller praktiske oppgaver slik vi gjerne vil, på grunn av for få medarbeidere.

Pilegrimskontoret
Kontoret mottar en rekke henvendelser hele året, men spesielt nå i vandre-sesongen. Mange kommer innom, og enda flere kontakter oss pr telefon eller e-post. Det er behov for hjelp til veiledning og informasjon, helst ved personlig tilstedeværelse på kontoret i Oslo sentrum. Men det kan også være mulig å kople over kontortelefon i nærmere avtalt tidsrom.

Det er nødvendig at den som vil assi-stere på kontoret har erfaring fra egen vandring, helst både i Norge og Spania.

2011_-_Eivinds_kontor_2.jpg - 36.32 KB

Det er også behov for hjelp til konkrete prosjekter som organisering av turer og planlegging av møter og arrangementer. Her er organisasjonserfaring vel så interessant som pilegrimserfaring. Vi ønsker dessuten å markere oss og pilegrimssaken på ulike messer og festivaler, men trenger altså flere folk! Det er også et stadig behov for rent praktisk arbeid ute i felten, først og fremst med merking av pilegrimsveiene. Dette vil skje i samarbeid med kjentfolk, evt også pilegrimsansvarlige representanter for kommuner og fylker.

Medlemsbladet Pilegrimen
Det er alltid ønskelig med ulike artikler fra pilegrimslivet i vårt medlemsblad. Dessuten har vi et konkret ønske om hjelp til å skaffe annonsører. Vi trenger også hjelp til korrekturlesing hver gang et nummer av bladet er klar for trykking.

I blant trenger vi også hjelp av personer med gode språkkunnskaper for oversetting av utenlandske artikler

Pilegrimen_3-08.jpg - 184.56 KB

.
Nettsiden
Her er det stadig et stort behov for skrivekyndige medarbeidere, både folk som kan finne og følge opp saker på egen hånd eller jobbe på oppdrag med spesielle saker eller temaer. For disse jobbene forventes det ingen annen datakompetanse enn at man kan sende tekst og helst også bilder på e-post.

Vi har også behov for folk som har interesse for ulike sider ved selve redigeringsarbeidet, dvs prosessen med å få tekst og bilder frem på nettsiden, og til vedlikehold av de faste spaltene med pilegrimskalender, overnattingssteder, litteratur, diverse lenker osv.

Det er ønskelig med noen basiskunnskaper innen bruk av datamaskin, men ellers er nøyaktighet og evne til orden og systematikk viktigere egenskaper. Nødvendig innføring vil bli gitt.

2011_-_Pilegrimsnett.jpg - 40.82 KB

En spesiell jobb som står for døren nå er opprydning og systematisering av hele det omfattende historiske arkivet til nettsiden. Dette arbeidet vil starte etter sommeren, og vil sannsynligvis pågå i lang tid fremover.


Hvor stor innsats forventes?
Vi setter naturligvis ikke noe krav til antall frivillige timer, dette må selvsagt være opp til den enkelte.

Er du interessert i noe av dette?
Kontakt daglig leder Eivind Luthen (tlf: 22 33 03 11) eller nettredaktør Tormod Berger (tlf: 48 04 42 89), eller via e-post.

          


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.