Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
21. mars 2019


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på
Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

Husk! Årsmøtet 30 mars


Torsdag 4 april blir en viktig dag i Tønsberg.
Med heldagsseminar på staselige Villa Møllebakken.
Mange har meldt seg på, men det er god plass til flere!
Klikk på bildet under for å se hele programmet

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Værne-tur med regn og riddere
24.05.2011 21:57
Regnskurene la ingen stor demper på stemningen. 40 fremmøtte hørte Eivind Luthens pilegrimshistorier, godt assistert av johannitterekspert Trond SvandalNoen av deltakerne på_Værne

Og hva kunne passe bedre i de gamle kirkeruinene under de store løvkronene enn fløytetoner? Allerede mens vi var på vei gjennom parken frem til ruinene hørte vi Tom Simensens liflige spill. Etter hvert måtte han skjermes av en paraply, men tonene var like vakre.

Tom Simensen

Trine SyvertsenDenne turen var et samarbeidsprosjekt mellom Rygge kommune og Pilegrimsfellesskapet St Jakob. Kommunens representant, rådgiver Trine Syvertsen ønsket oss velkommen, og resten av programmet ble kjørt av foreningens daglige leder Eivind Luthen og doktorgrads-stipend Trond Svandal i tospann. Begge to med solide historiske kunnskaper, Eivind med sterkest fokus på pilegrimene, Trond med solide kunnskaper om riddere.

Og det var jo derfor vi var akkurat her, i denne lille parken, privat eid, men velvilligst åpnet for oss av gårdens eiere denne dagen. Historien om en av Østlandets største gårder i middelalderen, og om johannitterordenes nordligste besittelse er ukjent for mange, men nå fikk vi en både humoristisk og informativ innføring. Det har aldri vært utført arkeologiske utgravinger her, men i 2009 ble det gjort meget interessante funn om klosteret ved hjelp av georadar. Vi fikk bl a høre om hovedbygningen som var på 50 meters lengde, dvs en av Norges største bygninger på 1400-tallet. Den store Kongshallen, dvs Håkonshallen i Bergen er ”bare” 37 meter lang. Det eneste som i dag er synlig av de gamle bygningene er deler av klosterkirken, dvs kirkens kor, og det var der vi hadde vårt program.


Johannitterne
Trond Svandal tok oss med tilbake til riddertiden, dvs korstogene fra 1099 og snaut to hundre år fremover i tid. Johannitterne var etablert som en ren hospitalorden i Jerusalem for pilegrimer til Det hellige land lenge før korstogene startet, men fikk nå en militær funksjon i tillegg til hospitalvirksomheten. Etter det endelige tapet av Det hellige land til muslimene ble alle ridderne kastet ut. Johannitterne startet en ny tilværelse på Rhodos og senere på Malta, hvor de også gikk under betegnelsen ”maltesere”. Kampen mot de muslimske, dvs tyrkiske, styrkene fortsatt for fullt, og johannitterne utkjempet flere meget blodige slag. De bygget opp historiens største flåte i Middelhavet, og det førte til at tyrkerne bygget opp en enda større flåte.

Værne var allerede en stor gård på slutten av 1100-tallet da johannitterne overtok dette godset og foretok en kraftig utvidelse. Hovedhensikten var å finansiere en meget kostbar krigføring langt unna det fredlige Norge. Dvs: Her hjemme var det også uro, men klosterbrødrene involverte seg ikke i den.

Etter hvert ble et stort antall gårder på Østlandet underlagt Værne kloster, og vårt bidrag til ridderne ved fronten var sannsynligvis stor. Det var sannsyn-ligvis aldri noen riddere her i Norge, det var sløsing med ressurser å ha riddere som ikke skulle gå i kamp.

Trond Svandal på Værne

Dermed kunne johannitterklosteret på mange måter sammenliknes med et av de mange munkeklostrene som fantes i Norge. Kontemplasjon, tidebønner og praktisk arbeid hørte til dagens orden, og i tillegg ble det høyst sannsynlig drevet hospitalvirksomhet og mottak av pilegrimer på vei til Oslo eller Nidaros. Det var ganske sikkert muligheter for å flytte inn hit på Værne for gamle og skrøpelige mennesker. Som et aldershjem for dem som hadde god råd. Det har vært spekulasjoner om kong Sverres birkebeinere fikk bo her på sine eldre dager, men det anså Svandal som lite sannsynlig.

Ellers kunne Trond Svandal fortelle at Værne kloster hadde en høy posisjon i samfunnet, og prioren ble regnet som en av bygdens mektigste menn. Forholdet til kongemakten var lenge godt, og det samme gjaldt selvsagt forholdet til kirken. Prioren satset på riktige allianser med verdslige myndigheter, men her skar det seg fullstendig. I 1532 hadde det vokst frem et sterkt ønske fra kong Frederik I om at Danmark-Norge skulle gå over til den evangelisk-lutherske lære.

Alle klostrene ble stengt, også Værne. Det sies at ordensbrødrene herfra vandret rundt uten noe tilholdssted og ba kongen om å la dem få flytte inn i sitt gamle kloster, men til ingen nytte. Bygningene ble plyndret av svenskene, og ble ødelagt av brann. Mange år senere ble bygningsstenene herfra brukt til fundamentet av den første lutherske kirke i vårt land, i Fredrikstad 
          

Pilegrimene
Eivind Luthen hadde kledd seg i middelaldersk pilegrimsdrakt, og understreket at den tålte både regn og kulde. Han ønsket å sette historien om Værne kloster inn i et pilegrimsperspektiv, og fortalte litt om ulike kategorier av pilegrimer. Aristokratiet ville gjerne ut i verden, og vandret gjerne til Jerusalem eller Roma eller Santiago de Compostela. Det var sannsynligvis ikke så mange herfra som la ut på slike lange ferder. Mer alminnelige mennesker valgte de store nordiske målene Vadstena og Nidaros, eller de gikk til mer lokale pilegrimsmål som Oslo eller Tønsberg. I gamle nedtegninger fra Telemark kan vi dessuten lese at også Værne var pilegrimsmål for en botsvandring, sammen med Vadstena og Nidaros. 

Eivind Luthen på Værne

Eivind fortalte at det var relativt vanlig å kjøpe pilegrimsvandringer, dvs at folk med god råd kunne betale fattige mennesker for å gå i deres sted hvis de f eks hadde en straff å sone, og slik var systemet! Og vi fikk en fin historie om en pilegrim som nettopp var ute på en slik vandring.

Vi fikk også høre kortversjonen av det gamle riddersagnet om Parsifal, fremført av Eivind Luthen med stor innlevelse. Parsifal søker hele livet etter veien til den hellige gral, som er å finne i Gralsriket. Han får til slutt hjelp av pilegrimer til å finne Gralen, men han får ikke tilgang til den før han makter å vise reell omsorg for andre mennesker. Og det er ikke så lett, og var det heller ikke i middelalderen!

Vi avsluttet med et hyggelig måltid på Ekeby gård, like ved Værne kloster. Her var vi garantert fri for regn, og vi fikk flere opplysninger om pilegrimsvirksomhet. Noen benyttet anledningen til å kjøpe Trond Svandals bok Hellige krigere, guideboken Halden – Oslo og Rose Zavodnys bok Fra Sinai til Santiago.

ToBe 

Les hva NRK skrev om georadarens oppdagelse i 2009, med videoinnslag her
og hva riksantikvaren skrev om samme sak

Og her kan du lese anmeldelsen av Trond Svandals bok      


Pilegrimskontorets
åpningstid:

mandag-torsdag
kl 11-15 -
eller etter avtale


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.