Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
19. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017


Vandring
langs
Caminho da Costa

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Storstilet åpning av Oslo pilegrimssenter
16.05.2011 22:56
Det var solskinn og høljregn, høytidsgudstjeneste og vandring i Oslo, to statsråder og andre prominenser. Og en stor mengde helt alminnelige pilegrimer

      

Hva skjedde?
Dagen startet med festgudstjeneste i Domkirken med meget bra oppslutning. Deretter gikk vi i samlet flokk, dvs et ganske langt 15 mai-tog opp til Oslo ladegård i Gamlebyen. To ministre og pilegrimssenterleder Roger Jensen dannet fortropp sammen med bl a pilegrimsdirektør Berit Lånke. Kirkestatsråden bar den kunstferdig utformede pilegrimsstaven, og minnet litt om en skikkelig tamburmajor foran sin pilegrimsbrigade. Hvor mange deltok? Jeg telte ikke så nøye, men antar at det var ca 150.

I Ladegårdens have var det reist telt og satt ut stoler. En haug med varme pølser, flere digre kaker og noen containere kaffe var satt frem til sultne vandrere.

Statsråd Rigmor Aasrud erklærte senteret for offisielt åpnet, og det var hilser fra minister Erik Sol-heim, domprost Olav Dag Hauge, Oslo kommunes varaordfører Aud Kvalbein, riksantikvarens representant Jostein Løvdahl, direktør for det midlertidige nasjonale pilegrimssenteret Berit Lånke, Vigdis Vormdal fra Pilegrimsfellesskapet St Olav, og til sist: undertegnede fra vår forening. Hva ble sagt?

Roger Jensen tok i sin preken fatt i håpet. Han snakket om katastrofer og opprør som vi har registrert i mange land den siste tiden, og understreket at det som har holdt folk oppe og gjort at man har orket å kjempe med de enorme oppgavene er et sterkt og inderlig håp. Og dette er også påskens budskap: Til tross for alt forræderi, all løgn og all frykt, så hører vi også om trofasthet og håp. Uten tro og håp er ikke livet mulig å holde ut.

Vi trenger håp, og vi har som oppgave å være hverandres håpsfortellinger. Og da snakker vi ikke minst om pilegrimer. Det er ulike motiv for hvorfor folk velger å gå som pilegrim, men vi har alle en lengsel, og et håp.

Slik har det alltid vært: pilegrimsvandringen er en håpsvandring. En lengsel etter noe større. Pilegrimsvandring er en øvelse i å tegne en større himmel over våre liv. Vi trenger øvelse i å se, også det usynlige. I møtet med mannen fra Nasaret kan vi se at det er mulig med en nye begynnelse. Verden kan hves av hengslene. Det usynlige kan triumfere!

Statsråd Rigmor Aasrud foretok den høytidelige erklæringen om at senteret nå var åpnet. Så viste hun til statsbudsjettet for i fjor, og talte varmt om den offentlige pilegrimssatsingen. Hun sa at strategi er viktig, også for pilegrimssatsingen i Oslo. Her ligger vi midt i skjæringen mellom tradisjonell norsk kultur og europeisk påvirkning, og det skal vi ta vare på. Og når det gjelder det området som vi nå befant oss, i Gamlebyen, har det ikke skjedd så mye nettopp her siden 1200-tallet. Oslo var et klart pilegrimsmål i middelalderen, med kirkene og klostrene i dette området, og Hallvardskirken var det store pilegrimsmålet. Det var kong Sigurd Jorsalfare som startet byggingen av denne kirken.

Statsråden mente at kong Sigurd selv var pilegrim, og at han fikk sterke opplevelser i møtet mellom den norske Olavsarven og den europeiske kulturen.


Statsråden planlegger egen pilegrimsvandring denne sommeren sammen med riksantikvaren. Hun gleder seg til å oppleve langsomhet, ekthet og ro. Hun har hørt mange som har sagt at pilegrimsvandring hjelper en til å se nye sider av livet, kjenne kroppens puls og døgnets rytme. Få hjelp til å jobbe med det grunnleggende spørsmålet: Hva betyr det egentlig å være menneske? Statsråden håpet at Oslo pilegrimssenter kan bidra til å veilede og tilrettelegge for akkurat dette.

Miljøvernminister Erik Solheim opplyste oss om at den siste uken var kanskje historiens viktigste når det gjelder kulturminnevern. Han var glad for at holdningene er endret når det gjelder å ta vare på det gamle, før var det litt for lett å si at man bare skulle rasere det gamle. Og han takket for at det er mange pionerer som ønsker å bevare det gamle.

Han hadde også litt på hjertet når det gjelder pile-grimsvandring spesielt. Han sa at vi pilegrimer her i Norge kopler oss på noe som er verdensomspennen-de, og som gjelder alle religioner. Han fortalte at i enkelte muslimske tradisjoner knytter man sitt eget språks ord for ”pilegrimsvandrer” til navnet på mennesker som har valfartet til Mekka, og funderte litt på hvordan det ville vært om en slik tradisjon ble innført i Norge.

Han understreket også det viktige ved at pilegrimsvandring knytter sammen historien og vår egen religion, og nevnte som eksempel det historiske møtet mellom Dale-Gudbrand og Olav Haraldsson. Dette er en viktig del av vår norske identitet. Den skal vi prøve å bevare, og det bidrar vi til ved å knytte sammen to viktige pilegrimssentra: Nidaros og Oslo. Det gjør vi i dag!

Ellers minnet statsråd Solheim om at han er sjefen til riksantikvaren, som igjen er sjefen til pilegrimsdirektøren, som igjen er sjef over alle oss alminnelige pilegrimer. Så da her vi klarlagt pilegrimshierarkiet i Norge!

Aud Kvalbein, varaordfører i Oslo snakket om St Hallvard og fant paralleller med St Olav. Hun kom inn på diskusjonen i fjor om hvor den rette veien går ut av Oslo, og ønsket å slå et skikkelig slag for Groruddalen. Dessuten tok hun opp det åndelige aspektet, og pekte på at vi nå er inne i ”troens århundre”. I den forbindelse siterte hun kirkefaderen Augustin som sa: "Vårt hjerte er urolig til det finner hvile hos deg".  

Ellers fikk vi hilsen fra Jostein Løvdahl hos riksantikvaren, som snakket varmt om betydningen av en god overbygning for all pilegrimsvirksomhet. Pilegrimsdirektør Berit Lånke vendte blikket ut i verden og opplyste at det nå er mulig å gå sammenhengende fra Nidaros til Jerusalem, takket være godt over landegrensene. Styreleder Vigdis Vormdal i Pilegrimsfellesskapet St Olav sa at det er viktig med et godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og den offentlige satsingen, og hun understreket det hovedmålet som mange kan slutte seg til: Vi vil ha flere ut på vandring! Fra vår egen organisasjon ble det snakket varmt om det fantastiske, brede engasjementet som vi nå opplever på pilegrimsfronten, og at det arrangeres stadig flere vandringer. Og dette gjelder ikke bare på pilegrimsveien til Nidaros.

For øvrig ble det overrakt mange gaver. Fra Pilegrimsfellesskapet St Jakob ga vi en etsning av Astrid Skaaren-Fystro med Nidarosdomen som motiv – vårt nasjonale hovedpilegrimsmål!

Det var heller ingen som glemte at denne dagen var St Hallvards dag, Halsok – dagen til Oslos skytshelgen. Dette ble markert med musikkgrupper og tilbud om ulike aktiviteter.

I Gamlebyen kirke, vegg i vegg med pilegrimssenterets kontor, var det konsert og foredrag av senterleder Roger Jensen om pilegrimsvandring i middelalderen.

ToBe

Se også NRK 1s innslag om denne saken i KveldsnyttNyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.