Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
21. mars 2019


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på
Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

Husk! Årsmøtet 30 mars


Torsdag 4 april blir en viktig dag i Tønsberg.
Med heldagsseminar på staselige Villa Møllebakken.
Mange har meldt seg på, men det er god plass til flere!
Klikk på bildet under for å se hele programmet

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Fjellstueprester på Fokstugu
16.04.2011 21:55
Denne sommeren vil det nye kapellet på Dovrefjell være i bruk til tidebønner hver dag, betjent av prester som tar hver sin tørn i en uke

.....

Innviet i fjor

20 juni i fjor ble kapellet Guds huset høytidelig innviet på Fokstugu fjellstue. Tilstede var to biskoper, fanger fra tre fengsler, munker og nonner, Frelsesarmeen, Blå kors og noen helt alminnelige pilegrimer. Det ble en stor begivenhet, og en opplevelse av at dette var et prosjekt som mange var involvert i. Da innvielsen fant sted hadde Angelus-klokken med navnet Til Gud vært i bruk i flere uker, og kalt til stillhet og andakt tre ganger om dagen. 

På dagen ett år etter innvielsen, dvs 20 juni i år, åpner årets sesong med kontinuerlig andaktsliv på Fokstugu. Tilbudet varer frem til 14 august. Det er lagt opp til daglige tidebønner kl 8 (laudes) og 20.30 (completorium). På søndager holdes det holdt en kort messe med nattverd i stedet for morgenbønn kl 8. Det blir brukt økumeniske tidebønner fra Nidarosdomen. Disse er utarbeidet av teolog Margot Abildsnes og førsteamanuensis Irene Bergheim.

Christiane og Laurits. Foto: KrigsropetAlteret i Guds huset. Foto: Krigsropet

 Angelus-ringingen skjer kl 8, 12 og 18 hver dag!

Påskeandakt
Onsdag 20 april holdes en andakt i Guds huset kl 18. På programmet står sanger fra Taizé kombinert med bibeltekster.

Fjellstueprestene 2011

Disse prestene vil gjøre tjeneste på Fokstugu denne sesongen:

Uke 25 (20 - 26 juni):  Arne Sørhagen
Arne Sørhagen ble ordinert til prestetjeneste i 1973. Har etter det vært i tjeneste som menighetsprest, men også som sykehusprest, samt en periode leder av "Kirkens SOS i Hedmark og Oppland".  De siste 8 årene har han vært prostiprest i Nord-Gudbrandsdalen med bosted på Dovre.

 
Uke 26 (27 juni – 3 juli): Øystein Endal
Øystein Endal er fra Nordfjord og er bosatt i Oslo. Han har i flere år jobbet som prest i Forsvaret, men har også jobbet noen år i Frelsesarmeen. Han er nå feltprest ved Heimevernets skole- og kompetansesenter på Dombås. 

Uke 27 (4 - 10 juli): Truls Bernhold
Truls har bak seg 40 års tjeneste som prest i Svenska Kyrkan og som misjonær i Liberia. Tidligere var han åndelig veileder i Svensk Kriminalvård der han bygde opp og ledet "Klosterverksamheten" ved Kumla Fängelse, en 30-dagers Ignatiansk retreat for de innsatte, samt   "Klosteravdelningen" på Skänninge Fängelse.

Uke 28 (11 – 17 juli): Elling Erichsen
Elling Erichsen har jobbet som prest i Forsvaret i mange år, men har også erfaring som menighetsprest og kretssekretær i KFUK/KFUM. Han har besøkt Iona Community flere ganger, og er engasjert av keltisk kristen spiritualitet. Han jobber nå som sjefsprest for Heimevernet, og tjenestegjør på Akershus festning i Oslo. 

Elling Erichsen

 

Uke 29 (18 – 24 juli): Finn Wagle og Ellen Mediaas Wagle
Som biskop i Nidaros arbeidet Finn Wagle aktivt for å fornye pilegrimsarbeidet i Norge. Sammen med Ellen har han deltatt i mange vandringer, både nord og sør for Dovre. I tidsrommet 2004-2007 vandret han hele leden fra Oslo til Nidaros. 
 
 
Uke 30 (25 – 31 juli): Ragnhild Koren
Ragnhild Koren har hatt prestestillinger i Oslo bispedømme i 27 år. Hun har vandret pilegrimsleden fra Lillehammer til Nidaros, og fra Pamplona til Santiago de Compostela. Våren 2011 var hun reiseleder langs den nyåpnede Jesus Trail i Galilea.

  
Uke 31 (1 – 7 aug): Kari Nedgård
Kari Nedgård har vært prest i 10 år, og er fengselsprest i Tromsø fengsel og studentprest ved universitetet i Tromsø. Hun har videreutdanning innen sjelesorg og åndelig veiledning, og har mangeårig retreaterfaring.

Uke 32 (8 – 14 aug): Rolf Martin Synnes
Rolf har lang erfaring som prest og sjelesørger. Han var pilegrimsprest i Nidaros fra 2003 til 2008, og opplevde at lange vandringer gir mulighet for positiv livsforandring. I dag er han fengselsprest ved Ringerike fengsel.

 
Les mer om Guds huset
Om Angelus-klokken og arbeidet med kapellet 
Om innvielsen 20 juni 2010.
Omtale i Krigsropet


Pilegrimskontorets
åpningstid:

mandag-torsdag
kl 11-15 -
eller etter avtale


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.