Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
21. mars 2019


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på
Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

Husk! Årsmøtet 30 mars


Torsdag 4 april blir en viktig dag i Tønsberg.
Med heldagsseminar på staselige Villa Møllebakken.
Mange har meldt seg på, men det er god plass til flere!
Klikk på bildet under for å se hele programmet

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Hvordan skal vi samarbeide?
24.03.2011 23:26
En ny sesong nærmer seg for både Pilegrimskontoret og Pilegrimssenteret i Oslo. To kontor sentralt i Oslo som begge vil hjelpe pilegrimer på deres vandring. I går ble det holdt et møte for å finne muligheter for samarbeid.


Det er godt å komme sammen og lufte mulighetene og de gode ønskene. Det er godt å se hverandre inn i øynene, prøve å skjønne hva som har skjedd, og si ærlig og direkte hva vi mener. Og vi ble enige om en del av veien videre, om samarbeid, slik begge parter tydeligvis ønsker.

           2011_-_Mote_med_pilegrimssenteret.jpg - 58.50 KB
De fleste av deltakerne på gårsdagens møte i senterets lokaler. Fv: Maria Aase, domprost Olav Dag Hauge, senterleder Roger Jensen, kontorsjef Eivind Luthen, Eva Kirkemo.

Domprosten i Oslo var til stede, og selvsagt senterleder Roger Jensen. Den nystiftede pilegrimsorganisasjonen i Oslo, Pilegrimsfellesskapet St Hallvard, var representert med styremedlem Eva Kirkemo. Vår forening, Pilegrimsfellesskapet St Jakob var representert med daglig leder/kontorsjef Eivind Luthen, styremedlem Maria Aase og undertegnede.

Vi brukt en del tid på å prøve å klarlegge hvor vi står i forhold til hverandre. Vi fikk høre om de kriteriene som er lagt på nasjonalt plan for pilegrimsorganisasjoner som skal kunne aksepteres av den statlige pilegrimsledelsen. De er laget slik at Pilegrimsfellesskapet St Jakob faller utenfor, og derfor har senterlederen i Oslo tatt initiativet til en egen forening som tilfredsstiller kriteriene. Pilegrimsfellesskapet St Hallvard har nå 24 medlemmer, og det kom frem på møtet at de har de samme mål som St Jakob-foreningen, men har kun et nasjonalt fokus.   Vi har altså nå den situasjonen at Oslo pilegrimssenter ser ut til å ha et nært samarbeid med den ene foreningen som tilfredsstiller kriteriene, men ønsker også et samarbeid med den andre foreningen, dvs vår. 

Fra vår side understreket vi atter en gang at pilegrimssaken krever at vi som er engasjert i dette jobber sammen og drar i samme retning. Vi opplevde ingen motforestillinger på det punktet, men registrerer samtidig at senterlederen nå følger en klar linje om at det ikke lenger er aktuelt å samordne pilegrims-senteret og pilegrimskontoret, noe som hadde vært særdeles interessant.

Oslo pilegrimssenter er lokalisert i den gamle stenbygningen til venstre i Oslo hospital


Visjonene som noen av oss hadde om et slikt felles senter, et skikkelig mottak for pilegrimer med en rekke gode tilbud, er skjøvet langt ut på siden. Og dermed blir det fortsatt to separate kontorer som står klare til å betjene pilegrimer, det statlige senteret og vårt gamle kontor, som er finansiert av medlemmene. 

Senterleder og prest Roger Jensen gir pilegrimer som ønsker det kirkelig utsendelse. Foto: Pilegrim.infoLikevel ser vi at det er muligheter for samarbeid. Gjensidig informasjon om planlagte aktiviteter og lenker til hverandres nettsider er en naturlig begynnelse. Pilegrimssenter Oslo vil etablere sin egen nettside ganske snart. Senteret har sin offisielle åpning 14-15 mai, noe vi allerede har tatt med i vår pilegrimskalender, og som vi skal vie større oppmerksom-het etter hvert. Vi fikk et klart inntrykk av at vår forening vil bli invitert til selve åpningshøytidelig-heten, noe som vi vil sette stor pris på.

Senterleder Roger Jensen har tatt initiativ til mastergradsstipend innen pilegrimsvirskomhet, og ser for seg samarbeid innen forskning på dette feltet.

Andre interessante samarbeidsprosjekter vil være merking av pilegrimsveiene. Det åpnes nå for at Olavsmerkene skal kunne brukes friere, og senterlederen vil distribuere merkene dit det er behov. Ellers ønsker senterlederen og Pilegrimsfellesskapet St Hallvard å formidle brosjyrer og informasjon som vår forening gir ut, og vi skal sammen se på muligheten for å engasjere frivillige i praktiske oppgaver.

Vår nettside står allerede til disposisjon for informasjon som senterlederen eller Hallvardsforeningen ønsker å formidle, og det vil vi selvsagt fortsette med!

Ellers opplyste domprost Olav Dag Hauge at han er Oslo bispedømmes representant i styringsgruppen for det nasjonale senteret i Trondheim. En av i alt 26 styremedlemmer!

Tormod Berger 


Pilegrimskontorets
åpningstid:

mandag-torsdag
kl 11-15 -
eller etter avtale


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.