Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
14. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

OBS: Pilegrimskontoret holder stengt torsd 15 november

Nettverksmøte
med innspill til
ny langtidsplan

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Tror to pilegrimssentrer i Oslo vil gavne pilegrimssaken
30.01.2011 23:30
Senterlederen i Oslo ser det som en fordel at det er to uavhengige pilegrimskontor i hovedstaden, men ønsker samtidig samarbeid

Roger Jensen ble midlertidig ansatt sist sommer. Nå har han fått stillingen fast, og nettredaktøren har fått en prat med senterlederen.

Roger Jensen under Nordisk pilegrimskonferanse 25 janDa starter jeg med å gratulere deg med stillingen. Når tiltrer du?
- Jeg starter i full stilling fra 1 mars. Nå har jeg 20 % ansettelse, og bruker resten av arbeidstiden til forskningsoppgaver ved Universitetet i Oslo. Frem til sommeren arbeider jeg med å gjøre ferdig mitt postdoktor-arbeid, det vil si at jeg må jobbe noe med det ved siden av arbeidet som senterleder etter 1 mars.


Betyr det at du nå forbereder deg på en akademisk karriere, for så å legge den helt på is?

- Det er noe riktig i det, i alle fall for en periode fremover. Jeg er imidlertid også en praktisk og jordnær mann, har alltid hatt stor glede av natur og vandring, og har fattet interesse for pilegrimsvirksomhet. Dette er et spennende område å jobbe med, hvor jeg kan kombinere faglighet og nærhet til natur. Dessuten ser jeg at det tar mange år før det åpner seg en mulig akademisk stilling for meg som jeg kan være interessert i. Ellers er jeg glad for å kunne si at jeg legger min fremtid og mulige valg i Guds hender.

Hvilke erfaringer har du gjort deg etter den første pilegrimssesongen?
- Det var både en fin opplevelse og en god erfaring å lede langvandrerne på deres første etappe. Dessuten har jeg opplevd det både godt og meningsfylt å foreta utsending av en del pilegrimer fra Mariakirkens ruiner i Gamlebyen. Jeg har en liten liturgi som jeg pleier å følge, med en salme, et bibelord og velsignelsen. Jeg er selv glad i å synge, og tar gjerne utsendelsen på andre språk – hvis det er ønskelig. Ellers vandret jeg også til Santiago i høst, det var en fin og lærerik opplevelse.

Og neste pilegrimssesong?
- Jeg regner med å være vandringsleder innen mitt område også i år. Og denne gangen skal vi følge den østlige veien, dvs opp Groruddalen og over Romerike. Jeg håper på bra oppslutning i år. Berntd Lohse, pilegrimspresten i Hamburg, har et eget vandreopplegg fra Oslo som allerede er fullbooket, og det er allerede 30 tyskere som har meldt seg på til vandringen over Dovrefjell, og vi står i dialog med flere titalls tyskere i tillegg, . sSå det lover veldig godt for vandresesongen hva angår pilegrimer fra Tyskland.

Da jeg intervjuet deg like etter at du startet i jobben i sommer sa du at du ønsket å samarbeide med Pilegrimsfellesskapet St Jakob. Foreløpig har vi ikke merket noe som helst til det. Dette er litt merkelig, eller hva?
- Jeg vil gjerne ha samarbeid med PSJ, og med Pilegrimskontoret, men ting må få lov å gå seg til. Vi har imidlertid allerede avtalt et samarbeid om en pilegrimssamling hvor Spania er tema og hvor vi har invitert Eivind til hovedforedragsholder. Jeg er sikker på at vi også finner andre naturlige samarbeidsområder. Men det er helt klart at det ikke blir snakk om noen samlokalisering av kontorene våre. Vi ønsker altså samarbeid på tiltaksnivå og ikke organisasjonsnivå.

Dette var helt nye toner i forhold til det som tidligere er sagt fra deg og dine foresatte. Hvem har tatt den avgjørelsen?
- Å påstå at jeg har sagt noe annet tidligere stiller jeg meg undrende til, for å si det forsiktig. Til grunn for dette ligger tildelingsbrevet fra departementet til bispedømmerådene. Her står det på den ene side at det skal etableres regionale kontor, samtidig som det presiseres at det skal samarbeides. Helt konkret står det at ”kontorene” skal samarbeide med ”Nidaros pilegrimsgård, Pilotprosjektet Pilegrimsleden, pilegrimsprestene, pilegrimsforeningene og andre”. At vi skal samarbeide med de ulike pilegrimsforeningene er følgelig en føring fra departementet. Dette er et samarbeid vi både ønsker og ser frem til. Samtidig forstår jeg at dere nok er mer utålmodige enn vi i sentrene er, vi er fortsatt i oppstartfasen, ikke alle har fått en endelig organisering og vi i Oslo har ikke offisielt åpnet kontoret vårt ennå. Her er det altså behov for litt tålmodighet, men jeg er også takknemlig for litt vennlig ”mas” fra dere i St. Jakob i saken. Her er det viktig at vi finner en konstruktiv tone, samarbeid fordrer gjensidig tillit..

Du ser altså for deg at vi skal operere videre med to pilegrimskontor i Oslo; det gamle som har sprunget ut fra grasrota, basert på idealisme og finansiert av medlemskontingent, og det nye, finansiert med statsmidler. Disse har jo omtrent samme formål og samme målgruppe. Blir ikke dette en uheldig konkurranse som ikke tjener vårt felles formål?
- Hvis det blir ”konkurranse”, slik du sier, så kan dette være positivt. Men det er altså ikke mitt uttrykk. Vi får to kraftsentra, vi vil begge anstrenge oss optimalt, vi er samtidig ulike, men har den samme saken i fokus. Jeg tror at det blir veldig bra, og som sagt: Vi vil finne områder å samarbeide på. Her skal vi nettopp ikke tenke på ”oss selv”, men tenke på saken, pilegrimssaken. Selv tror jeg helt konkret at det gavner pilegrimssaken i Norge at vi har to kraftsenter i Oslo. Det er det plass til.

Du har opprettet en egen pilegrimsforening i Oslo. Hva var poenget med det? Var ikke Pilegrimsfellesskapet St Jakob bra nok?
- Alle senterlederne har diskutert dette samlet, og kommet til at vi vil ha en struktur med lokale foreninger relatert til de fem sentrene med felles organisatorisk overbygning. Vi har to nasjonale pilegrimsforeninger, St. Jakob med sentrum i Oslo og St. Olav med sentrum i Trondheim. St. Olav forstår seg selv og ønsker å videreutvikle seg som en paraplyorganisasjon hvor økonomien primært tilhører lokalforeningene, altså at det ikke er noen ansatte personer i den sentrale paraplyorganisasjonen men at denne drives gjennom frivillighet. Vi har diskutert ulike modeller for organisering av frivillighet relatert til sentrene og har altså funnet at det naturlige valg for oss var en lokalforening i Oslo, som har fått navnet St. Hallvard, og som organiseres under St. Olav som paraplyorganisasjon. – Selv er jeg overbevist om at det er svært viktig at økonomien, nå når det etableres lokale foreninger langs ledene rundt om i landet, primært ligger i lokalforeningen. Det er slik jeg ser det et premiss for lokal vekst, eierskap og engasjement. Det er altså riktig at jeg slik har tatt initiativ til en helt ny pilegrimsforening i Oslo som ikke er under Jakobs-foreningen- – Jakobsforeningen er jo landsdekkende pilegrimsforening og ikke en paraplyorganisasjon.

Dette er jo ganske utrolig! Vi har altså en forening med 1100 medlemmer og en sterk konsentrasjon om nettopp Oslo-området, og med en meget sterk tilknytning til både Nidaros og pilegrimsveiene dit. Vi har jobbet i 15 år med guidebøker, merking, avtaler med herberger osv, og med å veilede og sende ut pilegrimer på vei nordover, og så er altså ikke dette godt nok til å være samarbeidspartner for deg i Oslo?
- Det arbeidet du, Eivind og St. Jakob har utrettet står det stor respekt av. Dere er nettopp en sterk og stor forening som vil leve godt i årene som kommer, dette handler ikke om at dere ikke er ”gode nok”. Men vi ønsker altså en annen organisasjonsmodell. Selv mener jeg det er avgjørende for å sikre lokal vekst. Med den nye satsningen som nå skjer er jeg overbevist om at pilegrimsarbeidet i Norge står foran en tid med kraftig vekst, en vekst som primært vil skje gjennom de forskjellige foreningene som finnes og som også vil gjelde for St .Jakob. Jeg vil altså at vi skal se stort på dette. La meg også legge til, helt personlig, at jeg håper Eivind søker direktørstillingen for det nye midlertidige nasjonale senteret i Trondheim.

Hvem er det egentlig som styrer deg, siden det fortsatt ikke er oppnevnt noe pilegrimsstyre i Oslo? Er det fellesgruppen av senterledere som fungerer som ditt overordnede styringsorgan?
- Vi regner med å lande endelig organisasjonsform av Pilegrimssenter Oslo på forsommeren, da vil også et styre opprettes. Frem til det har jeg et interimsstyre som følger mitt arbeid. Samtidig er det klart at sentrene arbeider tett sammen, det nasjonale senteret som nå midlertidig etableres i Trondheim vil også ha en ledende og koordinerende funksjon for alle sentrene.

Vi kan i alle fall fastslå at vi nå har gått inn i et spennende år, ikke minst med tanke på hvordan den store offentlige pilegrimsorganisasjonen vil se ut i tiden fremover.
 
ToBe

Du kan lese intervjuet med senterlederen ved etableringen av Oslo-senteret her


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.