Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
20. oktober 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

The Eagle
has
landed

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Nasjonalt pilegrimssenter etableres i Trondheim
21.12.2010 23:06
Pilotprosjektet Pilegrimsleden avsluttes i disse dager. Det erstattes av et midlertidig nasjonalt pilegrimssenter. Styreleder er allerede utnevnt og stillinger ble utlyst i dag


De ”godkjente” pilegrimsveiene til Nidaros vil være en hovedoppgave for dette prosjektet, slik som for det prosjektet som avsluttes nå. Det er listet opp en rekke enkeltoppgaver, og det meste knytter seg til oppfølging av det arbeidet som Pilotprosjektet Pilegrimsleden har utført i årene 2007 – 2010. I orienteringen fra riksantikvaren står det blant annet: Senteret vil ha ansvar for ”pilegrims-sektoren” i hele landet. Senteret skal være det nasjonale knutepunktet for arbeidet med pilegrimsledene. Hovedinnsatsen rettes mot de godkjente pilegrimsledene. Senteret har en viktig koordinerende rolle knyttet til at disse blir forvaltet på en bærekraftig måte.

Fortsatt blir det riksantikvaren som er oppdragsgiver. Stillingen som direktør i ett år for det nasjonale senteret, samt to prosjektmedarbeidere er nå lyst ut, og søknadsfristen er allerede 9. januar. Selv om det tidligst blir ansatt ny leder og nye medarbeidere ved utgangen av januar, regner riksantikvaren med at det blir kontinuitet i arbeidet som Pilotprosjektet har drevet. Det skal oppnevnes et eget styre for senteret og et arbeidsutvalg. Styret vil få drøyt 20 medlemmer fra offentlig forvaltning på forskjellige nivåer. I tillegg inviteres representanter for de fem berørte departementene å delta på styremøtene. Det er dessverre heller ikke denne gangen gitt plass i styret for noen representanter fra ”grasrota”, dvs de som berøres, altså pilegrimene.

Domprosten i Nidaros, Knut Andresen, var styreleder for Pilotprosjekt Pilegrimsleden, og han fortsetter som styreleder for det midlertidige nasjonale senteret. Pilotleder Knut Lillealtern vender nå tilbake til sin ”sivile” jobb som arkitekt, mens prosjekt-medarbeiderne Tove Nypan og Eiler Prytz fortsetter i den nye organisasjonen. Nettstedet pilegrim.info blir nå talerør for det nasjonale senteret, og Eiler fortsetter som nettredaktør.

Prosjektmedarbeiderne som var tilknyttet fylkeskommunene var utlånt til Pilotprosjektet så lenge det var i funksjon, og fortsetter i sine jobber. 

Domprost K Andresen

     Foto: PP        Foto: PP        Foto: PP

Det nasjonale senteret vil få lokaler i Waisenhuset, rett ved Nidarosdomen, i de samme lokalene som Pilotprosjektet har brukt.
Foto: Trondheim kommune

Budsjettet for det midlertidige nasjonale senteret i 2011 er på 3,75 mill kr. Det legges opp til et spleiselag mellom riksantikvaren, Trondheim kommune, fylkeskommunene, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Miljøverndepartementet.

Lenke:
Nærmere orientering fra riskantikvaren.


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues


Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.