Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
21. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

NB! Pilegrimskontoret holder stengt onsdag 21 november

Velkommen til
adventsfest
onsdag 5 desember

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Hellige krigere
24.11.2010 11:18
Midt ute i det bølgende, fruktbare Østfoldlandskapet ligger den staselige Værne herregård. Skjult bak gjerder og store trær, i den store, litt hemmelighetsfulle hagen, finnes de beskjedne ruinene etter et johannitterkloster. En ny bok forteller johannitternes historie

Det har aldri vært foretatt arkeologiske undersøkelser her, men en georadar avslørte nylig spor etter en bygning som må ha vært en av de største steinbygningene som fantes i middelalderen, nesten 50 prosent lenger enn Håkonshallen i Bergen. Mange tror at området skjuler spennende funn! Det er mulig at Værne også var et viktig sted (stormannsgård?) allerede under folkevandringstid (500-tallet). Det tyder funnet av gullsporene på. Kanskje historien må skrives om?

Kirkeruinene på Værne kloster

Johannitterne, eller hospitalridderne, var en militær munkeorden. De etablerte seg i Jerusalem på 1000-tallet og tok seg av syke pilegrimer. I motsetning til tempelherrene fortsatte johannitterne gjennom hele middelalderen. Johannitterfestningen Krak de Chevaliers i Syria

Da Jerusalem falt i år 1187 ble også johannitterne tvunget ut, først til Kypros og senere til Rhodos og Malta. Siden 1530 har johannitterne vært mer kjent som Malteserordenen. I dag eksisterer den som flere grener mange steder i verden, også i Norge. Professor Janne Haaland Matlary er blant annet malteserridder.

Værne var Europas nordligste johannitterkloster, og var det eneste i Norge. Det ble grunnlagt på slutten av 1100-tallet. Værne kloster regnes som en beskjeden filial i sin orden, men etter hvert eide det likevel store deler av Moss, Rygge, Våler og Råde. Klosteret besto av 4-5 ordensbrødre, men det var mange som arbeidet i virksomhetene. Deres hospitalvirksomhet var å ta i mot pilegrimer og veifarende, kanskje også huse eldre adelsfolk. Johannitterkorset er godt synlig på Værne kloster

I 1532 ble klosteret oppløst og noen tiår senere brant det. Ved reformasjonen i 1536 ble Værne kloster gitt i len til adelen, senere kjøpt og solgt flere ganger helt opp til våre dager.

Hellige krigere gir oss et innblikk i en korsfarertid der Norge spiller en beskjeden rolle, men allikevel blir en del av det hele i det øyeblikket johannittermunker etablerer et kloster på Værne.

Forfatteren tar for seg klosterets utvikling, vekst og overgivelse og han plasserer Værne i en politisk sammenheng. At Værne er nevnt som pilegrimsmål på 1400-tallet hører med til denne historien.

Med trygg penn og god innlevelse balanserer Trond Svandal mellom faktakunnskap og antakelse. Han skriver informativt og levende.

Vi hører om johannitternes virksomhet, og ikke minst om deres tapre kamp på Rhodos mot en overlegen tyrkisk invasjonsstyrke som den gang truet hele den kristne verden. .

Tyrkernes angrep på Rhodos i 1480 (ill fra boken)
 

Hellige krigere er en viktig bok, den kaster lys over et ukjent kloster og en orden som har vært lite beskrevet i vår historie. Verdt å nevne er at pilegrimsveien i Østfold passerer Værne, på nytt oppsøkes klosteret av pilegrimer og vandrere

Boken er rikelig og delikat illustrert, både med bilder fra en helt annen tid og fotografier og kart fra våre egne dager.

Denne boken bør ligge under julegrana!

Eivind Luthen

Stormesterens våpenskjold (ill fra boken)

Hellige krigere
Johannitterne på Værne
Forfatter: Trond Svandal
Valdisholm forlag
Pris kr. 350.

Boken ble omtalt i Aftenposten søndag 19 des under tittelen Verdensborgere i Østfold.
Les også artikkelen Hellige krigere - om korstogene, med bl a henvisning til denne boken.


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.