Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
14. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

OBS: Pilegrimskontoret holder stengt torsd 15 november

Nettverksmøte
med innspill til
ny langtidsplan

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Minneord over Rolf Eckbo
26.10.2010 15:44
Rolf Eckbo ble begravet fra en fullsatt kirke fredag den 15 oktober. Han ble 57 år gammel

              
           
            Kveldsstemning ved pilegrimsveien. Fangevandringen for Bastøy 2008

Rolf hadde en vakker drøm som han fortalte om for kort tid siden. Etter sin død satt han på en sky, og hadde kontakt med dem som var glad i ham. Utsagnet var typisk for Rolf. Han var alltid positiv - så alltid fremover. Det er ikke så mange uker siden han drømte om å reise til Barcelona, om å vandre langs La Rambla. Den drømmen skal jeg ta med meg neste gang jeg drar til Barcelona - da skal jeg tenke på Rolf. Sende en hilsen til ham der oppe i skyen.

Som ung mann tok Rolf Eckbo sin jusseksamen med topp karakter, og etterutdannet seg på den sofistikerte Insead-skolen i Paris. Man skulle tro han stilet mot en karriere i statsadministra-sjonen, men han valgte en advokatpraksis på bygda.

Rolf etablerte seg på Skotterud, han prioriterte familielivet. Fire kjekke barn ble Rolf far til; Bettina, Bendik, Bernhard og Bianca. Han tok seg godt av dem - elsket dem høyt - det var helt gjensidig. Med glede minnes jeg Eckbohjemmets gjestfrihet. Et hjem som fyltes av glade venneflokker fra fjern og nær.

Olavskorset ved Eidskog kirkeMitt vennskap til Rolf går tilbake til militærtjenesten i 1973, men det bærer også preg av en felles pilegrimsinteresse. Allerede i 1980- årene hadde vi herlige prosjekter på gang - ett av dem var å sette opp et steinkors på Eidskog. Hvorfor det? Skriftelige kilder fra 1300-tallet forteller nemlig om et høyt trekors som pilegrimene hvilte ved på Eidskog, dette er blant de få pilegrimsreferanser som er bevart fra katolsk tid. 

I dag er det satt opp ruvende steinkors nær Eidskog kirke, i realiteten det første pilegrimsmonumentet som er satt opp i Norge i moderne tid. Mye takket være Rolf Eckbos innsats. Han sørget blant annet for at det ble fremskaffet penger fra Eckbolegatet. Typisk nok trakk han aldri frem sin egen innsats.

Rolf la ned et stort arbeid både for landsforeningen Pilegrimsfellesskapet St Jakob og som leder for Vestfoldforeningen. Takket være Rolf er det god styring og sunn økonomi i begge foreningene.

Den velformulerte juristen Rolf fikk jeg oppleve i tidenes største lokaliseringsdebatt i Tønsberg. Jeg tenker på diskusjonen vi hadde med Riksantikvaren vedrørende pilegrimskulpturen på Slottsfjellet. Vi tapte saken, men vant debatten. De beste argumentene var i vår favør, takket være Rolf som var en bedre jurist enn det motstanderen hadde på sitt lag.

Pilegrimsskulpturen i Tønsberg

Men det er likevel innenfor kriminalom-sorgen jeg har lyst til å vektlegge Rolfs innsats. Det var han som kom på ideen å ta med innsatte fra Bastøy på pilegrims-vandring. Det var Rolf som søkte om penger fra Justisdepartementet. Det var Rolf som fungerte som støtteapparat under vandringene mot Trondheim. Disse turene har blitt en suksess, flere fengsler har nå tatt opp dette med vandring for innsatte, både i Bergen, Hamar og Fagernes.

Pilegrimssaken har vært mye i mediene de siste årene, pilegrimene er kommet på statsbudsjettet, by og bygder er involvert. Men Rolfs bidrag er kanskje den viktigste i hele pilegrimssaken. Han fokuserte på det å være medmenneske - vise omsorg med de svake, i dette tilfelle de innsatte. Jeg tror Rolf har en stor stjerne både blant innsatte og ansatte i flere fengsler. Pilegrimsvandring med innsatte vil fortsette - i Rolfs ånd!

Rolf var en habil tenorsanger og sang både i Våle kirkekor og Borre Vocalis. Og han sørget for at de innsatte fikk delta i korøvelser og dra på konserter.

Rolf hadde - som alle andre - også motgang i sitt liv. Men klaget aldri. Han så fremover, speidet etter muligheter. Fungerte som brobygger og fredsmekler, både privat og i organisasjonslivet.

Rolf var også glad i kirken; sin første nattverd hadde han hos sin venn sokneprest Svein Magnar Skalvik. Jeg trekker også frem fengselsprest Hans Olav Gilje som likeens var nær venn av Rolf, og som støttet ham den siste stunden.

Borre kirke

Rolf giftet seg med Mette for fire år siden, enda de visste om kreftdiagnosen. De fikk noen få år sammen. Levde så intens de kunne, reiste mye, og hadde mye besøk av venner og familie i sitt hyggelige hjem. Sykdommen til tross - dette var gode år i Rolfs liv. Det er mange som takker Mette for den omsorgen hun viste Rolf disse årene.

Helt til det siste var det mange som håpet på et lite mirakel, nemlig at Rolf skulle bli frisk. Han på sin side la planer for fremtiden. Skulle han ikke det?

Jeg vil minnes Rolf med glede og takknemlighet resten av mitt liv. Han var en kjær venn i 40 år.  At han har fått sin siste hvile ved pilegrimskirken på Borre gir trøst.

 
   Jeg lyser fred over Rolf Eckbos minne.

   Eivind Luthen


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.