Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
21. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

NB! Pilegrimskontoret holder stengt onsdag 21 november

Velkommen til
adventsfest
onsdag 5 desember

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Hvor går den rette vei ut av Oslo?
14.07.2010 00:44
Den gamle diskusjonen om den ”rette” pilegrimsveien ut av Oslo er igjen aktuell. Går den nordover eller vestover?


Hvis noen trodde at Eivind Luthen hadde tatt ferie, så tok de grundig feil. Tvert imot: de siste dagene har han ladet opp de store kanonene med skarp ammunisjon. Han har, som vanlig, flere mål i kikkertsiktet, men hans hovedanliggende denne gangen er utspillet fra Pilotprosjektet Pilegrimsleden om at pilegrimsleden vestover via Bærum og Ringerike nå skal være hovedleden mellom Oslo og Trondheim. Det er etableringen av et eget pilegrimssenter på Gran på Hadeland som er årsaken til at Pilotprosjektet nå har valgt å markere dette.

Som kjent ble årets langvandrere geleidet pent og ordentlig vestover fra Gamlebyen i Oslo, og ikke nordover gjennom Groruddalen og gjennom Romerike. Deres ferd gikk over Bønsnes og Gran til Klepp ved Gjøvik. Nå er det også etablert et pilegrimssenter i Hamar, og for å få med alle sentrene på vandringen ble det arrangert båttur over Mjøsa. Pilotprosjektet har bestemt at dette skal være den offisielle Gudbrandsdalsleden, som nå for øvrig er i ferd med å skifte navn enda en gang - til Olavsveien.  

   Granavollen med sin nytilsatte senterleder Jane Dahl Sogn

Diskusjonen om den rette pilegrimsveien ut av Oslo har pågått helt siden riksantikvaren ved etablering av pilegrimsleden i 1997 bestemte at denne skulle gå vestover, og ikke nordover. Det kom sterke protester den gang, både fra det nystiftede Pilegrimsfellesskapet St Jakob og fra sterke krefter i Groruddalen. Resultatet var at det i 2001 ble godkjent en alternativ pilegrimsvei, kalt den historiske, nordover gjennom Groruddalen, Romerike og Eidsvoll til Hamar.

Den diskusjonen som nå pågår i enkelte aviser og via e-post reiser naturligvis det stadig tilbakevendende spørsmålet om hva som er den historisk riktige veien og om pilegrimsveien i dag bør følge veiene fra middelalderen så langt det er mulig. Eivind Luthen har sagt sin mening i Adresseavisen. Romerikes blad og avisen Hadeland. Med litt forskjellig vinkling har han stilt spørsmål om hvilke beveggrunner som ligger bak valg av ”den rette” pilegrimsvei. Poenget, slik det fremkommer av disse innleggene, er at veivalget ikke gjøres på pilegrimenes premisser, men ut fra andre kriterier. Han stiller her, som så mange ganger tidligere, spørsmålet om det er næringsinteresser, kulturinteresser, turisme eller pilegrimsinteresser som er viktigst.

Akers avis Groruddalen brukte mye spalteplass på denne saken i sin utgave 7 juli. Her har de et intervju med turistvert Fredrik C Hildisch på Ringerike. Til tross for at han bor like ved  pilegrimsveien er han ganske opprørt over det som nå skjer: ”Folk blir ført bak lyset” sier han til avisen. Han har engasjert seg i spørsmålet om hvor pilegrimsleden skal gå helt siden 1994. FC_Hildisch.jpg - 40.26 KB
Han refererer til et brev fra riksantikvaren hvor det bl a står: Vi er enige i at de historiske forutsetningene for å kunne autorisere en pilegrimsled over Bønsnes ikke er til stede. Nylig ble en gruppe tyske journalister henvist til denne veien når de skulle lage en reportasje om pilegrimsvandring i Norge. Etter Hildischs mening vil de nå gi et falskt bilde av pilegrimsvandring i vårt land.

Men også folk som bor i Groruddalen er opprørt. De stiller spørsmål om Ringerikes natur og kultur er vurdert som mer verdifull enn den urbane Groruddalen. Kanskje ikke dette området er pent nok for pilegrimene?

Bildet viser Eivind Luthen sammen med prost og menighetsrådsleder i Østre Aker

Grorudfolk.jpg - 72.92 KB

Eiler Prytz, nettredaktør for Pilotprosjektet, sier i en kommentar i samme avis at de vil oppmuntre til vandring på begge pilegrimsveiene, ikke bare på den vestlige, som nå regnes som hovedled. Han fremmer også påstanden om at Pilegrimsfellesskapet St Jakob og Pilegrimskontoret ikke vil erkjenne at den vestlige ruten eksisterer.

Etter at dette sto på trykk har Eivind Luthen skrevet en utdypende artikkel om bl a det historiske grunnlaget for pilegrimsveiene her sør.

ToBe

Du er velkommen til å si din mening om denne saken. Skriv til: pileweb.tobe@yahoo.no            


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.