Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
20. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

NB! Pilegrimskontoret holder stengt onsdag 21 november

Velkommen til
adventsfest
onsdag 5 desember

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Selja som pilegrimsmål
25.04.2010 23:42
Selje kan bli et levende pilegrimssted, men det forutsetter at man blir møtt som medmenneske, ikke som forbruker

Sist fredag publiserte Fjordenes tidende et innlegg av Eivind Luthen. Dette var midt under Kystpilegrimskonferansen på Selje. Konferansen var ellers viet stor oppmerksomhet i lokalavisen.
Bildet over viser en del av konferansedeltakerne under besøket på Selja kloster (foto: Kari Midtgård Råsberg).

Vi vil komme skikkeligere tilbake med en omfattende rapport fra konferansen i løpet av de nærmeste dagene. 

 

20-22 april arrangeres en "Kystpilegrimkonferanse" på Selje. Formålet har - sitat: "som målsetting å være katalysator for en samordnet og målrettet pilegrimssatsing langs hele norskekysten". Det er en ambisiøs målsetting, ikke minst i et samfunn som har vært protestantisk i 500 år. Og etter hvert svært sekularisert.

På Selje finnes det en gruppe entusiaster som fremmer Selja som valfartsmål. Det er bra! Fra Seljahold er det samtidig hevdet at de fleste pilegrimene i middelalderen kom sjøveien. Det er en drøy påstand! Kan hende støtter de seg på Adam av Bremen som skrev noe lignende i 1070. Men jeg tror ikke man skal tolke denne forfatteren bokstavelig, Adam av Bremens forfatterskap var styrt av kirkeideologiske hensyn. Middelalderens pilegrimstradisjon er i det hele tatt lite skriftelig og kildemessig belagt, vi er mye henvist til å spekulere både mht den sjøbaserte og den landbaserte ferdsel. Det gjelder både til de fjerne mål så vel som til de lokale.

I de siste ti årene har vi opplevd en økende interesse for Selja som valfartsmål, mens Trondheim, Tønsberg, Røldal og St Thomaskirken på Filefjell, søkes av pilegrimer som  har tatt vandrestaven fatt. Foreløpig er det imidlertid snakk om svært beskjedne antall vandrere under en kort sommersesong.

Det skrives mye om middelalderens pilegrimsstradisjon for tiden, det meste er ganske spekulativt, og ofte preget av ønsketekning. Mon tro det kan være mer hensiktsmessig å sette pilegrimen inn i vår tid enn å spekulere i gårsdagens valfartstradisjon? Det kan være mer nyttig å se fremover, nyfortolke pilegrimen, men med respekt for at pilegrimen er ute på en åndelig reise!

Jeg har blant annet seilt på egen kjøl fra Oslo til Trondheim, besøkte klostre og kirker underveis. Har dessuten skrevet en liten bok om pilegrimsmålet Selja (Pilegrimsforlaget 1997). Det hersker liten tvil om at norskekysten er et seilereldorado, ett av de fineste i Europa, vi har et rikt øyrike, uthavnene er mange, kystkirkene og klosterruinene er verdt et besøk. Kystbefolkningen er gjestfrie og hjelpsomme. En pilegrimssatsing langs norskekysten er vel verdt å teste ut - den seilende pilegrim blir i så fall Norges bidrag til den europeiske pilegrimsrenessansen.

Selja får av naturlige grunner mye fokus i Kystpilegrimskonferansen.

Jeg tror at Selja er et mulighetenes sted. At det ligger avsides, litt utilgjengelig for de fleste er en fordel. Det skaper litt magi sett fra Østlandet. Jeg har eksempelvis ofte fremhevet øyklosteret Iona i Skottland som et godt eksempel på hvordan man kan revitalisere et hellig sted, en avsidesliggende ruin. Jeg synes at det hadde vært spennende om noen fra Iona var blitt invitert til kystkonferansen.

Den fornyede interessen for pilegrimssaken i Norge har vært mye preget av næringsinteresser. Mange tror at turisten og pilegrimen har de samme behov. Det tror ikke jeg. Pilegrimen er på en spesiell reise, idealistisk sett utgjør ferden et oppbrudd, en reise til et fjerntliggende helligsted. Et møte med Gud. Slik opplever jeg Santiago og Iona. Og noen få andre steder.

Mye handler om måten pilegrimen blir tatt imot på. Når enkelte pilegrimssteder får mye besøk, oppleves levende - skyldes det blant annet at det finnes en stab som selv har solid pilegrimserfaring, folk som så og si er "hekta" på pilegrimskulturen, som forstår pilegrimenes behov. Folk som gir av seg selv, er medmennesker.
Selja kan bli et levende pilegrimssted, men det forutsetter et apparat som fanger opp besøkeren, at man blir møtt som medmenneske, ikke som forbruker.


Eivind Luthen


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.