Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
17. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

OBS: Pilegrimskontoret holder stengt torsd 15 november

Nettverksmøte
med innspill til
ny langtidsplan

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Veien videre – en god start i Trondheim
21.12.2009 16:44
Det å bli invitert til en slik samling er en god start, og en bekreftelse på den rikdom, forskjellighet og det engasjement som finnes i pilegrimsmiljøet i Norge. Og den bekrefter den kraft som kan ligge i møtet med et nei!

Det er viktig at vi tar vare på denne forskjelligheten, at vi lager et lærende og støttende fellesskap, ikke noe norgesmesterskap. Vi kan gjøre hverandre gode, lære av hverandres erfaringer og være hverandres ambassadører. I møte med de forskjellige miljøene er det mye inspirasjon og kunnskap å hente. Kultursjef Toril Andreassen i Rendalen kommune uttrykte det slik i sin egen oppsummering fra konferansen i Trondheim ved forrige månedsskifte.

Denne konferansen som samlet representanter fra mange pilegrimsmiljøer hadde stor takhøyde, og kreativiteten blomstret! Deltakerne på konferansen ønsker å jobbe videre i et eget pilegrimsnettverk hvor ett av de viktigste formål er markedsføring av pilegrims-vandring og pilegrimssteder i Norge. Nettverket ønsker i den forbindelse å opprette en egen nettside.

En rekke forslag og ideer til fremtidige tiltak ble kastet frem på konferansen. Ett av dem gikk ut på å få en endring av reglene slik at det eksisterende pilegrimsmerket for vandringsveiene til Nidaros kan brukes for alle veiene. Et annet forslag gikk ut på å knytte de forskjellige pilegrimsveiene sammen i et nasjonalt nettverk. De største utfordringene ligger i å få folk til å bruke pilegrimsveiene og knytte forbindelse med aktuelle lag og foreninger. Erfaringsutveksling mellom alle pilegrimsmiljøer ble også understreket. Frivillighetstanken må fremmes, ildsjeler og frivillige må tas vare på, og et godt sosialt fellesskap etableres.

Spørsmålet om en overordnet koordinering var ett av de mange temaene, og det ble fremhevet at Nidaros bør ha en sentral rolle ved at et nasjonalt pilegrimssenter bør plasseres der. Samtidig ble det understreket at man må forhindre at vi får en byråkratisk organisering av pilegrimsvirksomheten i Norge. Det som bevilges av offentlige midler bør komme det frivillige arbeidet til gode, og primært knyttes til tiltak som allerede er i gang.

Det ble lansert mange ideer for å stimulere til vandring. Konkrete opplegg for barn, ungdom, konfirmanter og ulike foreninger var ett av forslagene. Kontakt med historielag og turmarsjmiljøer var et annet. En bevisst bruk av Facebook vil kunne nå ut til ungdom, og alt som kan gi barn og unge eierskap til pilegrimsveiene er verdifullt. Bruk av spillemidler og andre kilder for å skape sommerjobber for ungdom med merking av pilegrimsveiene var også et interessant forslag som kom opp.

Det var enighet i nettverksgruppen om å fortsette samarbeidet. Neste møte blir på Selje til våren.

Orientering om de forskjellige pilegrimsveiene
På konferansen ble det orientert om pilegrimsmålene Røldal og Selje, samt Kystleia og veiene i Valdres og Rendalen/Østerdalen, med retreatstedet Lia gård.    


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.