Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
16. januar 2019


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på
Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017Vintervandring i Vestfold,
og nytt
digitalt kart


Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Kulturkyrkja og pilegrimskyrkja
08.11.2009 20:06
Det skjer i dag ei "kulturalisering" av Den norske kyrkja. Døme på dette er den kyrkjelege kulturmeldinga i 2005 og etablering av kulturrådgjevarstillingar i seks bispedømme i 2009. Eit anna døme er kyrkja si involvering i den nye pilegrimssatsinga

 

.


Invitasjon til KIFO-seminar 7 des 09
Tema: Kulturkyrkja og pilegrimskyrkja
Tid: 9.30 – 16.30
Sted: Diakonhjemmets høgskole, Diakonveien 14,
Konferanserommet i 1. etg.
 

 

Frå kyrkjeleg hald blir det satsa meir på å profilere kyrkja som kulturinstitusjon og kulturaktør. Forsking viser også at det frå kulturlivet si side er ein aukande bruk av kyrkjerommet til kulturarrangement (julekonsertar, kyrkjekonsertar under festivalar osv).


På dette KIFO-seminaret vil vi rette søkelyset mot kva utfordringar denne "kulturaliseringa" av Den norske kyrkja skaper for forsking.
Korleis ytrar den seg og kva forskingsmessig kunnskap fins på feltet?
Korleis skal vi tolke denne utviklinga?
Kva er kyrkja si funksjon i norsk kulturliv?
Kva gjer ei slik satsing med kyrkja si sjølvforståing og kyrkja sitt omdømme?
Kva utfordringar skaper kulturell pluralisering for kultursatsing i ei nasjonal folkekyrkje?
Kva problemstillingar reiser dette for kulturforsking og kyrkjeforsking?


På seminaret vil vi kombinere empiriske dokumentasjonar og casedrøftingar med presentasjon av teoretiske perspektiv på feltet. Sjå vedlagte program.

Seminaret, inklusive lunsj, er gratis, men vi må ha påmelding av omsyn til serveringa.
Påmelding til kifo@kifo.no innan 27. november 2009.

Denne invitasjonen går bredt ut, til våre samarbeidspartnarar, til forskingsinstitusjonar, til kulturrådgjevarar og kontaktpersonar på bispedømekontora og til personar innan kultur- og pilegrimsfeltet.

Velkommen til KIFO-seminar!

Maria Aase
Rådgiver
KIFO/Centre for Church Research
PO Box 45 Vinderen, 0319 Oslo, Norway
Tlf 23 33 47 20


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.